Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | Tweede Kamer stemt in met wijziging Wet bo

Tweede Kamer stemt in met wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie

19 september 2008

De Tweede Kamer heeft op 18 september ingestemd met een wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet bo). Met deze wetswijziging wil het kabinet de beoogde modernisering van de PBO verder vorm geven. Naast enkele technische en kleinere aanpassingen, zijn er ook enkele meer substantiële wijzigingen in de wet opgenomen. Zo zullen schappen elke vier jaar een draagvlaktoets onder de individuele bedrijfsgenoten moeten organiseren. Hiermee geeft het kabinet gehoor aan het kritiekpunt dat individuele ondernemers te weinig mogelijkheden zouden hebben om zich uit te spreken over het functioneren van bedrijfslichamen en het voortbestaan daarvan. Een andere belangrijke wijziging is dat er in het wetsvoorstel eisen zijn opgenomen voor een goed bestuur van een schap. Met de door de schappen in 2007 opgestelde en ingevoerde Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen wordt hieraan vooralsnog voldaan. De SER zal overigens op basis van de wet toezicht gaan houden op uitvoering van het draagvlakonderzoek en de naleving van de code door de schappen.