Nieuwsberichten 2015

Staatssecretaris Klijnsma volgt SER-advies: ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

31 december 2015

Partijen intensiveren afspraken: alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik

22 december 2015

Adviesaanvraag over langdurige werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte

21 december 2015

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

18 december 2015

SER-delegatie bijgepraat over samenwerking in regio Overijssel

18 december 2015

Nieuwe adviesaanvraag voor de SER: Minister Plasterk vraagt SER om verdieping agenda voor de Stad

18 december 2015

SER: betrek werknemers meer bij faillissementsituaties

17 december 2015

SER advies over samenstelling raad periode 2016-2018

15 december 2015

Dialoogbijeenkomst chronisch zieke werkenden

15 december 2015

Kabinet vraagt SER advies over kansen circulaire economie

14 december 2015

Voorzitter SER ontvangt RMU nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016

11 december 2015

Vervolg rondetafelgesprek over arbeidsmarkt in de cultuursector

2 december 2015

Expertbijeenkomst Medezeggenschap

30 november 2015

Franse werkgeversorganisaties op bezoek bij de SER

27 november 2015

Vlaamse en Nederlandse SER-voorzitters pleiten voor meer samenwerking op de arbeidsmarkt

25 november 2015

Meerderheid werkgevers en werknemers niet op de hoogte van regels rond aanstellingskeuringen

25 november 2015

Kabinet steunt SER-advies over stevigere rol voor sociale partners bij begeleiding van mensen die hun baan dreigen te verliezen

24 november 2015

Nieuwe adviesonderwerpen SER voor 2016

23 november 2015

Jongeren aan het hoofd tijdens raadsvergadering november

20 november 2015

Bancaire sector werkt aan convenant over internationaal MVO: SER faciliteert proces

19 november 2015

Jongerenplatform levert bijdrage aan discussie over werkstress

18 november 2015

Hamer en Nijpels op bezoek bij Eerste Kamer

11 november 2015

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

5 november 2015

Palestijnse zakenvrouwen op bezoek bij SER

3 november 2015

Inspirerende conferentie met 39 landen over naleving van arbeidsnormen

30 oktober 2015

Rondetafelgesprek Kindvoorzieningen

29 oktober 2015

SER viert geboorte van SER Jongerenplatform

27 oktober 2015

Minister Bussemaker vraagt SER te adviseren over lange termijnagenda skills en leren

26 oktober 2015

Minister Bussemaker ontvangt SER-publicaties en geeft brede opdrachtbrief over skills

26 oktober 2015

Themarapportage Kansen in mondiale duurzame ontwikkeling

22 oktober 2015

Vernieuwde Leidraad personeelsvertegenwoordiging op website SER

20 oktober 2015

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2016 vast

19 oktober 2015

SER stelt advies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs unaniem vast

16 oktober 2015

Advies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2015-2025

16 oktober 2015

Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie voor een kleurrijke generatie

15 oktober 2015

Combinatiebanen - SER start verkenning

9 oktober 2015

Toename aantal fusiemeldingen zet in derde kwartaal 2015 door

8 oktober 2015

SER wil helpen bij sociaal-economische integratie vluchtelingen

2 oktober 2015

Evert Verhulp voorzitter CBM

2 oktober 2015

SER-voorzitter ontmoet nieuwe ambassadeur medezeggenschap Ruud Vreeman

1 oktober 2015

Minister vraagt CBM naar ideeën over medezeggenschap bij faillissement

30 september 2015

Kabinet vraagt advies over gevolgen nieuwe technologieën zoals robotisering

25 september 2015

SER-delegatie licht advies Agenda Stad toe aan Tweede Kamer

23 september 2015

SER om advies gevraagd over samenstelling van de raad

22 september 2015

Plannen voor netwerk voordrachtscommissarissen

21 september 2015

SER herziet Fusiegedragsregels

18 september 2015

SER eensgezind tijdens levendige raadsvergadering

18 september 2015

Meer hulp bij studie en beroepskeuze van belang

18 september 2015

Kleding- en textielsector werkt aan convenant over internationaal MVO

14 september 2015

IMVO-workshops Het identificeren en aanpakken van sector-brede IMVO-risico’s door een multi-stakeholder aanpak

11 september 2015

Hamer neemt ING-rapport over groei in ontvangst

10 september 2015

SER ontvangt SCP-rapport ‘Vraag naar arbeid 2015’

9 september 2015

SER viert jubileum consumentenoverleg

7 september 2015

Pre-meeting over flex en medezeggenschap

4 september 2015

SER-voorzitter opent Werkplaats in Rotterdam-Zuid

2 september 2015

SER stelt advies Agenda Stad unaniem vast

28 augustus 2015

Minister Plasterk ontvangt advies Agenda Stad

28 augustus 2015

Paul Schnabel ontvangt advies over funderend onderwijs

27 augustus 2015

SER-commissie geeft bedrijven handvat om werk te maken van een leefbaar loon

26 augustus 2015

Nederlandse praktijkrichtlijn ondersteunt bedrijven bij ‘due diligence’

