Nieuwsberichten 2000-2009

SER brengt unaniem advies uit over participatie jongeren met stoornissen en gedragsproblemen

18 december 2009

Nota Kabinetsstandpunt Medezeggenschap 2009

11 december 2009

SER in ontwerpadvies: Zetelverdeling organisaties in SER handhaven

10 december 2009

SER stelt toezichtplan 2010 vast

9 december 2009

Adviesaanvraag over baanmobiliteit tussen markt en overheid

9 december 2009

Kabinet vraagt SER advies over sociaal economisch beleid

27 november 2009

Vietnamese wetenschappers op bezoek

26 november 2009

SER ondertekent Charter Talent naar de top

25 november 2009

Rinnooy Kan roept product- en bedrijfschappen op duurzaam ketenbeheer te intensiveren

18 november 2009

“Product- en bedrijfschappen unieke rol in verantwoord ketenbeheer”

18 november 2009

Senaat wil advies SER over koppeling leren, werk en ondernemerschap

10 november 2009

Ontwerpadvies SER: Maatwerk nodig voor participatie jongeren met stoornissen of gedragsproblemen

6 november 2009

Overeenstemming over koopcontracten nieuwbouwwoningen

26 oktober 2009

SER-advies: Samenstelling Raad voor Werk en Inkomen ongewijzigd

22 oktober 2009

Tweede Verwey-Jonker/SER-lezing over Nieuwe maakbaarheid: proactief met onzekerheid omgaan

9 oktober 2009

Toezichtkamer stelt beoordeling jaarverslagen 2008 en financiële relaties vast

8 oktober 2009

Jongerendebat ‘Jong & SERieus over duurzame economie’

1 oktober 2009

SER bereikt geen overeenstemming over AOW-advies

30 september 2009

Groot aantal nieuwe geschillencommissies versterkt positie consument

30 september 2009

SER brengt aantal bedrijfscommissies fors omlaag

29 september 2009

Notitie over knelpunten in medezeggenschap

24 september 2009

Kabinet vraagt advies over positie zelfstandige ondernemers

24 september 2009

Kabinet vraagt advies over de tijden van onze samenleving

24 september 2009

SER Scriptieprijs 2010: 2000 euro voor de beste masterscriptie

22 september 2009

Minister Donner op hoofdlijnen eens met advies inhaleerbare allergenen

22 september 2009

Eerste rapportage internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)

22 september 2009

Kabinet kondigt vijf adviesaanvragen aan

17 september 2009

SER adviseert over samenstelling Raad voor Werk en Inkomen

9 september 2009

Kabinet omarmt SER-advies over Europa 2020

3 september 2009

Koenders: Summer School impuls voor sociale dialoog

27 augustus 2009

Vietnamese ambassadeur op bezoek bij de SER

26 augustus 2009

Adviesaanvraag over samenstelling SER

18 augustus 2009

Sociale dialoog schept gemeenschappelijke band

17 augustus 2009

Uitspraak Gerechtshof in zaak ‘Ziekte van Aujeszky’

23 juli 2009

SER: voorkom aandoeningen door inhaleerbare stoffen op de werkplek

22 juli 2009

Nederlandse en Braziliaanse SER gaan samenwerken

10 juli 2009

Internationale bijeenkomst van SER’en in Budapest

9 juli 2009

Consultatief overleg over medezeggenschap

7 juli 2009

SER biedt kabinet advies aan over consumentenrechten

6 juli 2009

Kabinet vraagt advies over hittestress op de werkplek

2 juli 2009

Minister Donner volgt advies over klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen

2 juli 2009

Rinnooy Kan hoogleraar maatschappelijk verantwoord ondernemen in Indonesië

30 juni 2009

Kabinet vraagt advies over duurzame ontwikkeling

26 juni 2009

‘Een fabel over hebzucht’ in Boekenwijsheid

25 juni 2009

SER stelt unaniem advies over Europa 2020 vast

19 juni 2009

SER stelt advies over diversiteit in personeelsbestand vast

19 juni 2009

SER-ontwerpadvies: Welvaartsgroei veiligstellen via hogere arbeidsproductiviteit

16 juni 2009

Werkbezoek: Standplaats Zeeland

15 juni 2009

Kabinet volgt advies over nanodeeltjes op hoofdlijnen

12 juni 2009

Staatssecretaris Klijnsma op bezoek bij de SER

9 juni 2009

Kabinet vraagt SER om advies over biobased economy

5 juni 2009

Aanbevelingen Stichting van de Arbeid spelen belangrijke rol in discussie over pensioenen

3 juni 2009

Ontwerpadvies CCA: Consumenten en ondernemers adviseren unaniem over Europees richtlijnvoorstel consumentenrechten

28 mei 2009

Ontwerpadvies SER: Diversiteit in het personeelsbestand steeds vaker een bedrijfsbelang

26 mei 2009

Professor Ester voorgedragen als plaatsvervangend kroonlid

20 mei 2009

Adviesorganen geven minister Klink gezamenlijk advies over preventie en gezondheid

