Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | Meer zelfregie om leren tijdens de loopbaan te stimuleren

Ook commissie Sap pleit voor meer zelfregie om leren tijdens de loopbaan te stimuleren

4 april 2017

Vandaag was SER-voorzitter Mariëtte Hamer panellid tijdens de presentatie van het rapport van de Commissie vraagfinanciering mbo. In het advies Doorleren werkt vraagt de commissie net als de SER aandacht voor meer zelfregie en verantwoordelijkheid van werkenden als het gaat om leren tijdens de loopbaan. Twee concrete aanbevelingen van de commissie zijn een individuele leerrekening en een nationaal onderwijsakkoord. Hiervoor pleit de SER ook in zijn advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan dat vorige week werd gepresenteerd.

Breed akkoord

Mariëtte Hamer is blij met alle aandacht voor het leren en ontwikkelen van werkenden in Nederland. “Wij vinden het zaak om nu door te pakken en leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan serieus te stimuleren”, zei ze vanochtend opnieuw. “De raad roept alle betrokkenen op om samen te komen tot een vertaling van de belangrijkste uitdagingen naar concrete actiepunten. Zo ontstaat een breed gedragen actieagenda die na de zomer aan het kabinet wordt aangeboden.” De actieagenda biedt de basis voor een breed akkoord waarin partijen tot overeenstemming komen over vaardigheden en weerbaarheid van de beroepsbevolking. De SER neemt hierin graag het voortouw

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan
Alles over het thema