Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2010-2018 | 2015 | Paul Schnabel ontvangt advies over funderend onderwijs

Paul Schnabel ontvangt advies over funderend onderwijs

27 augustus 2015

SER-voorzitter Mariëtte Hamer overhandigde vanochtend het advies Leren in het funderend onderwijs van de toekomst aan Paul Schnabel, voorzitter van het Platform #Onderwijs2032. De SER wil hiermee bijdragen aan de uitdagende opdracht waarvoor het platform zich geplaatst ziet om te adviseren over de inhoud van het onderwijs voor de kinderen die nu naar school gaan en in 2032 op de arbeidsmarkt komen. Kern van het advies is dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs de basis moeten krijgen om flexibel, wendbaar en weerbaar om te leren gaan met de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat betekent dat naast vakken als taal en rekenen en digitale vaardigheden, ook het aanleren van niet-cognitieve 21e eeuwse vaardigheden als kritisch leren denken, samenwerken, probleem oplossen, creativiteit van groot belang zijn. ‘Onzekerheid is de nieuwe zekerheid,’ aldus Mariëtte Hamer. Ze stelde dat leren ‘het nieuwe eten’ moet worden, zo vanzelfsprekend moet het zijn om een leven lang te leren.

Paul Schnabel vond dat het SER-advies goed aansluit bij de lijn die het Platform aan het ontwikkelen is, hij herkende er veel in. Eind december hoopt het Platform zijn advies gereed te hebben. Hij vertelde dat het Platform enorm veel heeft losgemaakt. Er zijn zo’n 5700 reacties binnengekomen en die kwamen niet alleen uit de onderwijswereld. We moeten volgens hem uitgaan van de ontwikkeling van talent en leerlingen leren te leren. Leerlingen moeten leren zelfstandig te werken en te denken, om zelf projecten te doen.