19 mei 2009

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen kan naar de SER

18 mei 2009

VROM neemt advies Lissabon in de wijk grotendeels over

27 april 2009

Wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie in werking getreden

24 april 2009

Flessenlikker en duurzaamheid bij bezoek aan Haagse Kopklas

23 april 2009

SER stelt advies over preventie en gezondheid vast

17 april 2009

Heffing scholing OR-leden verlaagd

17 april 2009

Toptalent Defensie Leergangen op bezoek bij de SER

15 april 2009

Advies alternatieven voor AOW-leeftijd naar 67 jaar

10 april 2009

Bulgaren bij de SER

8 april 2009

SER-commissie wil gezamenlijke aanpak van nanodeeltjes op de werkplek

31 maart 2009

Meeste pensioenfondsen passen principes goed pensioenfondsbestuur toe

30 maart 2009

Gemeenschappelijke Verklaring van de Stichting van de Arbeid en de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO)

30 maart 2009

Sociale partners publiceren voorjaarsakkoord

25 maart 2009

Consultatief Overleg over de EU-Voorjaarstop Voortgang Lissabon-agenda

20 maart 2009

Jaarverslag 2008 in teken van duurzaamheid

19 maart 2009

Ontwerpadvies SER: bevordering gezondheid werknemers van groot individueel en sociaaleconomisch belang

17 maart 2009

Toezichtkamer keurt wijziging Verordening voorzitter PVV goed

4 maart 2009

SER ontvangt ILO-delegatie uit Indonesië

2 maart 2009

Poolse delegatie bezoekt SER

26 februari 2009

Japanse sociologen op bezoek

18 februari 2009

Kabinet vraagt advies over Lissabonstrategie na 2010

5 februari 2009

Amerikaanse Rekenkamer op bezoek

4 februari 2009

Minister Donner wil SER klachten over aanstellingskeuringen laten behandelen

30 januari 2009

Ondernemers en consumenten praten over richtlijn consumentenrechten

23 januari 2009

SZW gaat na SER-advies verder met TNO-systematiek

19 januari 2009

Administratieve lasten product- en bedrijfschappen verder gedaald

19 januari 2009

Kabinet onderschrijft advies over duurzame globalisering

13 januari 2009

Kabinet vraagt SER advies over participatie jongeren met ontwikkelings- of gedragsstoornissen

22 december 2008

Donner wil advies over ARIE-regeling

19 december 2008

SER roept bedrijven op tot verantwoord ketenbeheer

19 december 2008

Adviesaanvraag over diversiteit in personeelsbestand

16 december 2008

Kabinet vraagt advies over richtlijn consumentenrechten

12 december 2008

Toezichtkamer: regeling wachtgeld oud-voorzitter voldoet niet aan regels

11 december 2008

Kabinet regelt spreekrecht ondernemingsraden

9 december 2008

Kabinet eens met advies over toekomst randstad

4 december 2008

SER adviseert over elektronische bekendmaking regelgeving

2 december 2008

Adviesaanvraag over werken met inhaleerbare allergene stoffen

1 december 2008

Akkoord over oprichting geschillencommissie luchtvaart

24 november 2008

Hoge Thaise delegatie bezoekt SER

20 november 2008

Adviesaanvraag kabinet over vernieuwde Europese sociale beleidsagenda

18 november 2008

Tweede Kamer vraagt advies SER over marktwerking

14 november 2008

Schappen krijgen voorlichting over duurzaam inkopen

14 november 2008

Rinnooy Kan praat met basisschoolkinderen over respect

13 november 2008

Advies over prioritering kankerverwekkende stoffen

13 november 2008

Adviesaanvraag regeling elektronische bekendmaking decentrale overheden

30 oktober 2008

Sociaal-Economische Raad bespreekt kredietcrisis

17 oktober 2008

Jaarverslagen schappen: lichte verbetering

17 oktober 2008

Kabinet en partners voeren najaarsoverleg

7 oktober 2008

Arbeidskrapte in Nederland en Vlaanderen

7 oktober 2008

Adviesaanvraag over preventie en gezondheid

3 oktober 2008

Tweede Kamer gaat advies vragen over marktwerking

1 oktober 2008

Kabinet neemt hoofdlijnen advies Waarden van Landbouw over

22 september 2008

Vice-premier Vietnam bezoekt SER

19 september 2008

Tweede Kamer stemt in met wijziging Wet op de bedrijfsorganisatie

19 september 2008

Kabinet kondigt vijf nieuwe adviesaanvragen aan

18 september 2008

Adviesaanvraag over werken met nanotechnologie

8 september 2008

Sociaal vertrouwen is niet af te dwingen

5 september 2008

SER krijgt bezoek uit Kyrgyzstan

5 september 2008

Rinnooy Kan wil verdergaande internationalisering onderwijs

5 september 2008

Implementatieproces Code Goed Bestuur nagenoeg afgerond

1 september 2008

Bijna 1100 adviezen digitaal te raadplegen

28 augustus 2008

Minister Koenders vraagt advies over ontwikkelingssamenwerking

27 augustus 2008

Adviesaanvraag over kankerverwekkende stoffen

27 augustus 2008

SER neemt met grote verslagenheid kennis overlijden raadslid Jan van Kessel

21 juli 2008

Prof. Leo Stevens voorgedragen als kroonlid

11 juli 2008

Kabinet deelt analyse SER over globalisering

4 juli 2008

Schappen voorgelicht over Europese Dienstenrichtlijn

3 juli 2008

Ministers leggen toepassing SER-ladder nieuwe bedrijventerreinen vast

3 juli 2008

Staatssecretaris Heemskerk vindt globaliseringsadvies vernieuwend en eerlijk

27 juni 2008

SER richt onafhankelijke Toezichtkamer op

26 juni 2008

Ondernemingsraad beursvennootschap krijgt spreekrecht in AvA

24 juni 2008

Kabinet neemt AWBZ-advies in hoofdlijnen over

24 juni 2008

SER brengt advies over bekostiging mbo uit

20 juni 2008

Draagvlak voor globaliseringsadvies

20 juni 2008

Advies over strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek uitgebracht

