Home | Actueel | Nieuwsberichten | 2000-2009 | 2008 | IWI tevreden over SER als toezichthouder

IWI tevreden over SER als toezichthouder

21 mei 2008

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is tevreden over de wijze waarop de SER toezicht houdt op de product- en bedrijfschappen. In het Jaarverslag 2007 van de IWI staat dat de SER zijn bestuurlijke bevoegdheden zoveel mogelijk heeft vastgelegd en gedocumenteerd in verordeningen en besluiten. Bovendien is de SER er alert op dat deze blijven aansluiten op de praktijk. Hierdoor kan de SER zijn toezichthoudende taken zorgvuldig en goed uitvoeren.
De IWI vindt bovendien dat de SER een voldoende aandeel heeft in de vernieuwing van het PBO-stelsel, waarbij de legitimiteit van de product- en bedrijfschappen centraal staat. Zo heeft de SER in samenspraak met de product- en bedrijfschappen de totstandkoming van de per 1 juli 2007 ingevoerde Code Goed Bestuur gecoördineerd en is in 2007 begonnen met de herijking van het SER-toezichtbeleid.