Nieuwsberichten 2012

SER stelt unaniem advies over gezond en veilig werken vast

21 december 2012

SER wil nieuwe bedrijfsgezondheidszorg

21 december 2012

SER past per 1 januari 2013 nieuw systeem scholing OR-leden toe

21 december 2012

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stevig op agenda

20 december 2012

Nadeel NVV-leden inzake Aujeszky bepaald

14 december 2012

Minister Asscher neemt advies over nanoreferentiewaarden geheel over

13 december 2012

Delegatie kabinet in gesprek met SER over Energieakkoord

12 december 2012

Kabinet vraagt advies over toekomst ambachten

30 november 2012

Ontwerpadvies SER benadrukt noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken

29 november 2012

Kabinet steunt SER-initiatief voor energieakkoord

28 november 2012

Wetsvoorstel tot wijziging SER financiering per 2013 naar Tweede Kamer

21 november 2012

SER brengt unaniem advies uit als opstap naar nationaal energieakkoord

16 november 2012

Minister Bussemaker wil advies over binding internationaal talent

16 november 2012

Ambtenaren uit Noord-Afrika op bezoek voor verbetering van de sociale dialoog in hun eigen land

15 november 2012

Stichting SCOOR in oprichting stelt certificeringsregeling op

14 november 2012

Expertmeeting over preventie en gezondheidszorg

9 november 2012

BZK-SER werkconferentie: Toekomstagenda voor vitale krimpregio’s

2 november 2012

SER: Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig

26 oktober 2012

Kabinet positief over eindevaluatie IMVO

25 oktober 2012

SER stelt unaniem advies over toekomstbestendige zorg vast

19 oktober 2012

Richtbedragen 2013 voor OR-cursussen bekendgemaakt

19 oktober 2012

Kabinet positief over advies alternatieve geschilbeslechting

3 oktober 2012

Klachten over aanstellingkeuringen voortaan bij de SER

1 oktober 2012

SER akkoord met herziening toetsingskader verplichte beroepspensioenregeling

24 september 2012

Ontwerpadvies aan de informateurs: SER-commissie formuleert voorstellen voor betaalbare zorg

23 september 2012

Reactie SER op voorgenomen herziening criteria Transparantiebenchmark 2013

14 september 2012

SER doet voorstellen voor versterking bestuur pensioenfondsen

13 september 2012

Egyptische pers op bezoek bij de SER

12 september 2012

Alexander Rinnooy Kan neemt afscheid als SER-voorzitter

7 september 2012

Demissionair kabinet kondigt negen adviesaanvragen aan SER aan

6 september 2012

Minister Kamp installeert Wiebe Draijer tot voorzitter SER

6 september 2012

Nieuwe website over aanpak laaggeletterdheid

3 september 2012

Wijziging SER-financiering per 2013

7 augustus 2012

SZW vraagt SER advies over herziening Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

20 juli 2012

Minister Kamp pleit voor robuuste scholingsmarkt

12 juli 2012

Kabinet eens met advies over postinitiële scholing

10 juli 2012

Reacties op internetconsultatie betaalbare zorg

9 juli 2012

Het kabinet vraagt SER advies over draagvlak cao-stelsel

29 juni 2012

‘Bedrijfsleven maakt werk van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’

29 juni 2012

Verandering in economische machtsverhoudingen biedt Nederland kansen

28 juni 2012

Reactie SER gevraagd op aangepast wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

26 juni 2012

Stichting SCOOR gaat kwaliteit opleidingen ondernemingsraden bewaken

21 juni 2012

SER verheugd met nieuwe voorzitter Wiebe Draijer

21 juni 2012

Hoorzitting over langdurige zorg

21 juni 2012

SER stelt unaniem advies over verschuivende economische machtsverhoudingen vast.

15 juni 2012

Kroonlid Swank: politieke duidelijkheid nodig op sleuteldossiers arbeidsmarkt, woningmarkt en pensioenen

15 juni 2012

Rinnooy Kan ontvangt OESO-landenrapport over Nederland

13 juni 2012

SER-commissie: bedrijven maken meer werk van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

13 juni 2012

SER-Commissie onder voorwaarden akkoord met Europese richtlijn alternatieve beslechting van consumentengeschillen

12 juni 2012

Minister Verhagen vraagt SER advies over energie en economie

6 juni 2012

Rinnooy Kan in Eerste Kamer voor hoorzitting over marktwerking

5 juni 2012

SER-symposium over medezeggenschap benadrukt belang van scholing

1 juni 2012

Ook een SER op St. Maarten

31 mei 2012

Nederland kan blijven profiteren van welvaartsgroei in de wereld

30 mei 2012

Jaarverslagen bedrijfscommissies Markt I en Markt II periode 2010-2011

24 mei 2012

Winnares Scriptieprijs loopt dagje mee met Rinnooy Kan

4 mei 2012

Internationale expertmeeting over positie bedrijfsarts

26 april 2012

Website over de overlegeconomie brengt de polder in kaart

26 april 2012

Adviesaanvraag over stelsel gezond en veilig werken

20 april 2012

SER stelt unaniem advies over scholing vast

20 april 2012

Neda Delfani winnaar SER-Scriptieprijs 2012

20 april 2012

Minister Kamp wil SER-advies over versterking draagvlak cao-stelsel

18 april 2012

Russen bij de SER

11 april 2012

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2012

2 april 2012

SER-commissie wil voorlopige referentiewaarden voor synthetische nanodeeltjes

29 maart 2012

Jaarverslag en Toezichtverslag 2011

21 maart 2012

Rinnooy Kan voorzitter SER tot 1 september 2012

16 maart 2012

Zetelverdeling raad blijft ongewijzigd

16 maart 2012

Ministerraad draagt nieuwe kroonleden ter benoeming voor

16 maart 2012

Akkoord over algemene voorwaarden fitnessbranche

15 maart 2012

SER: meer dynamiek nodig op de scholingsmarkt voor werkenden

7 maart 2012

Deskundigen geven hun visie op toekomstbestendigheid zorg

7 maart 2012

390 reacties op online-consultatie betaalbare zorg

1 maart 2012

Kabinet vraagt advies over EU-voorstellen alternatieve geschillenbeslechting

20 februari 2012

Kabinetsreactie op advies over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

16 februari 2012

Veelgestelde vragen over Europa en de schuldencrisis in eurolanden

16 februari 2012

Betaalbare zorg, ook voor toekomstige generaties

7 februari 2012

92 inzendingen voor SER-Scriptieprijs 2012

7 februari 2012

Delegatie Europese consumentencentra bezoekt SER

24 januari 2012

Commissie hoort patiëntenorganisaties over betaalbare zorg

20 januari 2012

Minister Verhagen voor consultatief overleg bij CCA

18 januari 2012

SER en NVV tekenen overeenkomst over Aujeszky

12 januari 2012

Polderen in de woestijn

12 januari 2012

Aantal fusiemeldingen bij SER in 2011 opnieuw gestegen

9 januari 2012

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken
SER Persberichten