20 juni 2008

Consultatief overleg CCA met staatssecretaris Heemskerk

18 juni 2008

Meer investeringen nodig in hoger onderwijs en onderzoek

17 juni 2008

Onderzoek of bekostiging MBO meer resultaatgericht kan worden

13 juni 2008

SER presenteert advies ‘Waarden van Landbouw’ aan Tweede Kamercommissie Landbouw

12 juni 2008

Minister Verburg blij met advies Waarden van Landbouw

12 juni 2008

Bestuurskamer aan Tweede Kamer: Draagvlakonderzoek schappen niet in wet

3 juni 2008

Omvang problematiek samenloop heffingen schappen beperkt

30 mei 2008

Dirk Hol exposeert foto's Polderpeople bij de SER

30 mei 2008

SER pleit voor duurzame globalisering

29 mei 2008

Bijeenkomst over duurzame ontwikkeling in Latijns Amerika

26 mei 2008

IWI tevreden over SER als toezichthouder

21 mei 2008

Rinnooy Kan presenteert AWBZ-advies aan Vaste Kamercommissie Volksgezondheid

21 mei 2008

SER-Scriptieprijs voor Raphie Hayat (WO) en Maike Schroers (HBO)

16 mei 2008

SER stelt advies over waarden van landbouw vast

16 mei 2008

Kroonlid prof. Louise Fresco: Hoge voedselprijzen bieden nieuwe kansen voor landbouw

16 mei 2008

SER-ontwerpadvies stelt grondige hervorming Europees en Nationaal landbouwbeleid voor

25 april 2008

Staatssecretaris Bussemaker blij met AWBZ-advies

22 april 2008

SER stelt advies over toekomst AWBZ vast

18 april 2008

Raad pleit voor snelle besluitvorming over Randstad

18 april 2008

Kroonlid Grapperhaus waarschuwt voor nieuwe antidiscriminatierichtlijn

18 april 2008

CPB-directeur Teulings: Productiviteitsgroei hoger dan gedacht

18 april 2008

Middenveld discussieert over Europees beleid

11 april 2008

Ontwerpadvies SER: AWBZ ingrijpend verbeteren; langdurige zorg verzekerd

28 maart 2008

Rinnooy Kan wil zuinig zijn op Nederland

26 maart 2008

Ministers ontvangen kernenergieadvies

25 maart 2008

Raad neemt afscheid van leden

19 maart 2008

SER stelt advies over kernenergie vast

14 maart 2008

SER stelt vrijdag advies over kernenergie vast

13 maart 2008

SER gaat goedkeuring verordeningen en besluiten volledig digitaliseren

12 maart 2008

SER in ontwerpadvies: Randstad moet compleet vestigingsklimaat bieden aan bedrijven en burgers

4 maart 2008

Minister Hirsch Ballin eens met advies ‘eenvoudige procedure’

26 februari 2008

Raad stelt advies over evenwichtig ondernemingsbestuur vast

15 februari 2008

Jongerenpanel presenteert rapport maatschappelijke stages aan SER

15 februari 2008

DNB-directeur Brouwer over financiële crisis: Gewoon doorgaan met structuurversterkende maatregelen

15 februari 2008

Rinnooy Kan roept bedrijfsleven op tot meer R&D-investeringen

6 februari 2008

Donner deelt zorg over pensioenbewustzijn

31 januari 2008

SER-Rapport: Nederlanders moeten pensioenbewuster worden

30 januari 2008

Raad verlaagt heffingen voor SER

25 januari 2008

Thaïse high potentials bezoeken SER

22 januari 2008

Sociaaleconomische raad Benin bezoekt SER

16 januari 2008

SER adviseert zetelverdeling te handhaven

11 januari 2008

Jolanda Maas benoemd tot hoofd Communicatie SER

10 januari 2008

Vakbond De Unie overtreedt SER-Fusiegedragsregels

9 januari 2008

Benoeming plaatsvervangend kroonlid

21 december 2007

SER-Jongerenpanel: Maatschappelijke stages geven scholieren een schat aan ervaringen

29 november 2007

DNB-directeur Brouwer wordt nieuw kroonlid

27 november 2007

Eeuwfeest voor arbeidsovereenkomst

12 november 2007

Jaarverslagen schappen: continuïteit in kwaliteit

8 november 2007

SER-Commissie presenteert Rapport over positie werknemers bij beursvennootschappen

