Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

3 februari 2017

Sinds een jaar werkt de OECD samen met de rijksoverheid en de SER aan het opstellen van een Nationale Skills Strategie. Voor dit traject hebben drie dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden met professionals uit de werelden van onderwijs en werk. Deelnemers aan deze bijeenkomsten hebben een groot aantal praktijkvoorbeelden ingediend waarin het ontwikkelen en benutten van vaardigheden centraal staan. De SER heeft deze nu gebundeld, zodat deze ervaringen beschikbaar komen voor iedereen die zich inzet voor het ontwikkelen van mensen in de context van een leven lang leren.

Diagnostic Report van de OECD

De bundel met praktijkvoorbeelden komt nu uit in de aanloop naar de presentatie van het OECD rapport op 20 april 2017 in de TechniekFabriek in Amsterdam. De OECD heeft in het rapport de belangrijkste uitdagingen op skills-gebied voor Nederland geïnventariseerd en doet aanbevelingen om de vaardigheden van de beroepsbevolking verder te ontwikkelen, effectiever te benutten en te activeren. Een aantal andere landen ging Nederland hierin voor, zoals Noorwegen, Spanje en Oostenrijk. Lees hier meer over de Nationale Skills Strategie.