Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | Décharge over vereffening vermogen Landbouwschap

Minister Kamp verleent SER décharge over vereffening vermogen Landbouwschap

7 februari 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft per brief van 27 januari 2017 de SER décharge verleend als vereffenaar van het vermogen van het Landbouwschap. De bewindsman stemt in met de door de SER vastgestelde rekening van inkomsten en uitgaven en het vereffeningsverslag.

Resterend vermogen

De SER heeft inmiddels conform het Besluit opheffing Landbouwschap (Staatsblad 2000, 411) het resterende vermogen overgemaakt naar de rechthebbende organisaties. In totaal gaat het om een bedrag van 8,1 miljoen euro.

Hiermee komt een einde aan een langdurig traject van vereffening waarvan de SER de werkzaamheden op zich heeft genomen, sinds de opheffing van het Landbouwschap in 2001.