Nieuwsberichten 2010-2018

Scriptieprijswinnaar Wouter Kuin mee op werkbezoek bij HEMA

19 oktober 2018

Ministers Koolmees en Van Engelshoven willen snel voort met Leven Lang Ontwikkelen

10 oktober 2018

Kabinet vraagt SER om advies over duurzaam ondernemen, SDG’s en IMVO

9 oktober 2018

Kabinet vraagt SER advies over zorguitgaven

19 september 2018

Tweede Kamer blij met SER-advies begeleiding vluchtelingen

18 september 2018

Stappenplan scholing OR-leden

10 september 2018

Rol ondernemingsraad bij technologische ontwikkelingen

10 september 2018

Vier nieuwe kroonleden voor de SER

7 september 2018

Simeon Djankov (Wereldbank): gelijke kansen en voorkomen van armoede centraal in nieuw sociaal contract

7 september 2018

Werving nieuwe Ombudsman Pensioenen (V/M) gestart

1 augustus 2018

Kabinet vraagt SER advies over ontplooiingskansen voor jongeren

26 juli 2018

Kabinet reageert op SER verkenning over combinatiebanen

24 juli 2018

Eerste belangrijke stap naar Klimaatakkoord

10 juli 2018

Bijeenkomst over ervaringen van jonge commissarissen

6 juli 2018

Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

5 juli 2018

SER: Bouw voort op lessen IMVO-convenanten

5 juli 2018

Textielsector geeft meer inzicht in productieketen

4 juli 2018

Voedingsmiddelensector verduurzaamt productieketen

29 juni 2018

Kabinet vraagt SER advies over diversiteit in de top van het bedrijfsleven

29 juni 2018

Samengaan SCOOR en RMZO stap dichter bij

28 juni 2018

Tweede Kamerleden vragen naar ‘game changer’ voor energietransitie

11 juni 2018

Bijeenkomst OR-platforms over duurzame inzetbaarheid

11 juni 2018

Doorbraak naar ‘leven lang ontwikkelen’: SER bijeenkomst op 30 mei

4 juni 2018

Acties voor een verantwoorde digitale samenleving

30 mei 2018

Wouter Kuin (Universiteit Leiden) winnaar SER-Scriptieprijs 2018

25 mei 2018

Verkenning Financiële instrumenten voor een circulaire economie

25 mei 2018

SER: Arbeidsintegratie vluchtelingen verbetert maar situatie blijft zorgelijk

25 mei 2018

SER heeft gesprek met Tweede Kamer over De vele kanten van banen combineren, het advies over combinatiebanen.

17 mei 2018

Doe mee: Online enquête over arbeidsomstandigheden

17 mei 2018

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2018

14 mei 2018

Bioscoopgroep Kinepolis Immo, Nieuwenhuizen Groep en NHHD hebben de Fusiegedragsregels overtreden

9 mei 2018

Minister aan de slag met het advies Toekomstgericht Beroepsonderwijs Deel 2

4 mei 2018

Tunesische delegatie wil leren van sociale dialoog in Nederland

23 april 2018

Investeren in mensen is urgent voor succesvolle energietransitie

19 april 2018

“Zonder draagvlak is energietransitie doodgeboren kind”

16 april 2018

Twee taakgroepen ondersteunen Klimaatakkoord

12 april 2018

Kleding- en textielbedrijven verder aan de slag met due diligence

6 april 2018

SER-delegatie licht advies Ouderschapsverlof toe in Tweede Kamer

20 maart 2018

Samenstelling sectortafels Klimaatakkoord bekend

20 maart 2018

SER vraagt aandacht voor belemmeringen combinatiebanen

16 maart 2018

Minister ontvangt SER-adviezen over ouderschapsverlof en combinatiebanen

16 maart 2018

Minister Wiebes overlegt met SER over EU-Voorjaarstop

9 maart 2018

Argentijnse delegatie heeft interesse voor sociale dialoog

6 maart 2018

De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant

1 maart 2018

Klacht FNV en Bond voor Post Personeel niet ontvankelijk verklaard

26 februari 2018

SER betrokken bij nieuw Klimaatakkoord: Onderhandelingen van start

23 februari 2018

SER ondertekent Charter Diversiteit in Bedrijf

22 februari 2018

SER: Vereenvoudig en verbeter verlof na geboorte kind

16 februari 2018

Groene waterstofeconomie is veelbelovend

16 februari 2018

Duits-Nederlandse samenwerking versterkt duurzaamheid in de textielsector

30 januari 2018

FNV-demonstratie voor compensatie banenverlies havens

23 januari 2018

Hoogste aantal fusiemeldingen in 10 jaar

15 januari 2018

Oud-vakbondsvoorzitter Arie Groenevelt overleden.

3 januari 2018

Samenstelling SER 2018-2020: VCP gaat van een naar twee zetels

20 december 2017

Minister eens met SER over versterking medezeggenschap pensioen kleine ondernemingen

19 december 2017

KPN wint Driehoek 3D-Trofee

19 december 2017

Samenwerking zorgt voor aanpak problemen kledingsector

18 december 2017

Tweede advies MBO goed ontvangen door Tweede Kamercommissie OCW

14 december 2017

SER advies: Werkend leren biedt goed toekomstperspectief

17 november 2017

SER-Scriptieprijs 2018: 2000 euro voor de beste masterscriptie

6 november 2017

SER is gevraagd te onderzoeken of veranderende arbeidsrelaties effect hebben op gezond en veilig werken

6 november 2017

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2018 vast

31 oktober 2017

Prijs voor beste samenwerking tussen OR en commissaris

18 oktober 2017

Fusieplannen? Meld het op tijd bij de vakbonden en de SER!

17 oktober 2017

Opvolging SER-advies Chronisch Zieke Werkenden

16 oktober 2017

Kabinet vraagt SER hoe dialoog met overheidswerkgevers en werknemers te versterken

12 oktober 2017

Tweede Kamer in gesprek met SER Jongerenplatform

29 september 2017

Aandacht voor werken in de circulaire economie

27 september 2017

OR STEDIN als eerste aan de slag met SER-KoersKaart

21 september 2017

Tweede Kamer vindt rapport versterking cultuursector ‘gebalanceerd’ en ‘bruikbaar’ advies

15 september 2017

SER-voorzitter bij opening Hanze: ‘Opleidingen moeten dubbel voorop lopen’

6 september 2017

Digitaal OR-reglement nu ook voor OR met lijstenstelsel

4 september 2017

SER adviseert over aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

21 augustus 2017

Samenstelling SER 2018-2020

28 juli 2017

Adviesaanvraag over herziening toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

20 juli 2017

Eind dit jaar advies circulaire economie en financiële instrumenten

13 juli 2017

Vervolgadviesaanvraag sociale ondernemingen en re-integratie

11 juli 2017

SER stuurt brief aan informateur over preventie

7 juli 2017

Meer ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

6 juli 2017

De SER stimuleert pilots modernisering medezeggenschap

6 juli 2017

Chileense delegatie toont interesse Nederlandse werkwijze IMVO-convenanten

6 juli 2017

Complimenten van senatoren Eerste Kamer voor advies armoede onder kinderen

5 juli 2017

Verantwoorde kledingproductie is stap dichterbij

4 juli 2017

SER-CCA doet wederom aanbevelingen voor snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting

27 juni 2017

Kabinet onderschrijft aanbevelingen SER-advies Regionale samenwerking

27 juni 2017

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

19 juni 2017

Jongeren aan de slag voor meer professionals in de ouderenzorg

15 juni 2017

SER stemt in met aanpassing toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling

13 juni 2017

Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

12 juni 2017

Tweede Kamer neemt advies kinderarmoede zeer serieus

9 juni 2017

In memoriam: Hans Pont

8 juni 2017

Brainstorm EESC over toekomst EU

2 juni 2017

Uitdagingen en kansen bij de toekomst van werk

31 mei 2017

Consultatief overleg ministers Ploumen en Koenders over Brexit

29 mei 2017

Impuls aan energiebesparing huishoudens

23 mei 2017

SER in gesprek met Kamerleden over advies Regionale samenwerking: leren van praktijken

