Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2009 | Administratieve lasten product- en bedrijfschappen verder gedaald

Administratieve lasten product- en bedrijfschappen verder gedaald

19 januari 2009

De administratieve lasten voor de ondernemers die vallen binnen de werkingssfeer van product- en bedrijfschappen zijn in 2008 verder gedaald met 1,3 procent. Dit blijkt uit de jaarlijkse rapportage over administratieve lasten van de Toezichtkamer.
Hoewel de schappen al een vrij laag niveau van administratieve lasten kennen, verwachten zij dat dit nog iets verder kan dalen. De komende jaren zullen zij daaraan gaan werken.

In 2004 is op verzoek van de minister van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de aard en de omvang van de administratieve lasten van ondernemingen die door de schappen worden veroorzaakt. Sinds dit onderzoek toetst de SER jaarlijks deze lasten en rapporteert hierover aan de minister van SZW.

Verder toetst de SER jaarlijks hoe het staat met de opschoning van de regelgeving van schappen. In 2008 heeft de daling van het aantal autonome verordeningen zich, na een lichte stijging in 2007, voortgezet. Het aantal is van 67 in 2007 gedaald tot 60 in 2008. In 1999 was dit aantal nog 178. De daling in 2008 is voornamelijk gelegen in de vierjaarlijkse heroverwegingen van regelgeving door de schappen.