Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2017 | De SER stimuleert pilots modernisering medezeggenschap

De SER stimuleert pilots modernisering medezeggenschap

6 juli 2017

Vanuit de wettelijke taak van de SER om medezeggenschap te bevorderen ziet de SER graag dat ondernemingen en organisaties nagaan of en hoe de medezeggenschap verder verbeterd kan worden. De SER heeft Instituut Gak bereid gevonden onderzoek daarnaar te financieren.

Meetbare doelstellingen

In verschillende sectoren worden al pilots uitgevoerd met nieuwe vormen van medezeggenschap. Niet in alle gevallen wordt bij de start een duidelijk meetbare doelstelling geformuleerd waardoor achteraf niet na te gaan is of de doelstelling is gehaald. Andere ondernemingen of organisaties kunnen daardoor niet of slechts ten dele leren van de opgedane ervaringen.

Maximaal twaalf pilots

Instituut Gak selecteert een extern onderzoeksbureau dat de komende twee jaar maximaal twaalf pilots gaat onderzoeken en monitoren. Het onderzoek start in september. Nadere informatie over de voorwaarden waaraan de pilots moeten voldoen worden in het najaar door het onderzoeksbureau bekend gemaakt.

SER thema OR en medezeggenschap
Alles over het thema