19 mei 2017

Lof Tweede Kamer voor Energieakkoord

19 mei 2017

Georgisch bezoek bij de SER

17 mei 2017

SER in gesprek met Kamer over leren tijdens loopbaan

11 mei 2017

Eerste workshop leefbaar loon

11 mei 2017

Natuursteensector werkt aan convenant Internationaal MVO

9 mei 2017

Minister OCW erkent rol overheid bij versterking arbeidsmarkt culturele sector

24 april 2017

Advies SER en Raad voor Cultuur: Pakket maatregelen nodig voor verbetering arbeidsmarkt culturele sector

21 april 2017

SER roept op tot actie voor ontwikkelen sterke leercultuur in Nederland

20 april 2017

Minister blij met concrete acties SER scholing OR-leden

13 april 2017

Internationale SER-conferentie toont buitenlandse voorbeelden over werk in en rondom huis

13 april 2017

Brief aan Informateur over Internationaal MVO

7 april 2017

Ook commissie Sap pleit voor meer zelfregie om leren tijdens de loopbaan te stimuleren

4 april 2017

Briefadvies SER over governance energietransitie

30 maart 2017

Leren tijdens de loopbaan essentieel voor iedereen

29 maart 2017

Argentijnse ministers tonen interesse voor sociale dialoog bij SER

28 maart 2017

Adviesaanvraag effecten werkgelegenheid energietransitie

24 maart 2017

Partijen ondertekenen consumentenvoorwaarden in de zorg

23 maart 2017

Advies Opgroeien zonder armoede helpt nieuw kabinet bij zetten verdere stappen

23 maart 2017

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

22 maart 2017

SER Jongerenplatform laat stem horen over leren, werken en samenleven

17 maart 2017

Kabinet kondigt nieuwe adviesonderwerpen aan voor SER

15 maart 2017

Meer oog voor imago mbo en talenten van studenten

9 maart 2017

Kabinet omarmt aanbevelingen SER-advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs

2 maart 2017

Tweede Kamer bijgepraat over IMVO convenanten

23 februari 2017

Minister Kamp overlegt met SER over Nederlandse prioriteiten voor EU-Voorjaarstop

23 februari 2017

Werkgevers en werknemers discussiëren over toekomst van de arbeidsmarkt

22 februari 2017

Franse en Scandinavische experts delen ervaringen over markt voor persoonlijke dienstverlening

21 februari 2017

SER: werk voor een sterke regio samen aan verbinding tussen economie, onderwijs en banen

17 februari 2017

Kabinetsreactie op rapporten SER, WRR en Rathenau Instituut over robotisering arbeidsmarkt

14 februari 2017

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in culturele sector

7 februari 2017

Minister Kamp verleent SER décharge over vereffening vermogen Landbouwschap

7 februari 2017

Bijeenkomst OR-platforms bij de SER

7 februari 2017

SER bundelt praktijkvoorbeelden voor Nationale Skills Strategie

3 februari 2017

SER bespreekt IMVO met Ambassadeurs

31 januari 2017

SER in Tweede Kamer: hoe combineer je werken, leren en zorgen

30 januari 2017

Ontwerpadvies SER: Invloed werknemers op pensioen in kleine ondernemingen optimaliseren

26 januari 2017

SER vraagt in Tweede Kamer aandacht voor snellere integratie vluchtelingen

25 januari 2017

Veel belangstelling Tweede Kamer voor SER-verkenning over robotisering

20 januari 2017

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

20 januari 2017

Hamer pleit voor nieuwe vormen van samenwerking bij bestaande initiatieven

17 januari 2017

Trainees ‘Eerst de Klas’ volgen masterclass bij de SER

13 januari 2017

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

13 januari 2017

Maatwerk van belang voor toekomstgericht beroepsonderwijs

12 januari 2017

Verzekeringssector werkt aan convenant Internationaal MVO

10 januari 2017

SER adviseert wettelijke grenswaarde in te stellen voor meelstof

10 januari 2017

Kamer neemt wet aan voor beschut werk voor mensen met arbeidsbeperking

10 januari 2017

Aantal fusiemeldingen in 2016 opnieuw gestegen

9 januari 2017

Alle vijf doelen van het Energieakkoord binnen bereik

23 december 2016

Veel ondernemingsraden zochten afgelopen vijf jaar hulp bij een conflict

19 december 2016

Expertmeeting over armoede onder kinderen

19 december 2016

Vluchtelingen komen moeilijk op eigen kracht aan het werk

16 december 2016

Mariëtte Hamer met Beneluxmissie naar Tunesië

16 december 2016

Special over relatie OR & Commissaris

14 december 2016

Commissie spreekt met ouders over armoede

13 december 2016

SER-delegatie licht advies Toekomstgericht beroepsonderwijs toe aan Tweede Kamer

9 december 2016

In gesprek over preventie bij de SER

7 december 2016

IMVO toegelicht in Tweede Kamer commissie

2 december 2016

Onderzoek Pensioenfederatie aangeboden aan SER

30 november 2016

Maak snel en makkelijk een OR-reglement op maat

29 november 2016

Minister Asscher neemt advies robotisering in ontvangst

28 november 2016

Kabinet neemt SER-advies chronisch zieke werkenden over

24 november 2016

Kabinet aan de slag met aanbevelingen advies Duurzame Veehouderij

24 november 2016

‘In Denemarken geen sprake van kloof tussen vast en flexibel dienstverband’

23 november 2016

Oproep vakcentrales aan SER over zorgen arbeidsmarkt goed gehoord

18 november 2016

Meer zicht op kwaliteit van banen door Energieakkoord

18 november 2016

Publieksversie Mens en technologie: Samen aan het werk

17 november 2016

SER-inspiratiesessie: Nieuwe energie bij integratie vluchtelingen

16 november 2016

Minister Bussemaker: ‘Meteen aan de slag met SER-advies beroepsonderwijs’

9 november 2016

Energieopwek.nl toont productie duurzame energie

4 november 2016

SER-advies Werkende combinatie overhandigd aan kabinet

2 november 2016

SER bezorgd over studentenstop technische opleidingen

1 november 2016

Banken, vakbonden, ngo’s en overheid werken samen aan mensenrechten

28 oktober 2016

Denk over stads- en regiogrenzen heen

27 oktober 2016

Werken, zorgen en leren in de toekomst: hoe combineren we dat?

26 oktober 2016

Krachtige regie harde noodzaak voor verduurzaming veehouderij

25 oktober 2016

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2017 vast

24 oktober 2016

SER-advies: Halt toeroepen aan terugloop in praktijkopleiding beroepsonderwijs

21 oktober 2016

SER: Laat iedereen profiteren van kansen digitale technologie

21 oktober 2016

SER-delegatie brengt werkbezoek aan Hardenberg

17 oktober 2016

Peruanen willen ook een Stichting van de Arbeid

17 oktober 2016

Rondetafelgesprekken over pensioenpositie zzp’ers

13 oktober 2016

Dialoogbijeenkomst over pensioenen

13 oktober 2016

Onafhankelijke Ombudsman Pensioenen behandelt gratis klachten over pensioenfondsen

10 oktober 2016

Fusiemeldingen in derde kwartaal met 15 procent gestegen

6 oktober 2016

SER geeft toelichting advies circulaire economie in Tweede Kamer

5 oktober 2016

Onderzoek naar scholing OR’en: Ondernemingsraden scholen veelal zonder visie

5 oktober 2016

Heeft mijn OR instemmingsrecht over pensioenen? Doe de test!

