Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

22 februari 2017

De Sociaal-Economische Raad heeft een dialoogbijeenkomst over de toekomst van de arbeidsmarkt georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld om de achterbannen van werkgeversorganisaties en de vakbeweging de mogelijkheid te bieden actief mee te denken over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Tijdens het opstellen van de SER-verkenning Mens en technologie: samen aan het werk is door sociale partners de wens uitgesproken om een bijeenkomst te organiseren voor de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Met de verkiezingen in aantocht kregen zij de vraag: wat kunnen we meegeven aan het komende kabinet over de toekomst van de arbeidsmarkt?

Op de bijeenkomst zijn de deelnemers in ronde tafels met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van vijf thema’s:

  1. Duurzame economische groei 
  2. De positie van Nederland in de wereld 
  3. Maatschappelijk onbehagen 
  4. Een inclusieve arbeidsmarkt 
  5. De balans tussen wendbaarheid en zekerheid

In de kabinetsreactie op de SER-verkenning Mens en technologie roept het kabinet sociale partners op om met de vraagstukken zoals deze in de verkenning zijn benoemd verder te gaan. De opbrengst van de bijeenkomst kan bovendien worden benut als input voor de bredere discussie over de toekomst van de arbeidsmarkt die momenteel bij de SER gevoerd wordt.

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

Verkenning / advies robotisering

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt
Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt
Alles over het thema