Nieuwsberichten 2014

SER stuurt brief met prioriteiten EU-voorzitterschap aan minister Koenders

19 december 2014

SER stelt unaniem advies over arbeidsmigratie vast

19 december 2014

Studie over belastinghervorming in SER-gebouw gepresenteerd

2 december 2014

Nieuwe website governance en medezeggenschap

28 november 2014

Kabinet neemt advies IMVO-convenanten over

24 november 2014

SER licht rapport mkb-financiering toe aan Tweede Kamer

21 november 2014

Ontwerpadvies SER pleit voor actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

19 november 2014

Eerste uitspraak Scholingskamer bedrijfscommissie

17 november 2014

SER doet aanbevelingen over OR en geheimhouding

13 november 2014

Chinese SER op bezoek

11 november 2014

Uitspraak rechtbank over rente Aujeszky

6 november 2014

SER licht advies arbeidsgerelateerde zorg toe aan Tweede Kamer

6 november 2014

Eerste SCOOR-certificaat gaat naar OR-opleider blooming

29 oktober 2014

Grenswaarde amfibole asbest verlagen naar 2000 vezels

23 oktober 2014

SER geeft richtbedragen voor OR-cursussen in 2015

17 oktober 2014

SER bespreekt rapport over financiering mkb

17 oktober 2014

Meer aandacht voor marktfalen bij mkb-kredieten

17 oktober 2014

Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

17 oktober 2014

Kabinet neemt advies Instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen over

16 oktober 2014

Uitspraken Geschillencommissie SER-Fusiegedragsregels gebundeld

15 oktober 2014

Voorzitterswissel: afscheid Wiebe Draijer en welkom Mariëtte Hamer als voorzitter van de SER

10 oktober 2014

Kabinet kondigt adviesonderwerpen voor 2015 aan

10 oktober 2014

SER geeft tips aan ondernemingsraden en bestuurders

26 september 2014

SER stelt advies over arbeidsgerelateerde zorg vast

19 september 2014

Belanghebbenden konden reageren op handvat integratie due diligence

16 september 2014

Leer lezen en schrijven

8 september 2014

Ontwerpadvies: SER wil kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg

5 september 2014

Tussentijds verslag over toezicht op product- en bedrijfschappen

1 september 2014

SER verwelkomt nieuwe voorzitter Mariëtte Hamer

29 augustus 2014

SER adviseert WW-regelingen onwerkbaar weer en werktijdverkorting te behouden

22 augustus 2014

Vier nieuwe kroonleden voor de SER

15 augustus 2014

Daling gebruik scholingsfaciliteiten OR’en minder groot dan gedacht

23 juli 2014

Liesbeth Breeveld benoemd tot hoofd Communicatie SER

14 juli 2014

Minister Asscher kijkt uit naar advies over calamiteitenregeling WW

11 juli 2014

Kabinet in grote lijnen eens met advies ambachtseconomie

11 juli 2014

Jaarverslag Stichting SCOOR 2013

9 juli 2014

Minister Asscher vraagt advies over sociaal ondernemerschap

4 juli 2014

Toelichting stand van zaken advies toekomst arbeidsmarkt

24 juni 2014

SER wil meer rechten OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen

24 juni 2014

Uitvoering Energieakkoord is een onomkeerbaar proces

20 juni 2014

SER neemt afscheid van Wiebe Draijer en Bernard Wientjes

20 juni 2014

Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

20 juni 2014

Ontwerpadvies SER: OR moet instemmingsrecht krijgen over arbeidsvoorwaarde pensioen

17 juni 2014

Scheepsbouwers winnen TraineeBattle 2014

6 juni 2014

Workshop over uitgangspunten van goede medezeggenschap

3 juni 2014

Minister Asscher komt met actieplan om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden

22 mei 2014

Ploumen: advies IMVO-convenanten goede basis voor vervolg op MVO Sector Risico Analyse

20 mei 2014

SER-delegatie geeft Tweede Kamer toelichting over advies Discriminatie werkt niet!

14 mei 2014

Minister Asscher neemt SER-advies Discriminatie werkt niet! in ontvangst

14 mei 2014

Procedure opvolger SER-voorzitter van start

9 mei 2014

SER: sectoren pakken samen met de overheid en maatschappelijke organisaties internationale MVO-risico’s in keten aan

25 april 2014

SER unaniem over noodzaak tegengaan discriminatie bij arbeid

25 april 2014

SER unaniem over advies IMVO-convenanten

25 april 2014

Ontwerpadvies SER: Discriminatie werkt niet!

17 april 2014

SER-commissie adviseert over grenswaarden voor arseen

15 april 2014

Wetsvoorstel opheffing product- en bedrijfschappen ingediend bij Tweede Kamer

9 april 2014

Kabinet vraagt advies over toekomst pensioenstelsel

7 april 2014

Publiek neemt een kijkje achter de schermen van de SER

4 april 2014

Link2Work van start in Rotterdam

4 april 2014

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2014

4 april 2014

Academici uit Azerbeidzjan op bezoek

28 maart 2014

Wiebe Draijer voorgedragen als bestuursvoorzitter Rabobank

23 maart 2014

Kabinet vraagt advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

14 maart 2014

Kijkje achter de schermen van de overlegeconomie

7 maart 2014

Stappenplan over MVO-risicomanagement beschikbaar voor bedrijven

6 maart 2014

SER-commissie roept bedrijven op aan de slag te gaan met MVO-risicomanagement

6 maart 2014

Consultatief overleg met minister Kamp: Betrek sociale partners vroegtijdig bij het Europese Semester

5 maart 2014

Aftrap Link2work in Amsterdam

4 maart 2014

SER-commissie herziet SER-Fusiegedragsregels 2000

10 februari 2014

MVO-afspraken met bedrijfssectoren

29 januari 2014

SER: huidige samenstelling raad handhaven

28 januari 2014

Certificaat SCOOR geeft OR en bestuurder inzicht in kwaliteit OR-opleidingen

23 januari 2014

Certificeringsregeling SCOOR compleet

16 januari 2014

Aantal fusiemeldingen in 2013 gedaald

13 januari 2014

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken
SER Persberichten