6 november 2007

Kabinet vraagt advies lange termijnontwikkeling Randstad

1 november 2007

Kabinet kondigt vijf adviesaanvragen aan

17 oktober 2007

Bestuurskamer adviseert over nadeelcompensatie en schadevergoeding

8 oktober 2007

Kabinet onderzoekt later Wajong-uitkering bij werkkans

2 oktober 2007

ECN-studie brengt stand van zaken kernenergie in kaart

2 oktober 2007

Adviesaanvraag over waarden van de landbouw

28 september 2007

SER lanceert prijsvraag voor studenten aan het hoger onderwijs

25 september 2007

Nieuwe website SER biedt meer service en actualiteit

25 september 2007

SER advies gevraagd over eigen samenstelling

24 september 2007

Kroonlid mr. D.E. Witteveen overleden

17 september 2007

SER/EZ-Symposium Globalisation Challenges

3 september 2007

Raad unaniem achter advies participatie jonggehandicapten

24 augustus 2007

Vestigingswet Bedrijven ingetrokken

19 juli 2007

SER-Jongerenpanel gaat rapport uitbrengen over maatschappelijke stages

19 juli 2007

Kabinet aan de slag met advies arbeidsmarktpositie jonge allochtonen

17 juli 2007

Minister Donner is positief over Code Goed Bestuur

16 juli 2007

Kabinet vraagt SER advies over versterking positie werknemers in de onderneming

19 juni 2007

SER-commissie ondersteunt herziening Europees consumentenrecht

8 juni 2007

SER advies gevraagd over schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

8 juni 2007

Kabinetsreactie op advies mobiliteitsmanagement

6 juni 2007

Kabinetsreactie op advies arbeidsmigratiebeleid

5 juni 2007

SER in ontwerpadvies: Meer jonggehandicapten aan het werk

4 juni 2007

Kabinet vraagt SER advies over toekomst AWBZ

31 mei 2007

Secretariaat klachtencommissie aanstellingskeuringen naar SER

25 mei 2007

Louise Fresco voorgedragen als kroonlid van de SER

11 mei 2007

Kabinet vraagt SER advies over globalisering

27 april 2007

SER brengt unaniem advies uit over grotestedenbeleid en Lissabon-strategie

20 april 2007

SER advies gevraagd over herziening Europees consumentenrecht

10 april 2007

Bestuurskamer SER positief over Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen

3 april 2007

SER-commissie wil eenvoudige gerechtelijke procedure voor eenvoudige zaken

29 maart 2007

Conferentie over medezeggenschap

22 maart 2007

Dossier SER en Vijftig jaar Verdrag van Rome

20 maart 2007

Jaarverslag 2006 in teken van participatie

19 maart 2007

SER wil bouwen aan draagvlak voor Europa

16 maart 2007

SER stelt advies over arbeidsmigratiebeleid unaniem vast

16 maart 2007

SER bespreekt 50 jaar Europese samenwerking

16 maart 2007

SER in ontwerpadvies: laat steden initiatief nemen in het grotestedenbeleid

15 maart 2007

‘Jongerensamenvatting’ advies Niet de afkomst maar de toekomst

27 februari 2007

Ontwerpadvies SER: Nederland moet uitstralen graag kenniswerkers te willen verwelkomen

22 februari 2007

SER/FORUM-conferentie over de arbeidsmarktpositie van allochtonen op 20 februari 2007

20 februari 2007

SER stelt unaniem advies vast over aanpak werkloosheid allochtone jongeren

16 februari 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen voorgelegd aan besturen

8 februari 2007

Administratieve lasten product- en bedrijfschappen gehalveerd

1 februari 2007

SER/WRR-symposium over de toekomst van de Nederlandse verzorgingsstaat op 16 januari 2007

16 januari 2007

SER in ontwerpadvies: extra inspanningen nodig om arbeidsmarktpositie allochtone jongeren te verbeteren

12 januari 2007

SER stelt unaniem advies over mobiliteitsmanagement vast

15 december 2006

Raad over toekomstig energiebeleid

15 december 2006

Symposium over medezeggenschap in de toekomst op 13 december 2006

13 december 2006

Uitstel tweede deel mlt advies: een nadere toelichting

11 december 2006

SER in ontwerpadvies: Bedrijfsleven medeverantwoordelijk voor mobiliteitsmanagement

4 december 2006

Verslag discussiemiddag 'Jongeren in beleid' en lezing Steven van Eijck

29 november 2006

SER in ontwerpadvies: SER wil krachtig energiebeleid gericht op duurzaamheid

29 november 2006

Discussiemiddag over jongerenbeleid bij de SER op 29 november 2006

29 november 2006

Véronique Timmerhuis nieuwe Algemeen Secretaris SER

3 november 2006

Adviesaanvraag over arbeidsmarktpositie jonggehandicapten

3 november 2006

SER gaat adviseren over arbeidsmarktpositie allochtone jongeren

24 oktober 2006

SER brengt advies uit over het middellange termijnbeleid

20 oktober 2006

Jaarverslagen product- en bedrijfschappen sterk verbeterd

19 oktober 2006

Minister van Justitie wil advies over eenvoudige procedures

12 oktober 2006

Bestuurskamer adviseert over bestuursprocesrecht

6 oktober 2006

Kabinet vraagt advies over arbeidsmigratiebeleid

2 oktober 2006

Achtergronddocumentatie bij middellangetermijnadvies op website

18 september 2006

Kabinet kondigt vier adviesaanvragen aan voor komend jaar

14 september 2006

SER wil komende tien jaar half miljoen mensen extra op de arbeidsmarkt

7 september 2006

SER werkt aan afronding middellange termijnadvies

30 augustus 2006

Middellange termijnadvies zet in op een participatiemaatschappij

30 augustus 2006

Rinnooy Kan verwacht veel van weerbare burgers

25 augustus 2006

SER stelt unaniem vrijstelling incidentele arbeid van werknemersverzekeringen voor