3 oktober 2016

‘Verbinding met de praktijk van groot belang voor VMBO’

3 oktober 2016

Jongerenplatform SER bijeen over pensioenstelsel

29 september 2016

Kabinet speelt in op zorgen SER over beschut werk

20 september 2016

SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken op werkbezoek bij ROC Mondriaan

16 september 2016

Adviesaanvraag over medezeggenschap pensioen in kleine ondernemingen

16 september 2016

Winnares Scriptieprijs loopt dagje mee met Mariëtte Hamer

15 september 2016

SER-advies over circulaire economie herkenbaar in Rijksbrede programma circulaire economie

15 september 2016

Per 1 maart 2017 gelden nieuwe Algemene Bankvoorwaarden

12 september 2016

“Talenten herkennen en kansen bieden is missie voor ons allemaal”

9 september 2016

Laaggeletterdheid moet worden aangepakt

5 september 2016

Vereffening vermogen Landbouwschap

25 juli 2016

SER-voorzitter overhandigt advies circulaire economie aan staatssecretaris

7 juli 2016

Staatssecretaris Klijnsma ontvangt SER-Pensioenverkenning

6 juli 2016

Fusiemeldingen in tweede kwartaal met 26 procent gestegen

6 juli 2016

Bijeenkomst voor OR-platforms bij de SER

6 juli 2016

Staatssecretaris Klijnsma eens met SER-verkenning sociale infrastructuur Participatiewet

5 juli 2016

Reactie kabinet op SER-advies: positie sociale ondernemingen verbeteren

5 juli 2016

Griekse president Pavlopoulos op bezoek bij SER

5 juli 2016

Mariëtte Hamer op werkbezoek in Tilburg

4 juli 2016

75 handtekeningen onder convenant Duurzame Kleding & Textiel

4 juli 2016

Kabinet deelt uitgangspunten SER-advies TTIP

1 juli 2016

SER brengt werkbezoek aan Gelderland

30 juni 2016

Kabinet vraagt SER advies over kinderarmoede

30 juni 2016

Kabinet in hoofdlijnen eens met SER-advies kindvoorzieningen

28 juni 2016

SER stelt ambitieuze transitieagenda circulaire economie voor

24 juni 2016

Toelichting SER Pensioenverkenning aan Tweede Kamer

22 juni 2016

Claartje Bulten benoemd als kroonlid

17 juni 2016

Fusiegedragsregels nu ook in het Engels

16 juni 2016

SER zeer bezorgd over beschut werk

14 juni 2016

Minister OCW roept culturele sector op arbeidsmarktagenda op te stellen

14 juni 2016

Werknemers krijgen meer invloed op hun pensioen

13 juni 2016

Tips voor versteviging van de relatie tussen RvC en OR

10 juni 2016

Conferentie 'Childhood Education and City Politics'

7 juni 2016

Tweedaags bezoek EESC

6 juni 2016

SER ziet af van cassatie in Aujeszky-procedure

2 juni 2016

Hoe verbeteren we de mobiliteit van werknemers?

2 juni 2016

In twee minuten uitgelegd: de bedrijfscommissies van de SER

1 juni 2016

SER licht advies Handelsverdrag TTIP toe in Tweede Kamer

25 mei 2016

Franse ambtenaren-in-opleiding bezoeken de SER

24 mei 2016

Publieksversie verkenning pensioenen

23 mei 2016

Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

23 mei 2016

SER presenteert verkenning minimumjeugdloon

20 mei 2016

SER brengt verkenning uit over persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

20 mei 2016

Diagnostic workshop bij SER geeft verdieping aan skills strategie OESO

13 mei 2016

Adviesaanvraag over versnelling verduurzaming veehouderij

13 mei 2016

SER lanceert website ‘Werkwijzer Vluchtelingen’

12 mei 2016

EU-coördinator Formentini spreekt met SER over TTIP

12 mei 2016

SER en FME bezoeken Hannover Messe

26 april 2016

Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector

22 april 2016

Voedselconferentie EESC bij de SER

21 april 2016

SER presenteert advies werken met een chronische ziekte aan Tweede Kamer

21 april 2016

Minister Ploumen blij met unaniem advies TTIP

20 april 2016

Unaniem SER-advies over waarborgen beschermingsniveaus in TTIP

15 april 2016

Andrea Forster (UvA) winnaar SER-Scriptieprijs 2016

15 april 2016

Adviesaanvraag over toekomstbestendig beroepsonderwijs

15 april 2016

SER-commissie wil consumentengeschillen eenvoudig en snel opgelost zien

11 april 2016

Drie masterscripties genomineerd voor de SER-Scriptieprijs 2016

7 april 2016

Fusiemeldingen in eerste kwartaal met 23 procent gestegen

5 april 2016

Verkenning ‘Arbeidsmarkt in Culturele sector’ toegelicht in Commissie OCW

24 maart 2016

Samen bouwen aan Nederlandse Skills Strategie

23 maart 2016

Stroomschema over medezeggenschapsrechten bij faillissement

22 maart 2016

Publieksversie advies chronisch zieke werkenden

18 maart 2016

Mariëtte Hamer herbenoemd als voorzitter SER

18 maart 2016

Advies SER: Aan het werk blijven met een chronische ziekte door kennis, preventie en passende ondersteuning

18 maart 2016

Werkconferentie Samen werken voor de regio

16 maart 2016

Brede coalitie steunt convenant duurzame kleding- en textielproductie

9 maart 2016

Uitspraak gerechtshof over rente Aujeszky

8 maart 2016

Brainstorm naar aanleiding van Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector

8 maart 2016

SER licht advies Kindvoorzieningen toe in Tweede Kamer

3 maart 2016

OESO bij de SER op bezoek

3 maart 2016

Geslaagde dialoogbijeenkomst over arbeidsmarkt in de care sector

19 februari 2016

SER in gesprek met medezeggenschapsveld

17 februari 2016

Werkconferentie robotisering en arbeidsmarkt

16 februari 2016

EESC-delegatie bezoekt de SER

11 februari 2016

Minister Asscher is blij met SER-advies Kindvoorzieningen

10 februari 2016

Onderzoek naar scholing OR-leden

3 februari 2016

Voorbeeldreglement OR nu ook in het Engels

29 januari 2016

Inspirerende eerste dialoogbijeenkomst arbeidsmarkt van gezondheidszorg

28 januari 2016

SER geeft reactie op beleidsregel Mededinging en Duurzaamheid van Minister Kamp

27 januari 2016

OR-platformbijeenkomst bij de SER

26 januari 2016

Kindvoorzieningen en cultuur in Raad

22 januari 2016

Arbeidsmarktverkenning wijst uit: Vaak zwakke positie voor werknemers en zzp’ers in cultuursector

22 januari 2016

Gelijk goed van start

21 januari 2016

Vice-president Dombrovskis bezoekt de SER

12 januari 2016

Correspondenten EU op bezoek bij de SER

8 januari 2016

Fusiemeldingen bij SER in 2015 opnieuw gestegen

7 januari 2016

Staatssecretaris Klijnsma volgt SER-advies: ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

31 december 2015

Partijen intensiveren afspraken: alle doelen Energieakkoord alsnog binnen bereik

22 december 2015

Adviesaanvraag over langdurige werkloosheid en loondoorbetaling bij ziekte

21 december 2015

Twee nieuwe kroonleden voor de SER

18 december 2015

SER-delegatie bijgepraat over samenwerking in regio Overijssel

18 december 2015

Nieuwe adviesaanvraag voor de SER: Minister Plasterk vraagt SER om verdieping agenda voor de Stad

18 december 2015

SER: betrek werknemers meer bij faillissementsituaties

17 december 2015

SER advies over samenstelling raad periode 2016-2018

15 december 2015

Dialoogbijeenkomst chronisch zieke werkenden

15 december 2015

Kabinet vraagt SER advies over kansen circulaire economie

14 december 2015

Voorzitter SER ontvangt RMU nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016

11 december 2015

Vervolg rondetafelgesprek over arbeidsmarkt in de cultuursector

2 december 2015

Expertbijeenkomst Medezeggenschap

30 november 2015

Franse werkgeversorganisaties op bezoek bij de SER

27 november 2015

Vlaamse en Nederlandse SER-voorzitters pleiten voor meer samenwerking op de arbeidsmarkt

25 november 2015

Meerderheid werkgevers en werknemers niet op de hoogte van regels rond aanstellingskeuringen

25 november 2015

Kabinet steunt SER-advies over stevigere rol voor sociale partners bij begeleiding van mensen die hun baan dreigen te verliezen

24 november 2015

Nieuwe adviesonderwerpen SER voor 2016

23 november 2015

Jongeren aan het hoofd tijdens raadsvergadering november

20 november 2015

Bancaire sector werkt aan convenant over internationaal MVO: SER faciliteert proces

19 november 2015

Jongerenplatform levert bijdrage aan discussie over werkstress

18 november 2015

Hamer en Nijpels op bezoek bij Eerste Kamer

11 november 2015

Rondetafelgesprekken over arbeidsmarkt in cultuursector

5 november 2015

Palestijnse zakenvrouwen op bezoek bij SER

3 november 2015

Inspirerende conferentie met 39 landen over naleving van arbeidsnormen

30 oktober 2015

Rondetafelgesprek Kindvoorzieningen

29 oktober 2015

SER viert geboorte van SER Jongerenplatform

27 oktober 2015

Minister Bussemaker vraagt SER te adviseren over lange termijnagenda skills en leren

