Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | Omvang problematiek samenloop heffingen schappen beperkt

Omvang problematiek samenloop heffingen schappen beperkt

30 mei 2008

Het kan gebeuren dat een bedrijf onder de werkingssfeer van meerdere product- en bedrijfschappen valt. Om te voorkomen dat een onderneming daarvan nadeel ondervindt, hebben de schappen maatregelen getroffen om de heffingslast en de administratieve lasten voor de ondernemingen zo beperkt mogelijk te houden. Zo hebben sommige schappen afgesproken dat ondernemingen die onder hun werkingssfeer vallen, nooit meer dan de hoogste basisheffing van één schap hoeven te betalen.
Dit blijkt uit een rapportage van de Bestuurskamer van de SER aan minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.