16 juni 2006

SER brengt bijna-unaniem advies uit over cofinanciering Europees landbouwbeleid uit

16 juni 2006

Raad adviseert unaniem over Europees milieubeleid

16 juni 2006

SER adviseert over elektronisch Staatsblad en Staatscourant

30 mei 2006

Adviesaanvraag over aanpassing bestuursprocesrecht

30 mei 2006

IWI tevreden over toezichtrol SER

29 mei 2006

SER in ontwerpadvies: Nederland moet zich beter en actiever voorbereiden op besluitvorming over EU-milieurichtlijnen

19 mei 2006

Raad stelt bespreking advies cofinanciering EU-landbouwbeleid maand uit

19 mei 2006

Raad bezorgd over dreigende personeelstekorten in zorg en onderwijs

19 mei 2006

Judith Ploegman van FNV-Jong wil 'gesloten overlegcircuit' openbreken

19 mei 2006

SER-ontwerpadvies: voorkom personeelstekorten in de collectieve sector

28 april 2006

SER brengt middellange termijn advies in najaar uit

28 april 2006

Ontwerpadvies SER bepleit vrijstelling incidentele arbeid van werknemersverzekeringen

28 april 2006

Kabinet neemt merendeel SER-adviezen over

26 april 2006

Algemeen Secretaris SER kondigt vertrek aan

21 april 2006

Kabinet vraagt advies over mobiliteitsmanagement

18 april 2006

Kabinet onderschrijft advies Europese small claims procedure

18 april 2006

Kabinet vraagt advies over bijdrage grote steden aan Lissabondoelstellingen

7 april 2006

Ontwerpadvies SER: EU-toeslagen boeren sterker koppelen aan maatschappelijke prestaties

28 maart 2006

Ministerraad draagt vijf nieuwe kroonleden voor

24 maart 2006

Jaarverslag 2005 in teken van overschrijden van grenzen

24 maart 2006

SER wijst unaniem wetsvoorstel herziening concurrentiebeding af

17 maart 2006

Raad unaniem over doorwerken na 65 jaar

17 maart 2006

Raad brengt unaniem advies uit over toekomst PBO

17 maart 2006

Zetelverdeling blijft ongewijzigd

15 maart 2006

SER wijst in ontwerpadvies flexibilisering AOW-leeftijd af

9 maart 2006

SER adviseert over doorwerken na 65

3 maart 2006

SER adviseert zetelverdeling niet te veranderen

2 maart 2006

SER vindt wetsvoorstel concurrentiebeding onduidelijk

23 februari 2006

SER wil code goed bestuur voor PBO

17 februari 2006

Kabinet draagt Wijffels voor als bewindvoerder Wereldbank

2 februari 2006

SER-commissie: Europese procedure kleine vorderingen alleen voor internationale geschillen gebruiken

13 januari 2006

SER adviseert overheidswerkgevers geen zetel in de raad te geven

11 januari 2006

Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt per 1 januari opgeheven

29 december 2005

SER biedt toekomstverkenningen product- en bedrijfschappen aan minister De Geus aan

29 december 2005

Adviesaanvraag Tweede Kamer over cofinanciering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

29 december 2005

Kabinet vraagt SER advies over het voorkomen van personeelstekorten in de collectieve sector

27 december 2005

Kabinet vraagt SER advies over personenkring werknemersverzekeringen

23 december 2005

Yvonne van Rooy benoemd tot plaatsvervangend kroonlid

22 december 2005

SER-commissie wil snel goede wettelijke regeling voor markt-en-overheid-problematiek