26 oktober 2015

Minister Bussemaker ontvangt SER-publicaties en geeft brede opdrachtbrief over skills

26 oktober 2015

Themarapportage Kansen in mondiale duurzame ontwikkeling

22 oktober 2015

Vernieuwde Leidraad personeelsvertegenwoordiging op website SER

20 oktober 2015

SER stelt richtbedragen OR-scholing 2016 vast

19 oktober 2015

SER stelt advies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs unaniem vast

16 oktober 2015

Advies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs 2015-2025

16 oktober 2015

Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie voor een kleurrijke generatie

15 oktober 2015

Combinatiebanen - SER start verkenning

9 oktober 2015

Toename aantal fusiemeldingen zet in derde kwartaal 2015 door

8 oktober 2015

SER wil helpen bij sociaal-economische integratie vluchtelingen

2 oktober 2015

Evert Verhulp voorzitter CBM

2 oktober 2015

SER-voorzitter ontmoet nieuwe ambassadeur medezeggenschap Ruud Vreeman

1 oktober 2015

Minister vraagt CBM naar ideeën over medezeggenschap bij faillissement

30 september 2015

Kabinet vraagt advies over gevolgen nieuwe technologieën zoals robotisering

25 september 2015

SER-delegatie licht advies Agenda Stad toe aan Tweede Kamer

23 september 2015

SER om advies gevraagd over samenstelling van de raad

22 september 2015

Plannen voor netwerk voordrachtscommissarissen

21 september 2015

SER herziet Fusiegedragsregels

18 september 2015

SER eensgezind tijdens levendige raadsvergadering

18 september 2015

Meer hulp bij studie en beroepskeuze van belang

18 september 2015

Kleding- en textielsector werkt aan convenant over internationaal MVO

14 september 2015

IMVO-workshops Het identificeren en aanpakken van sector-brede IMVO-risico’s door een multi-stakeholder aanpak

11 september 2015

Hamer neemt ING-rapport over groei in ontvangst

10 september 2015

SER ontvangt SCP-rapport ‘Vraag naar arbeid 2015’

9 september 2015

SER viert jubileum consumentenoverleg

7 september 2015

Pre-meeting over flex en medezeggenschap

4 september 2015

SER-voorzitter opent Werkplaats in Rotterdam-Zuid

2 september 2015

SER stelt advies Agenda Stad unaniem vast

28 augustus 2015

Minister Plasterk ontvangt advies Agenda Stad

28 augustus 2015

Paul Schnabel ontvangt advies over funderend onderwijs

27 augustus 2015

SER-commissie geeft bedrijven handvat om werk te maken van een leefbaar loon

26 augustus 2015

Nederlandse praktijkrichtlijn ondersteunt bedrijven bij ‘due diligence’

22 juli 2015

Aantal fusiemeldingen in tweede kwartaal 2015 gestegen

10 juli 2015

SER geeft nader uitwerking aan pilots adviescentra en regie

8 juli 2015

Kabinetsbrief pensioenen bevat voor SER herkenbare elementen

7 juli 2015

Kabinet wil hoger onderwijs internationaliseren

6 juli 2015

Adviesaanvraag over chronisch zieke werknemer

6 juli 2015

SER op werkbezoek bij Stuurgroep Human Capital Amsterdam

3 juli 2015

SER: toekomstbestendig onderwijs maakt leerlingen wendbaar en weerbaar

2 juli 2015

Expertmeeting over mededinging en duurzaamheid

30 juni 2015

Internationale expertmeeting kindvoorzieningen bij SER

26 juni 2015

Hamer opent NJR-conferentie Onderwijs 2032

23 juni 2015

Ontwerpadvies SER zet in op talentontwikkeling en ondernemerschap voor een sterke stad

19 juni 2015

Kabinet positief over advies arbeidsmigratie

19 juni 2015

Kabinet vraagt advies over Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek

18 juni 2015

SER-voorzitter krijgt nieuw Voorbeeldreglement OR

16 juni 2015

SER-voorzitter Mariëtte Hamer op werkbezoek bij TNO

12 juni 2015

SER presenteert advies Sociale ondernemingen aan Kamercommissie SZW en EZ

11 juni 2015

Minister Asscher neemt advies Sociale ondernemingen in ontvangst

10 juni 2015

Mariëtte Hamer bezoekt initiatief publiek-private samenwerking NexTechnician

5 juni 2015

Kabinet vraagt SER om advies over werken en leven in de toekomst

1 juni 2015

Raad stelt verkennend advies Sociale ondernemingen unaniem vast

22 mei 2015

Afscheid Ferdinand Grapperhaus, Kroonlid pur sang

22 mei 2015

Changing societies – labour markets for the future

20 mei 2015

Derde verkenningssessie leren in de toekomst: Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

13 mei 2015

Minister Ploumen vraagt SER advies over waarborging arbeidsnormen in TTIP

7 mei 2015

Voorbereidende OESO bijeenkomst bij SER

30 april 2015

Tweede Kamerleden op bezoek bij SER Borgingscommissie Energieakkoord

30 april 2015

Vakmanschap is meesterschap

29 april 2015

Werkbezoek Mariëtte Hamer en SER delegatie aan Rotterdam Zuid

23 april 2015

SER brengt Scholingsspecial uit voor OR-leden

21 april 2015

Ontwerpadvies SER pleit voor steun in rug sociale ondernemingen

11 april 2015

Minister Asscher neemt advies over WW en Arbeidsmarkt in ontvangst

8 april 2015

Expertmeeting studie- en loopbaanbegeleiding migrantenjongeren

3 april 2015

SER licht advies over WW en Arbeidsmarkt toe aan Tweede Kamer

26 maart 2015

Tweede Kamer op bezoek bij SER voor toelichting advies Toekomst Pensioenstelsel

20 maart 2015

SER bespreekt rapport over verhogen maatschappelijke welvaart

20 maart 2015

Nijpels overhandigt brochure werkgelegenheid in Raad SER

20 maart 2015

Mariëtte Hamer en SER delegatie op werkbezoek in Brainport Eindhoven

19 maart 2015

Zeeland op weg naar meer duurzame energie

13 maart 2015

Energiebedrijven en milieuorganisaties sluiten akkoord biomassa

13 maart 2015

Minister Kamp overlegt met SER over EU-Voorjaarstop

11 maart 2015

Alliantie voor medezeggenschap en governance van start gegaan

6 maart 2015

Staatssecretaris Klijnsma neemt pensioenadvies in ontvangst

4 maart 2015

SER-delegatie licht advies arbeidsmigratie toe aan Tweede Kamer

4 maart 2015

Raad stelt advies toekomst pensioenstelsel unaniem vast

20 februari 2015

Raad spreekt uit: preventie werkloosheid versterken

20 februari 2015

Preventie van werkloosheid: eerder, intensiever en persoonlijker

20 februari 2015

Kabinet verwelkomt aanbevelingen SER MKB-financiering

17 februari 2015

Factchecker Energieakkoord

16 februari 2015

Minister Plasterk vraagt advies over succesfactoren steden

13 februari 2015

SER licht advies IMVO-convenanten toe aan Tweede Kamer

4 februari 2015

SER gaat in hoger beroep in zaak-Aujeszky

3 februari 2015

Kabinet richt zich op concrete maatregelen om arbeidsgerelateerde zorg te verbeteren

30 januari 2015

Kabinet neemt prioriteiten SER voor Nederlands EU-voorzitterschap over

30 januari 2015

Verzoek aan SER om rol te spelen bij totstandkoming convenanten over internationaal MVO

26 januari 2015

SER presenteert gedeelde analyse en visie op pensioen in de toekomst

24 januari 2015

Jonge Tunesische politici op bezoek bij de SER

20 januari 2015

'Het hoger onderwijs moet studenten voorbereiden op een leven lang leren'

15 januari 2015

Wet bo wordt Wet op de SER

12 januari 2015

Minister Asscher neemt advies grenswaarde voor amfibole asbestvezels over

12 januari 2015

Aantal fusiemeldingen in 2014 gestegen met 13 procent

9 januari 2015

Secretariaat Ombudsman Pensioenen bij SER

5 januari 2015

SER stuurt brief met prioriteiten EU-voorzitterschap aan minister Koenders

19 december 2014

SER stelt unaniem advies over arbeidsmigratie vast

19 december 2014

Studie over belastinghervorming in SER-gebouw gepresenteerd

2 december 2014

Nieuwe website governance en medezeggenschap

28 november 2014

Kabinet neemt advies IMVO-convenanten over

24 november 2014

SER licht rapport mkb-financiering toe aan Tweede Kamer

21 november 2014

Ontwerpadvies SER pleit voor actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU

