Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | Jaarverslagen schappen: lichte verbetering

Jaarverslagen schappen: lichte verbetering

17 oktober 2008

De jaarverslagen 2007 van de product- en bedrijfschappen laten ten opzichte van 2006 een lichte verbetering zien. Dit is een van de bevindingen van de Toezichtkamer van de SER bij de beoordeling van de jaarverslagen 2007 van de schappen.

Maar er zijn ook min-puntjes. Zo hebben schappen in het jaarverslag 2007 minder aandacht geschonken aan de autonome en heffingsverordeningen. De onderdelen ‘bezwaar en beroep’ en het systematisch beoordelen en meten van de effectiviteit van het gevoerde beleid zijn bij sommige schappen verbeterd. Toch blijft dit een punt van aandacht omdat de helft van de schappen hierover nog niet of nauwelijks rapporteert.

De Toezichtkamer heeft ook gekeken in hoeverre de schappen al rapporteren over de onderwerpen die voortvloeien uit de in 2007 ingevoerde Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. Hoewel de schappen pas in de jaarverslagen over 2008 verplicht zijn te rapporteren over de onderdelen van de code, heeft de Toezichtkamer geconstateerd dat de meeste schappen er nu al aandacht aan schenken.

De Toezichtkamer heeft de beoordeling van de jaarverslagen 2007 inmiddels aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden. De minister van SZW kan de bevindingen meenemen bij het aanbieden van de jaarverslagen aan de Tweede Kamer. De Toezichtkamer zal ter verbetering van de toekomstige jaarverslagen met elk schap afzonderlijk nog een gesprek aangaan.