Nieuwsberichten 2016

Alle vijf doelen van het Energieakkoord binnen bereik

23 december 2016

Veel ondernemingsraden zochten afgelopen vijf jaar hulp bij een conflict

19 december 2016

Expertmeeting over armoede onder kinderen

19 december 2016

Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk

16 december 2016

Mariëtte Hamer met Beneluxmissie naar Tunesië

16 december 2016

Special over relatie OR & Commissaris

14 december 2016

Commissie spreekt met ouders over armoede

13 december 2016

SER-delegatie licht advies Toekomstgericht beroepsonderwijs toe aan Tweede Kamer

9 december 2016

In gesprek over preventie bij de SER

7 december 2016

IMVO toegelicht in Tweede Kamer commissie

2 december 2016

Onderzoek Pensioenfederatie aangeboden aan SER

30 november 2016

Maak snel en makkelijk een OR-reglement op maat

29 november 2016

Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst

28 november 2016

Kabinet neemt SER-advies chronisch zieke werkenden over

24 november 2016

Kabinet aan de slag met aanbevelingen advies Duurzame Veehouderij

24 november 2016

‘In Denemarken geen sprake van kloof tussen vast en flexibel dienstverband’

23 november 2016

Oproep vakcentrales aan SER over zorgen arbeidsmarkt goed gehoord

18 november 2016

Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord

18 november 2016

Publieksversie Mens en technologie: Samen aan het werk

17 november 2016

SER-inspiratiesessie: Nieuwe energie bij integratie vluchtelingen

16 november 2016

Minister Bussemaker: ‘Meteen aan de slag met SER-advies beroepsonderwijs’

9 november 2016

Energieopwek.nl toont productie duurzame energie

4 november 2016

SER-advies Werkende combinatie overhandigd aan kabinet

2 november 2016

SER bezorgd over studentenstop technische opleidingen

1 november 2016

Banken, vakbonden, ngo’s en overheid werken samen aan mensenrechten

28 oktober 2016

Denk over stads- en regiogrenzen heen

27 oktober 2016

Werken, zorgen en leren in de toekomst: hoe combineren we dat?

26 oktober 2016

Krachtige regie harde noodzaak voor verduurzaming veehouderij

25 oktober 2016

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2017 vast

24 oktober 2016

SER-advies: Halt toeroepen aan terugloop in praktijkopleiding beroepsonderwijs

21 oktober 2016

SER: Laat iedereen profiteren van kansen digitale technologie

21 oktober 2016

SER-delegatie brengt werkbezoek aan Hardenberg

17 oktober 2016

Peruanen willen ook een Stichting van de Arbeid

17 oktober 2016

Rondetafelgesprekken over pensioenpositie zzp’ers

13 oktober 2016

Dialoogbijeenkomst over pensioenen

13 oktober 2016

Onafhankelijke Ombudsman Pensioenen behandelt gratis klachten over pensioenfondsen

10 oktober 2016

Fusiemeldingen in derde kwartaal met 15 procent gestegen

6 oktober 2016

SER geeft toelichting advies circulaire economie in Tweede Kamer

5 oktober 2016

Onderzoek naar scholing OR’en: Ondernemingsraden scholen veelal zonder visie

5 oktober 2016

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!

3 oktober 2016

‘Verbinding met de praktijk van groot belang voor VMBO’

3 oktober 2016

Jongerenplatform SER bijeen over pensioenstelsel

29 september 2016

Kabinet speelt in op zorgen SER over beschut werk

20 september 2016

SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken op werkbezoek bij ROC Mondriaan

16 september 2016

Adviesaanvraag over medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

16 september 2016

Winnares Scriptieprijs loopt dagje mee met Mariëtte Hamer

15 september 2016

SER-advies over circulaire economie herkenbaar in Rijksbrede programma circulaire economie

15 september 2016

Per 1 maart 2017 gelden nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

12 september 2016

“Talenten herkennen en kansen bieden is missie voor ons allemaal”

9 september 2016

Laaggeletterdheid moet worden aangepakt

5 september 2016

Vereffening vermogen Landbouwschap

25 juli 2016

SER-voorzitter overhandigt advies circulaire economie aan staatssecretaris

7 juli 2016

Staatssecretaris Klijnsma ontvangt SER-Pensioenverkenning

6 juli 2016

Fusiemeldingen in tweede kwartaal met 26 procent gestegen

6 juli 2016

Bijeenkomst voor OR-platforms bij de SER

6 juli 2016

Staatssecretaris Klijnsma eens met SER-verkenning sociale infrastructuur Participatiewet