21 december 2005

Bemiddeling SER in pensioengeschil succesvol

15 december 2005

SER adviseert Eerste Kamer over werkprogramma Europese Commissie

9 december 2005

Transportbedrijf Van den Bosch overtreedt fusiecode

5 december 2005

Belastingdienst gaat voortaan heffing ondernemingsraden innen

1 december 2005

Pensioenbemiddelaar doet eerste uitspraak

30 november 2005

Kabinet vraagt SER advies over toekomstige energievoorziening

29 november 2005

Bestuurskamer werkt aan advies over samenstelling raad

24 november 2005

Wetsvoorstel nieuwe WW naar Tweede Kamer

18 november 2005

SER stemt in met Rinnooy Kan als voorzitter

18 november 2005

SER-advies heeft geleid tot verbeteringen in Nota Mobiliteit

17 november 2005

Eerste Kamer vraagt SER advies over concurrentiebeding

8 november 2005

Benoemingsprocedure nieuwe SER-voorzitter

7 november 2005

Staatssecretaris wil sneller nieuwe geschillencommissies

3 november 2005

Benoemingsprocedure nieuwe voorzitter

2 november 2005

Raad unaniem achter kansen voor het platteland

21 oktober 2005

Gehele raad achter milieu als kans

21 oktober 2005

SER publiceert onderzoek medezeggenschap gepensioneerden

18 oktober 2005

Kabinet eens met SER-advies ondernemerschap voor publieke zaak

4 oktober 2005

SER in ontwerpadvies: verniewing op het platteland komt van onderop

29 september 2005

Kabinet kondigt zeven adviesaanvragen aan

20 september 2005

SER bemiddelt in pensioenconflict

19 september 2005

Ontwerpadvies SER wil milieuvriendelijke innovaties bevorderen

16 september 2005

SER-commissie: Aandacht voor vermindering publieke regeldruk

9 september 2005

SER advies gevraagd over samenstelling RWI

7 september 2005

SER-commissie bepleit betere behandeling consumentenklachten

29 augustus 2005

SER advies gevraagd over samenstelling raad

19 augustus 2005

Advies Dienstenrichtlijn in Engels verkrijgbaar: Directive on services in the internal market

19 augustus 2005

Kabinet neemt advies andere opzet arbowetgeving over

11 juli 2005

Herman Wijffels stopt volgend jaar als SER-voorzitter

4 juli 2005

SER-commissie steunt aanpak terugdringen cyclische werkloosheid

1 juli 2005

Raad kiest unaniem voor andere opzet arbowetgeving

17 juni 2005

SER-commissie wil ander stelsel grenswaarden gevaarlijke stoffen

16 juni 2005

SER-commissie advies gevraagd over EU-procedure geringe vorderingen

10 juni 2005

Ontwerpadvies SER bepleit andere opzet arboregelgeving

26 mei 2005

Kabinet vraagt SER advies over doorwerken na 65 jaar

26 mei 2005

Kabinet gaat Arbeidstijdenwet vereenvoudigen

23 mei 2005

SER unaniem over dienstenrichtlijn

20 mei 2005

Kabinet eens met aanbevelingen ontwerpadvies Dienstenrichtlijn

12 mei 2005

Kabinet neemt WW-advies over

25 april 2005

Raad wil in juni Arbo-advies vaststellen

20 april 2005

SER unaniem over toekomst Werkloosheidswet

15 april 2005

Ondernemerschap voor de publieke zaak krijgt unanieme steun

15 april 2005

Ontwerpadviezen Toekomstbestendigheid WW en Ontslagpraktijk en Werkloosheidswet

11 april 2005

SER eens met een drietal voorstellen tot deregulering van de werkloosheidswet

8 april 2005

Kabinet neemt advies Personenkring Werknemersverzekeringen op hoofdlijnen over

8 april 2005

Kabinetsstandpunt klokkenluiders

7 april 2005

Strakker protocol voor overleg over consumentenvoorwaarden

5 april 2005

Ontwerpadvies: Dienstenrichtlijn gewenst, maar meer waarborgen inbouwen

4 april 2005

Ontwerpadvies biedt alternatief voor kabinetsplannen WW

1 april 2005

Stand voorbereiding advies Toekomstbestendigheid WW

29 maart 2005

Doorbraak bij voorbereiding advies Toekomstbestendigheid WW

22 maart 2005

SER advies gevraagd over bruikbare rechtsorde

14 maart 2005

Stand van zaken voorbereiding advies Toekomstbestendigheid WW

8 maart 2005

SER advies gevraagd over ‘milieu als economische kans’

21 februari 2005

SER brengt unaniem advies uit over arbeidstijdenwet

18 februari 2005

Kabinet vraagt SER advies over beleid op middellange termijn

17 februari 2005

SER-commissie over actieplan leven lang leren

16 februari 2005

Ontwerpadvies SER bepleit meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk in arbeidstijdenwet

10 februari 2005

Minister Veerman vraagt advies over plattelandseconomie

10 februari 2005

SER in ontwerpadvies: overheid moet meer ruimte en richting geven aan ondernemerschap voor de publieke zaak

7 februari 2005

Minister tevreden over aanpak SER terugdringen administratieve lasten PBO

25 januari 2005

SER brengt unaniem advies uit over mobiliteit

21 januari 2005

Raad kiest voor brede benadering ouderenbeleid

21 januari 2005

SER werkt hard aan advies toekomstbestendigheid WW

17 januari 2005

"Rol SER bij bevorderen medezeggenschap moet complementair zijn"

12 januari 2005

Ontwerpadvies over een toekomstgericht ouderenbeleid: Evenwichtige lastenverdeling in het belang van alle generaties

30 december 2004

SER-commissie adviseert: Werknemer moet misstanden in bedrijf veilig kunnen melden

22 december 2004

Raad brengt unaniem advies uit over beroepsonderwijs

17 december 2004

Minister Brinkhorst vraagt advies over dienstenrichtlijn

13 december 2004

Ontwerpadvies SER pleit voor een mobiliteitsmarkt

7 december 2004

Adviesaanvraag over deregulering WW

6 december 2004

Kabinet tevreden over SER-advies Nota Ruimte

29 november 2004

SER-advies over beroepsonderwijs: overheid en bedrijfsleven moeten vernieuwing beroepsonderwijs actief ondersteunen

