Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2017 | 2017 | Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

10 januari 2017

Gemeenten moeten sinds 1 januari mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. Een wetsvoorstel met deze verplichting is door de Tweede Kamer aangenomen.

De SER is verheugd dat de Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te helpen. Via beschut werk kunnen mensen aan de slag die niet in staat zijn in een gewone werkomgeving te werken. Gemeenten worden volgens het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf 2017 verplicht beschut werk aan te bieden.

De staatssecretaris vroeg de SER begin 2016 te verkennen welke organisaties, diensten en voorzieningen in de arbeidsmarktregio’s nodig zijn om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt binnen de Participatiewet zo goed mogelijk te ondersteunen.
In het verkennende SER-advies concludeerde de SER dat het nieuwe beschut werk nauwelijks van de grond komt. Ook gaat de afbouw van de sociale werkvoorzieningsbedrijven sneller dan de opbouw van nieuwe alternatieven. De SER vindt bijsturing nodig om een sluitende sociale infrastructuur tot stand te brengen voor de meest kwetsbare groepen binnen de Participatiewet. Ook is het belangrijk om de huidige expertise en kennis van de sociale werkvoorzieningsbedrijven daarbij goed te benutten.