Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | SER adviseert over elektronische bekendmaking regelgeving

SER adviseert over elektronische bekendmaking regelgeving

2 december 2008

De Bestuurskamer van de SER heeft op 2 december 2008 aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies uitgebracht over de regeling elektronische bekendmaking regelgeving decentrale overheden. Dit advies is het laatste in een drieluik van adviezen over de Wet elektronische bekendmaking.
In de regeling wordt aangegeven aan welke eisen de betrouwbaarheid en beveiliging van de uitgifte en het beschikbaar stellen van elektronische publicaties van gemeenten, provincies, waterschappen en publiekrechtelijke bestuursorganen moeten voldoen. De SER is zelf uitgever van het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie waarin officiële regelingen van de SER en de product- en bedrijfschappen staan.
De SER is niet voornemens om op korte termijn en op vrijwillige basis het Verordeningenblad bedrijfsorganisatie elektronisch te gaan publiceren. Gewacht wordt op één digitale gemeenschappelijke voorziening voor elektronische publicatie van gemeenten, provincies, waterschappen en publiekrechtelijke bestuursorganen. In het advies wordt bezien in hoeverre het SER-ICT netwerk voldoet aan de in de regeling gestelde eisen, indien toch zelfstandig wordt overgegaan tot elektronische publicatie. Ook is een aantal opmerkingen ter verduidelijking van de tekst van de regeling in het advies meegegeven.