22 juli 2015

Aantal fusiemeldingen in tweede kwartaal 2015 gestegen

10 juli 2015

SER geeft nader uitwerking aan pilots adviescentra en regie

8 juli 2015

Kabinetsbrief pensioenen bevat voor SER herkenbare elementen

7 juli 2015

Kabinet wil hoger onderwijs internationaliseren

6 juli 2015

Adviesaanvraag over chronisch zieke werknemer

6 juli 2015

SER op werkbezoek bij Stuurgroep Human Capital Amsterdam

3 juli 2015

SER: toekomstbestendig onderwijs maakt leerlingen wendbaar en weerbaar

2 juli 2015

Expertmeeting over mededinging en duurzaamheid

30 juni 2015

Internationale expertmeeting kindvoorzieningen bij SER

26 juni 2015

Hamer opent NJR-conferentie Onderwijs 2032

23 juni 2015

Ontwerpadvies SER zet in op talentontwikkeling en ondernemerschap voor een sterke stad

19 juni 2015

Kabinet positief over advies arbeidsmigratie

19 juni 2015

Kabinet vraagt advies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

18 juni 2015

SER-voorzitter krijgt nieuw Voorbeeldreglement OR

16 juni 2015

SER-voorzitter Mariëtte Hamer op werkbezoek bij TNO

12 juni 2015

SER presenteert advies Sociale ondernemingen aan Kamercommissie SZW en EZ

11 juni 2015

Minister Asscher neemt advies Sociale ondernemingen in ontvangst

10 juni 2015

Mariëtte Hamer bezoekt initiatief publiek-private samenwerking NexTechnician

5 juni 2015

Kabinet vraagt SER om advies over werken en leven in de toekomst

1 juni 2015

Raad stelt verkennend advies Sociale ondernemingen unaniem vast

22 mei 2015

Afscheid Ferdinand Grapperhaus, Kroonlid pur sang

22 mei 2015

Changing societies – labour markets for the future

20 mei 2015

Derde verkenningssessie leren in de toekomst: Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

13 mei 2015

Minister Ploumen vraagt SER advies over waarborging arbeidsnormen in TTIP

7 mei 2015

Voorbereidende OESO bijeenkomst bij SER

30 april 2015

Tweede Kamerleden op bezoek bij SER Borgingscommissie Energieakkoord

30 april 2015

Vakmanschap is meesterschap

29 april 2015

Werkbezoek Mariëtte Hamer en SER delegatie aan Rotterdam Zuid

23 april 2015

SER brengt Scholingsspecial uit voor OR-leden

21 april 2015

Ontwerpadvies SER pleit voor steun in rug sociale ondernemingen

11 april 2015

Minister Asscher neemt advies over WW en Arbeidsmarkt in ontvangst

8 april 2015

Expertmeeting studie- en loopbaanbegeleiding migrantenjongeren

3 april 2015

SER licht advies over WW en Arbeidsmarkt toe aan Tweede Kamer

26 maart 2015

Tweede Kamer op bezoek bij SER voor toelichting advies Toekomst Pensioenstelsel

20 maart 2015

SER bespreekt rapport over verhogen maatschappelijke welvaart

20 maart 2015

Nijpels overhandigt brochure werkgelegenheid in Raad SER

20 maart 2015

Mariëtte Hamer en SER delegatie op werkbezoek in Brainport Eindhoven

19 maart 2015

Zeeland op weg naar meer duurzame energie

13 maart 2015

Energiebedrijven en milieuorganisaties sluiten akkoord biomassa

13 maart 2015

Minister Kamp overlegt met SER over EU-Voorjaarstop

11 maart 2015

Alliantie voor medezeggenschap en governance van start gegaan

6 maart 2015

Staatssecretaris Klijnsma neemt pensioenadvies in ontvangst

4 maart 2015

SER-delegatie licht advies arbeidsmigratie toe aan Tweede Kamer

4 maart 2015

Raad stelt advies toekomst pensioenstelsel unaniem vast

20 februari 2015

Raad spreekt uit: preventie werkloosheid versterken

20 februari 2015

Preventie van werkloosheid: eerder, intensiever en persoonlijker

20 februari 2015

Kabinet verwelkomt aanbevelingen SER MKB-financiering

17 februari 2015

Factchecker Energieakkoord

16 februari 2015

Minister Plasterk vraagt advies over succesfactoren steden

13 februari 2015

SER licht advies IMVO-convenanten toe aan Tweede Kamer

4 februari 2015

SER gaat in hoger beroep in zaak-Aujeszky

3 februari 2015

Kabinet richt zich op concrete maatregelen om arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren

30 januari 2015

Kabinet neemt prioriteiten SER voor Nederlands EU-voorzitterschap over

30 januari 2015

Verzoek aan SER om rol te spelen bij totstandkoming convenanten over internationaal MVO

26 januari 2015

SER presenteert gedeelde analyse en visie op pensioen in de toekomst

24 januari 2015

Jonge Tunesische politici op bezoek bij de SER

20 januari 2015

'Het hoger onderwijs moet studenten voorbereiden op een leven lang leren'

15 januari 2015

Wet bo wordt Wet op de SER

12 januari 2015

Minister Asscher neemt advies grenswaarde voor amfibole asbestvezels over

12 januari 2015

Aantal fusiemeldingen in 2014 gestegen met 13 procent

9 januari 2015

Secretariaat Ombudsman Pensioenen bij SER

5 januari 2015

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken
SER Persberichten