19 november 2014

Eerste uitspraak Scholingskamer bedrijfscommissie

17 november 2014

SER doet aanbevelingen over OR en geheimhouding

13 november 2014

Chinese SER op bezoek

11 november 2014

Uitspraak rechtbank over rente Aujeszky

6 november 2014

SER licht advies arbeidsgerelateerde zorg toe aan Tweede Kamer

6 november 2014

Eerste SCOOR-certificaat gaat naar OR-opleider blooming

29 oktober 2014

Grenswaarde amfibole asbest verlagen naar 2000 vezels

23 oktober 2014

SER geeft richtbedragen voor OR-cursussen in 2015

17 oktober 2014

SER bespreekt rapport over financiering mkb

17 oktober 2014

Meer aandacht voor marktfalen bij mkb-kredieten

17 oktober 2014

Energietransitie Nederland wordt zichtbaar

17 oktober 2014

Kabinet neemt advies Instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen over

16 oktober 2014

Uitspraken Geschillencommissie SER-Fusiegedragsregels gebundeld

15 oktober 2014

Voorzitterswissel: afscheid Wiebe Draijer en welkom Mariëtte Hamer als voorzitter van de SER

10 oktober 2014

Kabinet kondigt adviesonderwerpen voor 2015 aan

10 oktober 2014

SER geeft tips aan ondernemingsraden en bestuurders

26 september 2014

SER stelt advies over arbeidsgerelateerde zorg vast

19 september 2014

Belanghebbenden konden reageren op handvat integratie due diligence

16 september 2014

Leer lezen en schrijven

8 september 2014

Ontwerpadvies: SER wil kwalitatief betere arbeidsgerelateerde zorg

5 september 2014

Tussentijds verslag over toezicht op product- en bedrijfschappen

1 september 2014

SER verwelkomt nieuwe voorzitter Mariëtte Hamer

29 augustus 2014

SER adviseert WW-regelingen onwerkbaar weer en werktijdverkorting te behouden

22 augustus 2014

Vier nieuwe kroonleden voor de SER

15 augustus 2014

Daling gebruik scholingsfaciliteiten OR’en minder groot dan gedacht

23 juli 2014

Liesbeth Breeveld benoemd tot hoofd Communicatie SER

14 juli 2014

Minister Asscher kijkt uit naar advies over calamiteitenregeling WW

11 juli 2014

Kabinet in grote lijnen eens met advies ambachtseconomie

11 juli 2014

Jaarverslag Stichting SCOOR 2013

9 juli 2014

Minister Asscher vraagt advies over sociaal ondernemerschap

4 juli 2014

Toelichting stand van zaken advies toekomst arbeidsmarkt

24 juni 2014

SER wil meer rechten OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen

24 juni 2014

Uitvoering Energieakkoord is een onomkeerbaar proces

20 juni 2014

SER neemt afscheid van Wiebe Draijer en Bernard Wientjes

20 juni 2014

Jeroen Bastiaanssen winnaar SER-Scriptieprijs 2014

20 juni 2014

Ontwerpadvies SER: OR moet instemmingsrecht krijgen over arbeidsvoorwaarde pensioen

17 juni 2014

Scheepsbouwers winnen TraineeBattle 2014

6 juni 2014

Workshop over uitgangspunten van goede medezeggenschap

3 juni 2014

Minister Asscher komt met actieplan om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden

22 mei 2014

Ploumen: advies IMVO-convenanten goede basis voor vervolg op MVO Sector Risico Analyse

20 mei 2014

SER-delegatie geeft Tweede Kamer toelichting over advies Discriminatie werkt niet!

14 mei 2014

Minister Asscher neemt SER-advies Discriminatie werkt niet! in ontvangst

14 mei 2014

Procedure opvolger SER-voorzitter van start

9 mei 2014

SER: sectoren pakken samen met de overheid en maatschappelijke organisaties internationale MVO-risico’s in keten aan

25 april 2014

SER unaniem over noodzaak tegengaan discriminatie bij arbeid

25 april 2014

SER unaniem over advies IMVO-convenanten

25 april 2014

Ontwerpadvies SER: Discriminatie werkt niet!

17 april 2014

SER-commissie adviseert over grenswaarden voor arseen

15 april 2014

Wetsvoorstel opheffing product- en bedrijfschappen ingediend bij Tweede Kamer

9 april 2014

Kabinet vraagt advies over toekomst pensioenstelsel

7 april 2014

Publiek neemt een kijkje achter de schermen van de SER

4 april 2014

Link2Work van start in Rotterdam

4 april 2014

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2014

4 april 2014

Academici uit Azerbeidzjan op bezoek

28 maart 2014

Wiebe Draijer voorgedragen als bestuursvoorzitter Rabobank

23 maart 2014

Kabinet vraagt advies over instemmingsrecht OR bij pensioenbesluiten

14 maart 2014

Kijkje achter de schermen van de overlegeconomie

7 maart 2014

Stappenplan over MVO-risicomanagement beschikbaar voor bedrijven

6 maart 2014

SER-commissie roept bedrijven op aan de slag te gaan met MVO-risicomanagement

6 maart 2014

Consultatief overleg met minister Kamp: Betrek sociale partners vroegtijdig bij het Europese Semester

5 maart 2014

Aftrap Link2work in Amsterdam

4 maart 2014

SER-commissie herziet SER-Fusiegedragsregels 2000

10 februari 2014

MVO-afspraken met bedrijfssectoren

29 januari 2014

SER: huidige samenstelling raad handhaven

28 januari 2014

Certificaat SCOOR geeft OR en bestuurder inzicht in kwaliteit OR-opleidingen

23 januari 2014

Certificeringsregeling SCOOR compleet

16 januari 2014

Aantal fusiemeldingen in 2013 gedaald

13 januari 2014

Minister Asscher eens met advies over ratificatie ILO-verdrag 170

20 december 2013

SER steunt initiatief Nationale Werk Bezoekdag

12 december 2013

Akkoord over leveringsvoorwaarden datingsites

11 december 2013

Start mentorproject Link2Work: open je netwerk voor jongeren

9 december 2013

Commissie Bevordering Medezeggenschap: OR-leden moeten draagvlak organiseren

6 december 2013

Overeenstemming over wijzigingen in algemene voorwaarden garantiewoningen

25 november 2013

Minister lanceert actieplan Make it in the Netherlands

25 november 2013

Bedrijven en mensenrechten: SER biedt workshop voor identificatie en prioriteren van risico’s

25 november 2013

SER bestrijdt claim NVV op hoger bedrag Aujeszky-vergoeding

22 november 2013

Kabinet positief over advies draagvlak voor cao-afspraken

21 november 2013

Adviesaanvraag over afspraken maatschappelijk verantwoord ondernemen met sectoren

19 november 2013

Certificering OR-opleidingsinstituten van start

31 oktober 2013

Hoorzitting over bevorderen gelijke kansen arbeidsmarkt

29 oktober 2013

Hoorzitting over toekomst arbeidsgerelateerde zorg

28 oktober 2013

Richtbedragen OR-cursussen voor 2014 vastgesteld

24 oktober 2013

SER-commissie Borging Energieakkoord van start

17 oktober 2013

Directeur-generaal Marcelis Boereboom: “Ambachten zijn een belangrijke motor voor onze economie”

14 oktober 2013

Oproep aan organisaties over benoemingsrecht SER

11 oktober 2013

Overzicht belangrijkste maatregelen Energieakkoord

9 oktober 2013

Adviesaanvraag over samenstelling SER 2014 - 2016

4 oktober 2013

SER-commissie adviseert grenswaarden voor chroom VI-verbindingen

1 oktober 2013

SER-Commissie Arbeidsomstandigheden akkoord met ratificatie ILO-verdrag 170

30 september 2013

Commitment Energieakkoord blijft onverminderd na analyse ACM

26 september 2013

Kabinet stuurt adviesvoornemens naar SER

18 september 2013

SER wil naar macrostabiele reële pensioenen

16 september 2013

Betuig uw steun aan het Energieakkoord!