5 juli 2016

Reactie kabinet op SER-advies: positie sociale ondernemingen verbeteren

5 juli 2016

Griekse president Pavlopoulos op bezoek bij SER

5 juli 2016

Mariëtte Hamer op werkbezoek in Tilburg

4 juli 2016

75 handtekeningen onder convenant Duurzame Kleding & Textiel

4 juli 2016

Kabinet deelt uitgangspunten SER-advies TTIP

1 juli 2016

SER brengt werkbezoek aan Gelderland

30 juni 2016

Kabinet vraagt SER advies over kinderarmoede

30 juni 2016

Kabinet in hoofdlijnen eens met SER-advies kindvoorzieningen

28 juni 2016

SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor

24 juni 2016

Toelichting SER Pensioenverkenning aan Tweede Kamer

22 juni 2016

Claartje Bulten benoemd als kroonlid

17 juni 2016

Fusiegedragsregels nu ook in het Engels

16 juni 2016

SER zeer bezorgd over beschut werk

14 juni 2016

Minister OCW roept culturele sector op arbeidsmarktagenda op te stellen

14 juni 2016

Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

13 juni 2016

Tips voor versteviging van de relatie tussen RvC en OR

10 juni 2016

Conferentie 'Childhood Education and City Politics'

7 juni 2016

Tweedaags bezoek EESC

6 juni 2016

SER ziet af van cassatie in Aujeszky-procedure

2 juni 2016

Hoe verbeteren we de mobiliteit van werknemers?

2 juni 2016

In twee minuten uitgelegd: de bedrijfscommissies van de SER

1 juni 2016

SER licht advies Handelsverdrag TTIP toe in Tweede Kamer

25 mei 2016

Franse ambtenaren-in-opleiding bezoeken de SER

24 mei 2016

Publieksversie verkenning pensioenen

23 mei 2016

Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

23 mei 2016

SER presenteert verkenning minimumjeugdloon

20 mei 2016

SER brengt verkenning uit over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

20 mei 2016

Diagnostic workshop bij SER geeft verdieping aan skills strategie OESO

13 mei 2016

Adviesaanvraag over versnelling verduurzaming veehouderij

13 mei 2016

SER lanceert website ‘Werkwijzer Vluchtelingen’

12 mei 2016

EU-coördinator Formentini spreekt met SER over TTIP

12 mei 2016

SER en FME bezoeken Hannover Messe

26 april 2016

Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector

22 april 2016

Voedselconferentie EESC bij de SER

21 april 2016

SER presenteert advies werken met een chronische ziekte aan Tweede Kamer

21 april 2016

Minister Ploumen blij met unaniem advies TTIP

20 april 2016

Unaniem SER-advies over waarborgen beschermingsniveaus in TTIP

15 april 2016

Andrea Forster (UvA) winnaar SER-Scriptieprijs 2016

15 april 2016

Adviesaanvraag over toekomstbestendig beroepsonderwijs

15 april 2016

SER-commissie wil consumentengeschillen eenvoudig en snel opgelost zien

11 april 2016

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2016

7 april 2016

Fusiemeldingen in eerste kwartaal met 23 procent gestegen

5 april 2016

Verkenning ‘Arbeidsmarkt in Culturele sector’ toegelicht in Commissie OCW

24 maart 2016

Samen bouwen aan Nederlandse Skills Strategie

23 maart 2016

Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement

22 maart 2016

Publieksversie advies chronisch zieke werkenden

18 maart 2016

Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

18 maart 2016

Advies SER: Aan het werk blijven met een chronische ziekte door kennis, preventie en passende ondersteuning

18 maart 2016

Werkconferentie Samen werken voor de regio

16 maart 2016

Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie

9 maart 2016

Uitspraak gerechtshof over rente Aujeszky

8 maart 2016

Brainstorm naar aanleiding van Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector

8 maart 2016

SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer

3 maart 2016

OESO bij de SER op bezoek

3 maart 2016

Geslaagde dialoogbijeenkomst over arbeidsmarkt in de care sector

19 februari 2016

SER in gesprek met medezeggenschapsveld

17 februari 2016

Werkconferentie robotisering en arbeidsmarkt

16 februari 2016

EESC-delegatie bezoekt de SER

11 februari 2016

Minister Asscher is blij met SER-advies Kindvoorzieningen

10 februari 2016

Onderzoek naar scholing OR-leden

3 februari 2016

Voorbeeldreglement OR nu ook in het Engels

29 januari 2016

Inspirerende eerste dialoogbijeenkomst arbeidsmarkt van gezondheidszorg

28 januari 2016

SER geeft reactie op beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van Minister Kamp

27 januari 2016

OR-platformbijeenkomst bij de SER

26 januari 2016

Kindvoorzieningen en cultuur in Raad

22 januari 2016

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

22 januari 2016

Gelijk goed van start

21 januari 2016

Vice-president Dombrovskis bezoekt de SER

12 januari 2016

Correspondenten EU op bezoek bij de SER

8 januari 2016

Fusiemeldingen bij SER in 2015 opnieuw gestegen

7 januari 2016

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken