Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2016 | Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

18 maart 2016

Mariëtte Hamer is herbenoemd als voorzitter van de SER tot 1 april 2018. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zoals wettelijk bepaald heeft minister Asscher voorafgaande aan de voordracht de Raad gehoord. Het voorstel tot herbenoeming van Mariëtte Hamer wordt van harte gesteund door de voltallige Raad.

De zittingsperiode van alle leden van de SER is twee jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming. Dit geldt ook voor de voorzitter van de SER. De nieuwe raadstermijn start voor alle raadsleden op 1 april 2016.

 

Mariëtte Hamer
Voorzitter - Mariëtte Hamer