13 september 2013

Brede steun voor Energieakkoord voor duurzame groei

6 september 2013

Minister Asscher: “Cao-stelsel heeft Nederland veel opgeleverd”

4 september 2013

Laura van Geest voorgedragen als kroonlid

30 augustus 2013

Stichting SCOOR officieel opgericht

30 augustus 2013

Energieakkoord voor duurzame groei in eindfase

28 augustus 2013

SER unaniem over verbreding draagvlak voor cao-afspraken

23 augustus 2013

Liberale summerschool Power to the Polder

9 augustus 2013

Akkoord over algemene voorwaarden energie: één gecombineerde energierekening vanaf 1 augustus

2 augustus 2013

Gewijzigde Wet op de ondernemingsraden geeft SER nieuwe taak bij medezeggenschap

19 juli 2013

Ontwerpadvies: Cao-partijen moeten werken aan verdere verbreding draagvlak voor cao

18 juli 2013

Minister Asscher vraagt SER-advies over toekomstige arbeidsmarkt en financiering WW

12 juli 2013

Minister Asscher vraagt advies over arbeidsgerelateerde zorg

12 juli 2013

Belangrijke stap richting Energieakkoord voor duurzame groei

12 juli 2013

Adviesaanvraag over arbeidsmigratie

11 juli 2013

Kabinet maakt actieplan om buitenlands talent aan Nederland te binden

9 juli 2013

Energieakkoord krijgt meer tijd

28 juni 2013

In 2012 toename bemiddelingsverzoeken voor bedrijfscommissies Markt I en Markt II

26 juni 2013

SER eensgezind over toekomst ambachten

21 juni 2013

Minister Asscher raadpleegt CBM over handtekeningenvereiste OR-kandidatuur

20 juni 2013

Ontwerpadvies SER: ambachten onmisbare schakel in Nederlandse economie

14 juni 2013

Wiebe Draijer over Energieakkoord

11 juni 2013

Minister Ploumen overlegt met Commissie IMVO

11 juni 2013

Tunesische delegatie op bezoek

4 juni 2013

K!X en Meidenmaatjes uitgekozen voor doorontwikkeling door SER-werkgroep Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren

23 mei 2013

Minister Bussemaker gaat snel aan de slag met advies 'Make it in the Netherlands!'

22 mei 2013

SER-delegatie licht advies gezond en veilig werken toe aan Tweede Kamer

22 mei 2013

Bericht over loslaten van 16% duurzame energie in 2020 is onjuist. Energieakkoord nog in wording

23 april 2013

Unanieme steun en waardering voor macro-economische verkenning SER

19 april 2013

SER: verder uitwerking geven aan sociaal akkoord

19 april 2013

SER brengt unaniem advies over binding buitenlands talent uit

19 april 2013

Louise Gunning en Paul Schnabel voorgedragen als kroonlid

19 april 2013

SER neemt informatiesysteem Mezzo over

17 april 2013

Kabinet neemt meeste aanbevelingen Advies Gezond en Veilig Werken over

16 april 2013

Deense consumenteninstanties op bezoek

10 april 2013

SER-verkenning: Nederlandse economie in stabieler vaarwater

5 april 2013

Inschrijving projecten Benutting Arbeidspotentieel Migrantenjongeren (BAM) gesloten

4 april 2013

SER: Nederland moet meer zijn best doen om buitenlandse studenten te binden

3 april 2013

Werkbezoeken ambachtseconomie

29 maart 2013

Studieadvies, rolmodellen, meer stageplekken en sollicitatietrainingen kunnen entree migrantenjongeren op arbeidsmarkt verbeteren

28 maart 2013

Bezoek eurocommissaris Andor aan SER

20 maart 2013

Nadeel NVV-varkenshouders Aujeszky-zaak uitbetaald

14 maart 2013

Asscher: De arbeidsmarkt van nu vraagt meer aanpassingsvermogen

4 maart 2013

Adviesaanvraag over ILO-verdrag werken met chemische stoffen

1 maart 2013

Nederlandse taal en regelgeving grootste probleem voor buitenlandse studenten

28 februari 2013

Stichting SCOOR maakt overgangsregeling OR-opleidingsinstituten bekend

28 februari 2013

Sociaal Europa voor Nederland van cruciaal belang

27 februari 2013

Kabinet vraagt advies over discriminatie op de arbeidsmarkt

15 februari 2013

Kenniscafé buitenlandse studenten

15 februari 2013

SER gaat vervolgadvies voorbereiden over gezondheidszorg

1 februari 2013

Werkgroep BAM houdt tweede hoorzitting over positie migrantenjongeren op de arbeidsmarkt

29 januari 2013

Hoorzitting over binden aan Nederland van buitenlandse studenten

29 januari 2013

De Energieke Samenleving krijgt vorm

28 januari 2013

Expertmeeting over inzet vermogen voor zorgarrangementen

22 januari 2013

Hoorzitting over draagvlak cao-afspraken

16 januari 2013

SER-commissie overlegt met minister Ploumen over IMVO, handel en ontwikkelingssamenwerking

15 januari 2013

Expertmeeting over positie allochtone jongeren op de arbeidsmarkt

14 januari 2013

Aantal fusiemeldingen in 2012 licht gedaald

10 januari 2013

Allochtone jongeren: hoe versterken we hun positie op de arbeidsmarkt?

9 januari 2013

Geen recht op gelijke behandeling LTO in Aujeszky-zaak

9 januari 2013

Kabinet neemt advies versterking bestuur pensioenfondsen niet over

8 januari 2013

SER stelt unaniem advies over gezond en veilig werken vast

21 december 2012

SER wil nieuwe bedrijfsgezondheidszorg

21 december 2012

SER past per 1 januari 2013 nieuw systeem scholing OR-leden toe

21 december 2012

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen stevig op agenda

20 december 2012

Nadeel NVV-leden inzake Aujeszky bepaald

14 december 2012

Minister Asscher neemt advies over nanoreferentiewaarden geheel over

13 december 2012

Delegatie kabinet in gesprek met SER over Energieakkoord

12 december 2012

Kabinet vraagt advies over toekomst ambachten

30 november 2012

Ontwerpadvies SER benadrukt noodzaak van een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken

29 november 2012

Kabinet steunt SER-initiatief voor energieakkoord

28 november 2012

Wetsvoorstel tot wijziging SER financiering per 2013 naar Tweede Kamer

21 november 2012

SER brengt unaniem advies uit als opstap naar nationaal energieakkoord

16 november 2012

Minister Bussemaker wil advies over binding internationaal talent

16 november 2012

Ambtenaren uit Noord-Afrika op bezoek voor verbetering van de sociale dialoog in hun eigen land

15 november 2012

Stichting SCOOR in oprichting stelt certificeringsregeling op

14 november 2012

Expertmeeting over preventie en gezondheidszorg

9 november 2012

BZK-SER werkconferentie: Toekomstagenda voor vitale krimpregio’s

2 november 2012

SER: Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig

26 oktober 2012

Kabinet positief over eindevaluatie IMVO

25 oktober 2012

SER stelt unaniem advies over toekomstbestendige zorg vast

19 oktober 2012

Richtbedragen 2013 voor OR-cursussen bekendgemaakt

19 oktober 2012

Kabinet positief over advies alternatieve geschilbeslechting

3 oktober 2012

Klachten over aanstellingkeuringen voortaan bij de SER

1 oktober 2012

SER akkoord met herziening toetsingskader verplichte beroepspensioenregeling

24 september 2012

Ontwerpadvies aan de informateurs: SER-commissie formuleert voorstellen voor betaalbare zorg

23 september 2012

Reactie SER op voorgenomen herziening criteria Transparantiebenchmark 2013

14 september 2012

SER doet voorstellen voor versterking bestuur pensioenfondsen

13 september 2012

Egyptische pers op bezoek bij de SER

12 september 2012

Alexander Rinnooy Kan neemt afscheid als SER-voorzitter

7 september 2012

Demissionair kabinet kondigt negen adviesaanvragen aan SER aan

6 september 2012

Minister Kamp installeert Wiebe Draijer tot voorzitter SER

6 september 2012

Nieuwe website over aanpak laaggeletterdheid

3 september 2012

Wijziging SER-financiering per 2013

7 augustus 2012

SZW vraagt SER advies over herziening Toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb)

20 juli 2012

Minister Kamp pleit voor robuuste scholingsmarkt

12 juli 2012

Kabinet eens met advies over postinitiële scholing

10 juli 2012

Reacties op internetconsultatie betaalbare zorg

9 juli 2012

Het kabinet vraagt SER advies over draagvlak cao-stelsel

29 juni 2012

‘Bedrijfsleven maakt werk van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen’

29 juni 2012

Verandering in economische machtsverhoudingen biedt Nederland kansen

28 juni 2012

Reactie SER gevraagd op aangepast wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen

26 juni 2012

Stichting SCOOR gaat kwaliteit opleidingen ondernemingsraden bewaken

21 juni 2012

SER verheugd met nieuwe voorzitter Wiebe Draijer

21 juni 2012

Hoorzitting over langdurige zorg

21 juni 2012

SER stelt unaniem advies over verschuivende economische machtsverhoudingen vast.

