Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | SER richt onafhankelijke Toezichtkamer op

SER richt onafhankelijke Toezichtkamer op

26 juni 2008

De SER heeft een Toezichtkamer ingesteld die toezicht gaat houden op de product- en bedrijfschappen. De Toezichtkamer is met name belast met de goedkeuring van verordeningen en begrotingen van de schappen. De Toezichtkamer bestaat uit drie onafhankelijke kroonleden: Hans Kamps (voorzitter), Tini Colijn-Hooymans en Fokko van Duyne.

Voorheen hield de Bestuurskamer toezicht op de schappen. In deze commissie, waaraan de SER zijn bestuurlijke taken heeft gedelegeerd, zitten naast kroonleden ook werkgevers en werknemers. Met de instelling van de Toezichtkamer wil de SER de onafhankelijkheid van het toezicht garanderen.

De Toezichtkamer zal elk jaar een toezichtplan opstellen met daarin de focus van het SER-toezicht in het komende jaar. Dat is conform het op dit moment in de Tweede Kamer aanhangige voorstel tot wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie. Ook zal er voortaan een separaat verslag komen van de toezichtbevindingen van de Toezichtkamer. Voorheen werd alleen verslag van de toezichtbevindingen gedaan in het SER-jaarverslag.

Uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Toezichtkamer is het recent herijkte toezichtbeleid van de SER.

Op de foto v.l.n.r. Daniëlle Haenen (secretaris Toezichtkamer), Fokko van Duyne, Tini Colijn en Hans Kamps.