Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | Schappen voorgelicht over Europese Dienstenrichtlijn

Schappen voorgelicht over Europese Dienstenrichtlijn

3 juli 2008

De SER heeft samen met een interdepartementaal projectteam van EZ een voorlichtingsmiddag voor de product- en bedrijfschappen georganiseerd over de Europese Dienstenrichtlijn. Op 28 december 2009 moet de implementatie van de Dienstenrichtlijn klaar zijn. De schappen hebben hun eigen regelgeving inmiddels al nagenoeg geheel gescreend aan de hand van de Dienstenrichtlijn. Zij zijn daarmee sneller dan de overige decentrale overheden. De schappen kregen tijdens de middag informatie over onder meer een aanvullende doorlichting die ze nog moeten verrichten. Waarschijnlijk zullen de hiermee gemoeide werkzaamheden voor de schappen beperkt zijn en is de deadline van half juli 2008 haalbaar. Aan de orde kwam verder de procedure van notificatie van nieuwe en gewijzigde regelgeving. Hiervoor maakt het projectteam een draaiboek dat binnenkort digitaal beschikbaar zal zijn. De SER vervult een coördinerende rol in dit hele proces. De schappen kunnen met hun vragen terecht bij het interdepartementale projectteam (dienstenrichtlijn@minez.nl).
 
Schappen voorgelicht over Europese Dienstenrichtlijn
Schappen voorgelicht over Europese Dienstenrichtlijn

Meer informatie over de Dienstenrichtlijn