Nieuwsberichten 2017

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

24 april 2017

Advies SER en Raad voor Cultuur: Pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector

21 april 2017

SER roept op tot actie voor ontwikkelen sterke leercultuur in Nederland

20 april 2017

Minister blij met concrete acties SER scholing OR-leden

13 april 2017

Internationale SER-conferentie toont buitenlandse voorbeelden over werk in en rondom huis

13 april 2017

Brief aan Informateur over Internationaal MVO

7 april 2017

Ook commissie Sap pleit voor meer zelfregie om leren tijdens de loopbaan te stimuleren

4 april 2017

Briefadvies SER over governance energietransitie

30 maart 2017

Leren tijdens de loopbaan essentieel voor iedereen

29 maart 2017

Argentijnse ministers tonen interesse voor sociale dialoog bij SER

28 maart 2017

Adviesaanvraag effecten werkgelegenheid energietransitie

24 maart 2017

Partijen ondertekenen consumentenvoorwaarden in de zorg

23 maart 2017

Advies Opgroeien zonder armoede helpt nieuw kabinet bij zetten verdere stappen

23 maart 2017

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

22 maart 2017

SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

17 maart 2017

Kabinet kondigt nieuwe adviesonderwerpen aan voor SER

15 maart 2017

Meer oog voor imago mbo en talenten van studenten

9 maart 2017

Kabinet omarmt aanbevelingen SER-advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs

2 maart 2017

Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten

23 februari 2017

Minister Kamp overlegt met SER over Nederlandse prioriteiten voor EU-Voorjaarstop

23 februari 2017

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

22 februari 2017

Franse en Scandinavische experts delen ervaringen over markt voor persoonlijke dienstverlening

21 februari 2017

SER: werk voor een sterke regio samen aan verbinding tussen economie, onderwijs en banen

17 februari 2017

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt

14 februari 2017

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in culturele sector

7 februari 2017

Minister Kamp verleent SER décharge over vereffening vermogen Landbouwschap

7 februari 2017

Bijeenkomst OR-platforms bij de SER

7 februari 2017

SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

3 februari 2017

SER bespreekt IMVO met Ambassadeurs

31 januari 2017

SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen

30 januari 2017

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26 januari 2017

SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

25 januari 2017

Veel belangstelling Tweede Kamer voor SER-verkenning over robotisering

20 januari 2017

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

20 januari 2017

Hamer pleit voor nieuwe vormen van samenwerking bij bestaande initiatieven

17 januari 2017

Trainees ‘Eerst de Klas’ volgen masterclass bij de SER

13 januari 2017

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

13 januari 2017

Maatwerk van belang voor toekomstgericht beroepsonderwijs

12 januari 2017

Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO

10 januari 2017

SER adviseert wettelijke grenswaarde in te stellen voor meelstof

10 januari 2017

Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

10 januari 2017

Aantal fusiemeldingen in 2016 opnieuw gestegen

9 januari 2017

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken