Nieuwsberichten 2011

Online consultatie over scholing levert veel reacties op

2 december 2011

Job Swank en Jan Marc Berk (DNB) (plaatsvervangend) kroonlid

2 december 2011

Cleveringalezing 2011: Fundamentele arbeidsnormen zijn mensenrechten

25 november 2011

Servische SER op bezoek

16 november 2011

Staatssecretaris Bleker eens met SER-advies over rol OR bij (Internationaal) MVO

11 november 2011

Kabinet wil private sector in ontwikkelingslanden versterken

10 november 2011

Tweedaagse conferentie Europese SER’ren

9 november 2011

Tuinbouw bundelt MVO-prestaties in sectorverslag 2010

2 november 2011

SER licht advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen toe in Tweede Kamer

2 november 2011

Kabinet gaat over vijf onderwerpen advies vragen

1 november 2011

Kabinet wil proef met sluitende dagarrangementen

31 oktober 2011

SER: Ondernemingsraden kunnen MVO-beleid stimuleren

28 oktober 2011

Kabinet voelt zich gesterkt door Europabrief SER

21 oktober 2011

SER-commissie op zoek naar visies over postinitiële scholing

13 oktober 2011

Letse federatie vakbonden op bezoek

11 oktober 2011

Georgische vakbondsvoorzitter bezoekt SER

7 oktober 2011

Partijen binnen de SER roepen kabinet op tot ondubbelzinnige keuze voor Europa

6 oktober 2011

Staatssecretaris Knapen beoordeelt SER-advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen als nuttig en waardevol

28 september 2011

Arbeidsinspectie Indonesië op bezoek

28 september 2011

Oud-SER-lid Frans Drabbe overleden

23 september 2011

Hoge delegatie uit Oman op bezoek

22 september 2011

Kabinet neemt advies scholing OR-leden over

19 september 2011

SER stelt unaniem advies over ontwikkelingssamenwerking vast

16 september 2011

Kroonlid Arnoud Boot waarschuwt voor fiscale unie in EU

16 september 2011

SER: versterk private sector in ontwikkelingslanden als motor voor duurzame groei en werkgelegenheid

9 september 2011

Bezoek uit Albanië

8 september 2011

Adviesaanvraag over samenstelling SER 2012 - 2014

8 september 2011

Rinnooy Kan spreekt met Kamer over advies Hoger Onderwijs

7 september 2011

Leer lezen en schrijven

6 september 2011

SER-commissie en experts in gesprek over postinitiële scholing

31 augustus 2011

Fusiemeldingen eerste halfjaar 2011 gestegen met 33 procent

19 juli 2011

Kabinet gaat werk maken van eenvoudige procedure voor consumenten

18 juli 2011

Werkwijze ontheffingsverzoeken n.a.v. vermelding OR Informatie

18 juli 2011

Kabinet positief over advies baan-baanmobiliteit

11 juli 2011

Kabinet vraagt SER advies over aansluiting scholing en arbeidsmarkt

11 juli 2011

Tweede Kamer spreekt waardering uit voor advies Overheid én Markt

1 juli 2011

Staatssecretaris Zijlstra neemt SER-advies hoger onderwijs grotendeels over

30 juni 2011

SER ontvangt secretaris-generaal OESO

29 juni 2011

Minister VWS vraagt SER advies over betaalbaarheid zorg

16 juni 2011

Oud-SER-voorzitter Theo Quené overleden

7 juni 2011

Adviesaanvraag ‘Cultuuraspecten veilig en gezond werken’

7 juni 2011

SER-commissie: verlaag grenswaarde voor blootstelling aan asbest

1 juni 2011

Minister Kamp neemt advies baan-baanmobiliteit in ontvangst

31 mei 2011

SER licht advies Tijden van de Samenleving toe in Tweede Kamer

25 mei 2011

Online consultatie over ontwikkelingssamenwerking geslaagd

24 mei 2011

Adviesaanvraag over verschuivende machtsverhoudingen

24 mei 2011

Bijeenkomst buitenlandse arbo-instituten bij de SER

19 mei 2011

SER’en uit Europa bijeen in SER-gebouw

12 mei 2011

Voorzitters provinciale SER’en overleggen in SER-gebouw

21 april 2011

Jaarverslag overleg algemene consumentenvoorwaarden 2010

21 april 2011

Ook in tijden van crisis vasthouden aan hoge normen voor (I)MVO

20 april 2011

SER-commissie gaat klachten over aanstellingskeuringen behandelen

19 april 2011

Minister Van Bijsterveldt gaat aan de slag met advies Tijden van de Samenleving

18 april 2011

SER stelt unaniem advies vast over hoger onderwijs

15 april 2011

SER stelt unaniem advies vast over baanmobiliteit

15 april 2011

SER brengt advies uit over tijdsknelpunten

15 april 2011

SER in ontwerpadvies: Talent beter benutten met meer onderscheid in hoger onderwijs

14 april 2011

Spaanse minister van Arbeid en Immigratie op bezoek bij de SER

13 april 2011

Kamercommissie krijgt presentatie over Krimpadvies

13 april 2011

SER-commissie op zoek naar visies over ontwikkelingssamenwerking

7 april 2011

SER in ontwerpadvies: Betere afstemming nodig werktijden dienstverlening en bedrijven

7 april 2011

Kamercommissie SZW krijgt toelichting op adviezen over zzp’ers

6 april 2011

Ontwerpadvies SER: stimuleer vrijwillig veranderen van baan

1 april 2011

Regelingen voor toezicht op bedrijfslichamen geactualiseerd

25 maart 2011

Jaarverslag en Toezichtverslag 2010

25 maart 2011

SER-delegatie overlegt met Verhagen over EU-Voorjaarstop 2011

23 maart 2011

Minister Kamp vraagt advies over wetswijziging: SER gaat klachten over aanstellingskeuringen behandelen

23 maart 2011

Minister Donner: krimp-advies komt op het juiste moment

23 maart 2011

SER adviseert unaniem over aanpak van bevolkingskrimp

18 maart 2011

SER: scholing van OR-leden beter waarborgen

18 maart 2011

SER brengt unaniem advies uit over arbeidsomstandigheden ZZP’ers

18 maart 2011

SER-commissie brengt tweede voortgangsrapportage IMVO uit

17 maart 2011

Biografie Hilda Verwey-Jonker verschenen

17 maart 2011

Adviesaanvraag over effectieve ontwikkelingssamenwerking

16 maart 2011

Adviesaanvraag over toekomstbestendig stelsel hoger onderwijs

11 maart 2011

Kabinet onderzoekt oorzaken gebrekkige pensioenopbouw zelfstandigen

4 maart 2011

Adviesaanvraag over Europa 2020-strategie

3 maart 2011

Adviesvoornemens kabinet: zes adviesaanvragen

3 maart 2011

SER-voorzitter krijgt duurzaamheidstips van leiders van de toekomst

1 maart 2011

SER-commissie roept kabinet op tot spoedig invoeren van eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken

1 maart 2011

Macedonische SER op bezoek

1 maart 2011

Minister Verhagen enthousiast over SER-advies biobased economy

24 februari 2011

Belastingdienst mag in SER-database WOR-heffing kijken

24 februari 2011

Kabinet waardeert pragmatische insteek SER-advies over marktwerking

11 februari 2011

Poolse delegatie brengt bezoek aan de SER

2 februari 2011

Aantal fusiemeldingen licht gestegen in 2010

1 februari 2011

Product- en bedrijfschappen transparanter over MVO-activiteiten: Rinnooy Kan roept op tot navolging

26 januari 2011

Ontwerpadvies: Samenwerking, langetermijnvisie en innovatie succesfactoren voor vitale krimpregio’s

19 januari 2011

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken
SER Persberichten