22 november 2004

Schappen moeten eigen toekomst kritisch bezien

22 november 2004

Adviesaanvraag over behandeling klachten van consumenten

22 november 2004

Commissie SER: vakbondsvrijheid Turkije voorwaarde voor feitelijke onderhandelingen over toetreding EU

9 november 2004

Sociaal akkoord leidt tot verdere SER-advisering

8 november 2004

Kabinet positief over SER-advies Lissabon-strategie

5 november 2004

Kabinet vraagt advies over evaluatie Arbowet

2 november 2004

Kabinet neemt advies over duurzaamheidkeurmerken over

29 oktober 2004

Staatssecretaris vraagt advies over aanpassing stelsel MAC-waarden

24 oktober 2004

Kabinet vraagt advies over Nota Mobiliteit

1 oktober 2004

“Eenmaal afgeschaft komen schappen nooit meer terug”

23 september 2004

Derdedinsdagbrief

21 september 2004

Brief over Koers BVE: mooie plannen beroepsonderwijs missen uitwerking

9 september 2004

Product- en Bedrijfschappen veroorzaken relatief weinig administratieve lasten

31 augustus 2004

Kabinet volgt zoveel mogelijk SER-advies over oneerlijke handelspraktijken

17 augustus 2004

Kabinet verheugd over innovatieadvies

21 juli 2004

Zelfstandigen krijgen duidelijkheid over belasting en premies

9 juli 2004

SER advies gevraagd over vereenvoudiging Arbeidstijdenwet

5 juli 2004

Kabinet verscherpt toetredingsvoorwaarden WW

2 juli 2004

Aanvullende adviesaanvraag: geen vergoeding voor klokkenluiders

1 juli 2004

Kabinet vraagt advies over toekomst beroepsonderwijs

29 juni 2004

Verdeeld WW-advies hangt samen met mislukt voorjaarsoverleg

18 juni 2004

SER brengt unaniem advies uit over Nota Ruimte

18 juni 2004

Raad brengt unaniem advies uit over personenkring werknemersverzekeringen

18 juni 2004

Raad brengt unaniem advies uit over Lissabon-strategie

18 juni 2004

SER verdeeld over aanpassing toetredingsvoorwaarden WW

15 juni 2004

Ontwerpadvies over personenkring werknemersverzekeringen: SER wil duidelijkheid vooraf voor ZZP'er

11 juni 2004

Kabinet wil dat SER kwaliteit medezeggenschap gaat bevorderen

10 juni 2004

Ontwerpadvies bepleit nationaal actieplan: Lidstaten moeten zélf probleemeigenaar worden van Lissabon-strategie

8 juni 2004

Tweede Kamer vraagt advies SER over ouderenbeleid

4 juni 2004

SER ziet graag alsnog centrale afspraken over prepensioen

28 mei 2004

SER bespreekt deskundigenrapport over Europa

28 mei 2004

Ontwerpadvies over Nota Ruimte: In ruimtelijk beleid meer decentraal samenwerken

25 mei 2004

Rapport SER-Commissie Sociaal-Economisch Deskundigen: Goed EU-beleid belangrijke pijler voor hogere groei

24 mei 2004

Kabinet vraagt advies over klokkenluidercommissie voor bedrijfsleven

18 mei 2004

Kabinet wil meer informatie voor OR over beloningsverhoudingen

7 mei 2004

Kabinet wil meer arboregels laten gelden voor zelfstandigen

7 mei 2004

Kabinet neemt SER-model voor arbodienstverlening over

6 mei 2004

SER-commissie wil transparante keurmerken

20 april 2004

CCA wil meer Europese samenwerking bij handhaving consumentenwetten

20 april 2004

CCA vindt Europese maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken terecht

20 april 2004

Minister wil advies over Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud

15 april 2004

Verslag bezoek SER-delegatie over WAO aan Tweede Kamer

7 april 2004

PBO-brochure nu ook in het engels

2 april 2004

Wijffels en Kalbfleisch (NMa) ondertekenen afspraken over de beoordeling van verordeningen

31 maart 2004

Jaarverslag 2003 in teken van innovatie

29 maart 2004

SER-delegatie praat met Tweede Kamer over WAO

26 maart 2004

FNV Bondgenoten overtreedt fusiecode

16 maart 2004

Kabinet volgt SER-advies over nieuwe WAO-stelsel op hoofdlijnen

12 maart 2004

Brochure over meerwaarde product- en bedrijfschappen

2 maart 2004

Veerman ziet landbouwadvies als steun in de rug

27 februari 2004

Kabinet reageert op advies over Europese grondwet

26 februari 2004

SER-commissie wil uitbreiding toepassingsgebied arboregelgeving op zelfstandigen

20 februari 2004

SER adviseert unaniem over WAO en WW en overwegend unaniem over arbodienstverlening

20 februari 2004

Ontwerpadvies SER: Grotere keuzevrijheid arbodienstverlening wenselijk

17 februari 2004

Minister Brinkhorst wil advies over ondernemerschap in publieke dienstverlening

5 februari 2004

Kabinet vraagt SER advies over toekomstbestendigheid WW

3 februari 2004

SER wil aanpassing kabinetsvoorstellen WAO: Voorstellen SER leiden tot beoogde daling instroom nieuwe WAO-gerechtigden