15 juni 2012

Kroonlid Swank: politieke duidelijkheid nodig op sleuteldossiers arbeidsmarkt, woningmarkt en pensioenen

15 juni 2012

Rinnooy Kan ontvangt OESO-landenrapport over Nederland

13 juni 2012

SER-commissie: bedrijven maken meer werk van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

13 juni 2012

SER-Commissie onder voorwaarden akkoord met Europese richtlijn alternatieve beslechting van consumentengeschillen

12 juni 2012

Minister Verhagen vraagt SER advies over energie en economie

6 juni 2012

Rinnooy Kan in Eerste Kamer voor hoorzitting over marktwerking

5 juni 2012

SER-symposium over medezeggenschap benadrukt belang van scholing

1 juni 2012

Ook een SER op St. Maarten

31 mei 2012

Nederland kan blijven profiteren van welvaartsgroei in de wereld

30 mei 2012

Jaarverslagen bedrijfscommissies Markt I en Markt II periode 2010-2011

24 mei 2012

Winnares Scriptieprijs loopt dagje mee met Rinnooy Kan

4 mei 2012

Internationale expertmeeting over positie bedrijfsarts

26 april 2012

Website over de overlegeconomie brengt de polder in kaart

26 april 2012

Adviesaanvraag over stelsel gezond en veilig werken

20 april 2012

SER stelt unaniem advies over scholing vast

20 april 2012

Neda Delfani winnaar SER-Scriptieprijs 2012

20 april 2012

Minister Kamp wil SER-advies over versterking draagvlak cao-stelsel

18 april 2012

Russen bij de SER

11 april 2012

Drie masterscripties genomineerd voor SER-scriptieprijs 2012

2 april 2012

SER-commissie wil voorlopige referentiewaarden voor synthetische nanodeeltjes

29 maart 2012

Jaarverslag en Toezichtverslag 2011

21 maart 2012

Rinnooy Kan voorzitter SER tot 1 september 2012

16 maart 2012

Zetelverdeling raad blijft ongewijzigd

16 maart 2012

Ministerraad draagt nieuwe kroonleden ter benoeming voor

16 maart 2012

Akkoord over algemene voorwaarden fitnessbranche

15 maart 2012

SER: meer dynamiek nodig op de scholingsmarkt voor werkenden

7 maart 2012

Deskundigen geven hun visie op toekomstbestendigheid zorg

7 maart 2012

390 reacties op online-consultatie betaalbare zorg

1 maart 2012

Kabinet vraagt advies over EU-voorstellen alternatieve geschillenbeslechting

20 februari 2012

Kabinetsreactie op advies over zelfstandigen en arbeidsomstandigheden

16 februari 2012

Veelgestelde vragen over Europa en de schuldencrisis in eurolanden

16 februari 2012

Betaalbare zorg, ook voor toekomstige generaties

7 februari 2012

92 inzendingen voor SER-Scriptieprijs 2012

7 februari 2012

Delegatie Europese consumentencentra bezoekt SER

24 januari 2012

Commissie hoort patiëntenorganisaties over betaalbare zorg

20 januari 2012

Minister Verhagen voor consultatief overleg bij CCA

18 januari 2012

SER en NVV tekenen overeenkomst over Aujeszky

12 januari 2012

Polderen in de woestijn

12 januari 2012

Aantal fusiemeldingen bij SER in 2011 opnieuw gestegen

9 januari 2012

Online consultatie over scholing levert veel reacties op

2 december 2011

Job Swank en Jan Marc Berk (DNB) (plaatsvervangend) kroonlid

2 december 2011

Cleveringalezing 2011: Fundamentele arbeidsnormen zijn mensenrechten

25 november 2011

Servische SER op bezoek

16 november 2011

Staatssecretaris Bleker eens met SER-advies over rol OR bij (Internationaal) MVO

11 november 2011

Kabinet wil private sector in ontwikkelingslanden versterken

10 november 2011

Tweedaagse conferentie Europese SER’ren

9 november 2011

Tuinbouw bundelt MVO-prestaties in sectorverslag 2010

2 november 2011

SER licht advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen toe in Tweede Kamer

2 november 2011

Kabinet gaat over vijf onderwerpen advies vragen

1 november 2011

Kabinet wil proef met sluitende dagarrangementen

31 oktober 2011

SER: Ondernemingsraden kunnen MVO-beleid stimuleren

28 oktober 2011

Kabinet voelt zich gesterkt door Europabrief SER

21 oktober 2011

SER-commissie op zoek naar visies over postinitiële scholing

13 oktober 2011

Letse federatie vakbonden op bezoek

11 oktober 2011

Georgische vakbondsvoorzitter bezoekt SER

7 oktober 2011

Partijen binnen de SER roepen kabinet op tot ondubbelzinnige keuze voor Europa

6 oktober 2011

Staatssecretaris Knapen beoordeelt SER-advies Ontwikkeling door duurzaam ondernemen als nuttig en waardevol

28 september 2011

Arbeidsinspectie Indonesië op bezoek

28 september 2011

Oud-SER-lid Frans Drabbe overleden

23 september 2011

Hoge delegatie uit Oman op bezoek

22 september 2011

Kabinet neemt advies scholing OR-leden over

19 september 2011

SER stelt unaniem advies over ontwikkelingssamenwerking vast

16 september 2011

Kroonlid Arnoud Boot waarschuwt voor fiscale unie in EU

16 september 2011

SER: versterk private sector in ontwikkelingslanden als motor voor duurzame groei en werkgelegenheid

9 september 2011

Bezoek uit Albanië

8 september 2011

Adviesaanvraag over samenstelling SER 2012 - 2014

8 september 2011

Rinnooy Kan spreekt met Kamer over advies Hoger Onderwijs

7 september 2011

Leer lezen en schrijven

6 september 2011

SER-commissie en experts in gesprek over postinitiële scholing

31 augustus 2011

Fusiemeldingen eerste halfjaar 2011 gestegen met 33 procent

19 juli 2011

Kabinet gaat werk maken van eenvoudige procedure voor consumenten

18 juli 2011

Werkwijze ontheffingsverzoeken n.a.v. vermelding OR Informatie

18 juli 2011

Kabinet positief over advies baan-baanmobiliteit

11 juli 2011

Kabinet vraagt SER advies over aansluiting scholing en arbeidsmarkt

11 juli 2011

Tweede Kamer spreekt waardering uit voor advies Overheid én Markt

1 juli 2011

Staatssecretaris Zijlstra neemt SER-advies hoger onderwijs grotendeels over

30 juni 2011

SER ontvangt secretaris-generaal OESO

29 juni 2011

Minister VWS vraagt SER advies over betaalbaarheid zorg

16 juni 2011

Oud-SER-voorzitter Theo Quené overleden

7 juni 2011

Adviesaanvraag ‘Cultuuraspecten veilig en gezond werken’

