Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

31 mei 2017

Hoe ziet de toekomst van werk er uit op de Nederlandse arbeidsmarkt? In de notitie De toekomst van werk, samengesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), worden de belangrijkste uitdagingen en kansen omschreven.

100-jarig bestaan ILO

De notitie is tot stand gekomen in aanloop naar het 100-jarig bestaan van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Deze organisatie heeft de ILO-lidstaten gevraagd om nationale dialogen te starten over de toekomst van werk en de uitkomsten daarvan als input aan de ILO te sturen. Vragen die centraal staan zijn:

  • Werk en samenleving: Welke rol zal werk in de komende eeuw spelen in onze maatschappij? 
  • Decent work voor iedereen: Hoe garanderen we werkgelegenheid en bescherming van werknemers in de komende eeuw? 
  • Organisatie van werk en productie: Hoe veranderen productieprocessen en wat voor effect heeft dit op werkgelegenheid en bescherming van werknemers? 
  • Governance van het werk: Hoe regelen we werk, nationaal en internationaal?

Adviezen SER

De basis van de notitie wordt gevormd door de recent verschenen SER-adviezen over robotisering, werken en leven in de toekomst, een leven lang leren, IMVOTTIP en een circulaire economie. Het zijn adviezen waarin de toekomst van het werk en de samenleving centraal staan.

Tevens heeft de SER een werkagenda opgesteld, waarin de belangrijkste thema’s zijn benoemd waar de raad mee aan de slag wil gaan. In navolging van deze adviezen en de werkagenda hebben de SER en het Ministerie van SZW op 2 februari 2017 een werkbijeenkomst georganiseerd over de toekomst van werk voor vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en rijksoverheid. De opbrengst van de werkbijeenkomst is benut als input voor deze notitie.

Relevant voor meerdere landen

De thema’s en uitdagingen die geïdentificeerd worden, zijn niet alleen relevant voor Nederland, maar ook voor de geïndustrialiseerde landen en hebben ook impact wereldwijd. De samenstellers van de notitie spreken daarom de wens uit dat de vraagstukken een prominente plek krijgen in het debat van de ILO over de future of work.

Lees hier de notitie De toekomst van werk uitgebracht aan de International Labour Organisation (ILO) ten behoeve van Future of Work Centenary Initiative.

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk
Alles over het thema