Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | Adviesaanvraag regeling elektronische bekendmaking decentrale overheden

Adviesaanvraag regeling elektronische bekendmaking decentrale overheden

30 oktober 2008

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken vraagt de SER om advies over de regeling elektronische bekendmaking decentrale overheden. Deze regeling stelt eisen aan de betrouwbaarheid en beveiliging van de uitgifte en het beschikbaar stellen van elektronische publicaties. De SER geeft het PBO-blad uit, waarin officiële regelingen van de SER en de product- en bedrijfschappen staan. De adviesaanvraag vormt het sluitstuk in een drieluik van adviesaanvragen over de Wet elektronische bekendmaking. De wet zal naar verwachting per 1 januari 2009 in werking treden, maar de decentrale overheden zijn dan nog niet verplicht de regelgeving op internet bekend te maken. Dat zullen zij waarschijnlijk pas per 1 januari 2010 doen.

In 2006 adviseerde de Bestuurskamer over een wijziging van de Bekendmakingswet met daarin het voorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Met deze wijziging wordt het plaatsen op internet van verordeningen van de SER en de product- en bedrijfschappen de officiële publicatie. In januari 2008 adviseerde de Bestuurskamer eveneens positief over het conceptbesluit Bekendmaking decentrale overheden. Het besluit regelt de wijze waarop de elektronische publicatie van het PBO-blad plaatsvindt en stelt dat nadere maatregelen nodig zijn om de betrouwbaarheid en beveiliging van de elektronische uitgifte te waarborgen. Deze veelal technische maatregelen zijn vastgelegd in de ministeriële regeling die nu ter advisering aan de SER is voorgelegd.