7 juni 2011

SER-commissie: verlaag grenswaarde voor blootstelling aan asbest

1 juni 2011

Minister Kamp neemt advies baan-baanmobiliteit in ontvangst

31 mei 2011

SER licht advies Tijden van de Samenleving toe in Tweede Kamer

25 mei 2011

Online consultatie over ontwikkelingssamenwerking geslaagd

24 mei 2011

Adviesaanvraag over verschuivende machtsverhoudingen

24 mei 2011

Bijeenkomst buitenlandse arbo-instituten bij de SER

19 mei 2011

SER’en uit Europa bijeen in SER-gebouw

12 mei 2011

Voorzitters provinciale SER’en overleggen in SER-gebouw

21 april 2011

Jaarverslag overleg algemene consumentenvoorwaarden 2010

21 april 2011

Ook in tijden van crisis vasthouden aan hoge normen voor (I)MVO

20 april 2011

SER-commissie gaat klachten over aanstellingskeuringen behandelen

19 april 2011

Minister Van Bijsterveldt gaat aan de slag met advies Tijden van de Samenleving

18 april 2011

SER stelt unaniem advies vast over hoger onderwijs

15 april 2011

SER stelt unaniem advies vast over baanmobiliteit

15 april 2011

SER brengt advies uit over tijdsknelpunten

15 april 2011

SER in ontwerpadvies: Talent beter benutten met meer onderscheid in hoger onderwijs

14 april 2011

Spaanse minister van Arbeid en Immigratie op bezoek bij de SER

13 april 2011

Kamercommissie krijgt presentatie over Krimpadvies

13 april 2011

SER-commissie op zoek naar visies over ontwikkelingssamenwerking

7 april 2011

SER in ontwerpadvies: Betere afstemming nodig werktijden dienstverlening en bedrijven

7 april 2011

Kamercommissie SZW krijgt toelichting op adviezen over zzp’ers

6 april 2011

Ontwerpadvies SER: stimuleer vrijwillig veranderen van baan

1 april 2011

Regelingen voor toezicht op bedrijfslichamen geactualiseerd

25 maart 2011

Jaarverslag en Toezichtverslag 2010

25 maart 2011

SER-delegatie overlegt met Verhagen over EU-Voorjaarstop 2011

23 maart 2011

Minister Kamp vraagt advies over wetswijziging: SER gaat klachten over aanstellingskeuringen behandelen

23 maart 2011

Minister Donner: krimp-advies komt op het juiste moment

23 maart 2011

SER adviseert unaniem over aanpak van bevolkingskrimp

18 maart 2011

SER: scholing van OR-leden beter waarborgen

18 maart 2011

SER brengt unaniem advies uit over arbeidsomstandigheden ZZP’ers

18 maart 2011

SER-commissie brengt tweede voortgangsrapportage IMVO uit

17 maart 2011

Biografie Hilda Verwey-Jonker verschenen

17 maart 2011

Adviesaanvraag over effectieve ontwikkelingssamenwerking

16 maart 2011

Adviesaanvraag over toekomstbestendig stelsel hoger onderwijs

11 maart 2011

Kabinet onderzoekt oorzaken gebrekkige pensioenopbouw zelfstandigen

4 maart 2011

Adviesaanvraag over Europa 2020-strategie

3 maart 2011

Adviesvoornemens kabinet: zes adviesaanvragen

3 maart 2011

SER-voorzitter krijgt duurzaamheidstips van leiders van de toekomst

1 maart 2011

SER-commissie roept kabinet op tot spoedig invoeren van eenvoudige procedure voor eenvoudige civiele zaken

1 maart 2011

Macedonische SER op bezoek

1 maart 2011

Minister Verhagen enthousiast over SER-advies biobased economy

24 februari 2011

Belastingdienst mag in SER-database WOR-heffing kijken

24 februari 2011

Kabinet waardeert pragmatische insteek SER-advies over marktwerking

11 februari 2011

Poolse delegatie brengt bezoek aan de SER

2 februari 2011

Aantal fusiemeldingen licht gestegen in 2010

1 februari 2011

Product- en bedrijfschappen transparanter over MVO-activiteiten: Rinnooy Kan roept op tot navolging

26 januari 2011

Ontwerpadvies: Samenwerking, langetermijnvisie en innovatie succesfactoren voor vitale krimpregio’s

19 januari 2011

SER brengt unaniem advies uit over biobased economy

17 december 2010

Minister Kamp heeft veel waardering voor zzp-advies

16 december 2010

Nieuwe website voor bedrijfscommissies in marktsector

8 december 2010

Danielle Haenen directeur Bestuurszaken

3 december 2010

Scriptieprijswinnares loopt dagje mee met Alexander Rinnooy Kan

24 november 2010

SER in ontwerpadvies: Gelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers en zzp’ers

23 november 2010

SER: innoveer met biomassa voor economische groei

18 november 2010

Najaarsoverleg provinciale SER’en

17 november 2010

SER brengt unaniem advies uit over positie ZZP’ers

15 oktober 2010

Onderzoek naar alternatieve juridische vorm voor uitspraken over consumentengeschillen

15 oktober 2010

Minister neemt advies ARIE-regeling grotendeels over

6 oktober 2010

SER in ontwerpadvies: De ZZP'er verdient meer aandacht in het beleid

28 september 2010

Europese bijeenkomst over Europa 2020

22 september 2010

Benoeming kroonleden SER

17 september 2010

Zuidafrikaanse SER bezoekt Nederland

15 september 2010

SER El Salvador op bezoek

6 september 2010

Sociaal akkoord voor Aruba

1 september 2010

Week van de Alfabetisering

31 augustus 2010

Bedrijfscommissie Markt I gaat van start

30 augustus 2010

Verwey-Jonker/SER Lezing Kenniseconomie en emotiecultuur

13 augustus 2010

Nieuwe bedrijfscommissie gaat van start

24 juni 2010

Directeur Bestuurszaken Ben Modderman overleden

22 juni 2010

Commissie Arbeidsomstandigheden: meer aandacht voor kleurenblindheid

22 juni 2010

SER gaat adviseren over arbobeleid ZZP'ers

21 juni 2010

SER stelt nieuwe bedrijfscommissies in

8 juni 2010

Minister Huizinga: advies Meer werken aan duurzame groei is waardevol

1 juni 2010

Leerlingen en studenten discussiëren over opleiding en beroep

1 juni 2010

Stilstaan bij de Rijdende Rechter

31 mei 2010

Sociale partners uit Bosnië en Herzegovina bezoeken SER

21 mei 2010

SER: integrale duurzaamheidsaanpak is noodzakelijk

21 mei 2010

Noortje Bouwmeester winnaar SER-Scriptieprijs 2010

21 mei 2010

Drie Masterscripties genomineerd voor SER-Scriptieprijs 2010

27 april 2010

Overeenstemming over tweezijdige algemene voorwaarden in de zorg

23 april 2010

Vice-premier Vietnam bezoekt SER

19 april 2010

Rapport Commissie Sociaal-Economische Deskundigen: Integrale hervorming woningmarkt noodzakelijk

16 april 2010

Alexander Rinnooy Kan herbenoemd als SER-voorzitter

9 april 2010

SER-ontwerpadvies: Nederland moet meer werken aan duurzame groei

6 april 2010

Toezichtkamer SER brengt eerste Toezichtverslag uit

1 april 2010

Minister Donner ontvangt eerste exemplaar Toezichtverslag 2009

1 april 2010

Jaarverslag 2009 in teken van productiviteit

1 april 2010

Ondernemers en werknemers van de toekomst

25 maart 2010

SER publiceert twee geheel herziene handboeken over medezeggenschap

23 maart 2010

Adviesvraag over zzp’ers in de bouw

23 maart 2010

Administratieve lasten product- en bedrijfschappen iets verder gedaald

23 maart 2010

SER-commissie Arbeidsomstandigheden wil ARIE-regeling gebruikersvriendelijker maken

22 maart 2010

SER stelt unaniem advies over markt en overheid vast

19 maart 2010

Tripartiete overleg EU Voorjaarstop

16 maart 2010

Reactie kabinet op werkplan IMVO

15 maart 2010

Kabinet vraagt SER advies over bevolkingsdaling

5 maart 2010

SER-Ontwerpadvies: Publiek belang vraagt maatwerk in marktwerking

17 februari 2010

Minister Donner krijgt medezeggenschapsboeken SER

17 februari 2010

Kabinet eens met advies over consumentenrechten in de interne markt

9 februari 2010

Commissie internationaal mvo stelt werkplan vast

5 februari 2010

Branche uiterlijke verzorging richt geschillencommissie op

28 januari 2010

Hans Schenk benoemd tot plaatsvervangend kroonlid

19 januari 2010

De SER renoveert

13 januari 2010

Fusiemeldingen SER in 2009 op laagste niveau sinds 1970

7 januari 2010

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken
SER Persberichten