Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | Eind dit jaar advies circulaire economie en financiële instrumenten

Eind dit jaar advies circulaire economie en financiële instrumenten

13 juli 2017

Eind dit jaar is het SER-advies klaar over de vraag hoe het bestaande financiële instrumentarium beter is in te richten op de overgang naar een circulaire economie. Hierover heeft SER-voorzitter Mariëtte Hamer staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu geïnformeerd.

In het advies zal ook aandacht zijn voor een bredere afweging. Circulaire economie vraagt om een integrale aanpak, aldus de SER-voorzitter. Dan gaat het om doelen van sociaaleconomisch beleid, zoals duurzame groei, hoge arbeidsparticipatie en een redelijke inkomensverdeling.

Minder grondstofgebruik

Een jaar geleden publiceerde de SER het advies “Werken aan een circulaire economie; geen tijd te verliezen”. Daarna kwam de staatssecretaris met het Rijksbrede programma “Nederland circulair in 2050”. Daarin onder andere het doel om in 2030 het gebruik van primaire grondstoffen te halveren.

De werkzaamheden hadden in de eerste helft van jaar vooral een inventariserend karakter. Zo werkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan een rapport hoe fiscale vergroening de transitie kan steunen. Dit rapport verschijnt in september.


Financiële instrumentarium t.b.v. circulaire economie
Alles over het thema