Nieuwsberichten 2017

Samenstelling SER 2018-2020: VCP gaat van een naar twee zetels

20 december 2017

Minister eens met SER over versterking medezeggenschap pensioen kleine ondernemingen

19 december 2017

KPN wint Driehoek 3D-Trofee

19 december 2017

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

18 december 2017

Tweede advies MBO goed ontvangen door Tweede Kamercommissie OCW

14 december 2017

SER advies: Werkend leren biedt goed toekomstperspectief

17 november 2017

SER-Scriptieprijs 2018: 2000 euro voor de beste masterscriptie

6 november 2017

SER is gevraagd te onderzoeken of veranderende arbeidsrelaties effect hebben op gezond en veilig werken

6 november 2017

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2018 vast

31 oktober 2017

Prijs voor beste samenwerking tussen OR en commissaris

18 oktober 2017

Fusieplannen? Meld het op tijd bij de vakbonden en de SER!

17 oktober 2017

Opvolging SER-advies Chronisch Zieke Werkenden

16 oktober 2017

Kabinet vraagt SER hoe dialoog met overheidswerkgevers en werknemers te versterken

12 oktober 2017

Tweede Kamer in gesprek met SER Jongerenplatform

29 september 2017

Aandacht voor werken in de circulaire economie

27 september 2017

OR STEDIN als eerste aan de slag met SER-KoersKaart

21 september 2017

Tweede Kamer vindt rapport versterking cultuursector ‘gebalanceerd’ en ‘bruikbaar’ advies

15 september 2017

SER-voorzitter bij opening Hanze: ‘Opleidingen moeten dubbel voorop lopen’

6 september 2017

Digitaal OR-reglement nu ook voor OR met lijstenstelsel

4 september 2017

SER adviseert over aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

21 augustus 2017

Samenstelling SER 2018-2020

28 juli 2017

Adviesaanvraag over herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

20 juli 2017

Eind dit jaar advies circulaire economie en financiële instrumenten

13 juli 2017

Vervolgadviesaanvraag sociale ondernemingen en re-integratie

11 juli 2017

SER stuurt brief aan informateur over preventie

7 juli 2017

Meer ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

6 juli 2017

De SER stimuleert pilots modernisering medezeggenschap

6 juli 2017

Chileense delegatie toont interesse Nederlandse werkwijze IMVO-convenanten

6 juli 2017

Complimenten van senatoren Eerste Kamer voor advies armoede onder kinderen

5 juli 2017

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

4 juli 2017

SER-CCA doet wederom aanbevelingen voor snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting

27 juni 2017

Kabinet onderschrijft aanbevelingen SER-advies Regionale samenwerking

27 juni 2017

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

19 juni 2017

Jongeren aan de slag voor meer professionals in de ouderenzorg

15 juni 2017

SER stemt in met aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

13 juni 2017

Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

12 juni 2017

Tweede Kamer neemt advies kinderarmoede zeer serieus

9 juni 2017

In memoriam: Hans Pont

8 juni 2017

Brainstorm EESC over toekomst EU

2 juni 2017

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

31 mei 2017

Consultatief overleg ministers Ploumen en Koenders over Brexit

29 mei 2017

Impuls aan energiebesparing huishoudens

23 mei 2017

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken

19 mei 2017

Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord

19 mei 2017

Georgisch bezoek bij de SER

17 mei 2017

SER in gesprek met Kamer over leren tijdens loopbaan

11 mei 2017

Eerste workshop leefbaar loon

11 mei 2017

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

9 mei 2017

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

24 april 2017

Advies SER en Raad voor Cultuur: Pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector

21 april 2017

SER roept op tot actie voor ontwikkelen sterke leercultuur in Nederland

20 april 2017

Minister blij met concrete acties SER scholing OR-leden

13 april 2017

Internationale SER-conferentie toont buitenlandse voorbeelden over werk in en rondom huis

13 april 2017

Brief aan Informateur over Internationaal MVO

7 april 2017

Ook commissie Sap pleit voor meer zelfregie om leren tijdens de loopbaan te stimuleren

4 april 2017

Briefadvies SER over governance energietransitie

30 maart 2017

Leren tijdens de loopbaan essentieel voor iedereen

29 maart 2017

Argentijnse ministers tonen interesse voor sociale dialoog bij SER

28 maart 2017

Adviesaanvraag effecten werkgelegenheid energietransitie

24 maart 2017

Partijen ondertekenen consumentenvoorwaarden in de zorg

23 maart 2017

Advies Opgroeien zonder armoede helpt nieuw kabinet bij zetten verdere stappen

23 maart 2017

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

22 maart 2017

SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

17 maart 2017

Kabinet kondigt nieuwe adviesonderwerpen aan voor SER

15 maart 2017

Meer oog voor imago mbo en talenten van studenten

9 maart 2017

Kabinet omarmt aanbevelingen SER-advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs

2 maart 2017

Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten

23 februari 2017

Minister Kamp overlegt met SER over Nederlandse prioriteiten voor EU-Voorjaarstop

23 februari 2017

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

22 februari 2017

Franse en Scandinavische experts delen ervaringen over markt voor persoonlijke dienstverlening

21 februari 2017

SER: werk voor een sterke regio samen aan verbinding tussen economie, onderwijs en banen

17 februari 2017

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt

14 februari 2017

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in culturele sector

7 februari 2017

Minister Kamp verleent SER décharge over vereffening vermogen Landbouwschap

7 februari 2017

Bijeenkomst OR-platforms bij de SER

7 februari 2017

SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

3 februari 2017

SER bespreekt IMVO met Ambassadeurs

31 januari 2017

SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen

30 januari 2017

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26 januari 2017

SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

25 januari 2017

Veel belangstelling Tweede Kamer voor SER-verkenning over robotisering

20 januari 2017

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

20 januari 2017

Hamer pleit voor nieuwe vormen van samenwerking bij bestaande initiatieven

17 januari 2017

Trainees ‘Eerst de Klas’ volgen masterclass bij de SER

13 januari 2017

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

13 januari 2017

Maatwerk van belang voor toekomstgericht beroepsonderwijs

12 januari 2017

Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO

10 januari 2017

SER adviseert wettelijke grenswaarde in te stellen voor meelstof

10 januari 2017

Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

10 januari 2017

Aantal fusiemeldingen in 2016 opnieuw gestegen

9 januari 2017

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken