Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | Twee nieuwe kroonleden voor de SER

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

20 januari 2017

De ministerraad heeft besloten twee nieuwe kroonleden voor te dragen voor benoeming: Kim Putters en Bas ter Weel.

Kim Putters

Prof.dr. K. (Kim) Putters (1973) is sinds 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promoveerde in 2001 op vraagstukken van beleid en bestuur in de zorg en verricht onderzoek naar innovaties in zorginstellingen, naar maatschappelijk ondernemerschap en wijk- en buurtgericht werken en vraagstukken op het grensvlak van werken, zorgen en wonen. Eerder bekleedde hij van 2008 tot 2013 de leerstoel Management van zorginstellingen aan dezelfde universiteit en was hij onder meer werkzaam bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur aan de Universiteit van Tilburg. Kim Putters was bovendien van 2003 tot 2013 lid van de Eerste Kamer en vanaf 2011 tevens eerste ondervoorzitter.

Bas ter Weel

Prof.dr. B.J. (Bas) ter Weel (1975) is sinds 1 september 2016 directeur van SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2007 tot 2016 was hij werkzaam bij het Centraal Planbureau (CPB), vanaf 2013 als onderdirecteur. Ter Weel promoveerde in 2002 aan de Universiteit Maastricht op de effecten van de informatisering op de arbeidsmarkt. Ter Weel heeft ruime ervaring op het terrein van toegepast economisch onderzoek en beleidsanalyse. Zijn expertise ligt onder andere op het terrein van innovatie, zorg, financiële markten, internationale betrekkingen, pensioenen en vergrijzingsvraagstukken. De afgelopen jaren heeft hij vooral op het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs veel beleidsmatig onderzoek verricht.

dr. K. (Kim) Putters
Prof.dr. B.J. (Bas) ter Weel