2 februari 2004

SER geeft voorrang aan discussie over toekomstbestendige WW: Oordeel over WW-ingrepen wordt aangehouden

29 januari 2004

Kabinet ziet advies over duurzaamheid als aanmoediging

23 januari 2004

Advies over WAO wordt op 20 februari vastgesteld

22 januari 2004

Kabinet wil Platform Leven Lang Leren

21 januari 2004

SER-advies Arbeidsmobiliteit in de EU uit 2001 en de actuele discussie over de vrijmaking van het werknemersverkeer met de nieuwe lidstaten

23 december 2003

Verslag raadsvergadering 19 december 2003

19 december 2003

Engelse vertaling SER-voorbeeldreglement ondernemingsraden

18 december 2003

SER in ontwerpadvies verdeeld over aanpassing Wet op de ondernemingsraden

11 december 2003

Innovatie vraagt om cultuuromslagen gezamenlijke actie

26 november 2003

Verslag raadsvergadering 21 november 2003

21 november 2003

Kabinet vraagt advies over WAO en WW

21 november 2003

SER-commissie: ga verder met moderniseren van Europees verdrag

11 november 2003

SER in ontwerpadvies: migranten leren taal beter door werken

28 oktober 2003

Verslag openbare raadsvergadering 20 juni 2003

20 juni 2003

SER in ontwerpadvies: Europese Vennootschap vergt weloverwogen wetgeving

16 juni 2003

SER in ontwerpadvies: stel het gemeenschappelijk landbouwbeleid in dienst van duurzaamheid

12 juni 2003

Verslag openbare raadsvergadering 16 mei

16 mei 2003

Vakbeweging wil overleg met kabinet over nieuw regeerakkoord

16 mei 2003

Ontwerpadvies SER: Mededingingswet moet ruimte bieden voor productieve samenwerking

8 mei 2003

SER-commissie wil ander werkprogramma MAC-waarden

2 mei 2003

SER stuurt brandbrief naar informateurs

28 april 2003

Verslag openbare raadsvergadering 25 april

25 april 2003

Unaniem ontwerpadvies over wijzigingen Arbeidstijdenwet

16 april 2003

Productschappen, bedrijfschappen en SER hebben eigen CAO

26 maart 2003

SER in ontwerpadvies: kenniseconomie eist investeringen in hoger onderwijs

24 maart 2003

Verslag raadsvergadering 21 maart 2003

21 maart 2003

Bestuurskamer adviseert positief over instelling bedrijfschap Watersportindustrie

17 maart 2003

SER-ontwerpadvies over duurzame consumptie: Duurzaamheid vraagt om openheid

18 februari 2003

SER adviseert over toekomst Europa

12 februari 2003

SER verdeeld over verruiming zeggenschap arbeidstijden

23 oktober 2002

Verslag openbare raadsvergadering 18 oktober 2002

18 oktober 2002

SER-commissie verdeeld over verruiming zeggenschap arbeidstijden

11 oktober 2002

SER in ontwerpadvies: Alle financiële bemiddelaars hebben een vergunning nodig

20 september 2002

SER-commissie voorstander van normering piekblootstelling oplosmiddelen

19 september 2002

Ontwerpadvies SER bepleit invoering innovatiefonds voor beroepsonderwijs

11 juli 2002

SER-commissie kritisch over direct beroep tegen trage bestuursorganen

28 juni 2002

Verslag openbare raadsvergadering 21 juni 2002

21 juni 2002

Nieuwe regels voor bedrijfscommissies van kracht

3 juni 2002

SER in ontwerpadvies: meer samenwerking voor duurzaamheid voedselketens

30 mei 2002

SER in ontwerpadvies: leven lang leren nooodzaak voor de kenniseconomie

21 mei 2002

Verslag raadsvergadering 17 mei 2002

17 mei 2002

SER-commissie positief over voorstel voor Europese Coöperatie

8 mei 2002

SER uit kritiek op NDSO-verkenning

19 april 2002

SER in ontwerpadvies over middellangetermijnbeleid: verhoog arbeidsparticipatie en groei arbeidsproductiviteit

19 april 2002

Steeds meer mensen hebben aanvullend pensioen

9 april 2002

Ontwerpadvies SER: overheid en bedrijfsleven moeten samen actie ondernemen tegen nieuwe gezondheidsrisico's op het werk

8 april 2002

Verslag raadsvergadering 22 maart

22 maart 2002

Brede overeenstemming in SER over WAO-beleid

19 maart 2002

SER in ontwerpadvies: SER wil snel EU-richtlijn voor CO2-emissiehandel

8 maart 2002

Verslag raadsvergadering 15 februari 2002

15 februari 2002

SER in unaniem ontwerpadvies: kerntaken van pensioenfondsen moeten duidelijk worden

28 januari 2002

SER in ontwerpadvies: in grote steden is extra aandacht nodig voor bereikbaarheid, veiligheid, arbeids- en woningmarkt

17 januari 2002

SER in ontwerpadvies: integrale aanpak nodig voor opvang gevolgen vergrijzing in EU

19 december 2001

Overtreding SER-fusiecode door OPG en Gilde

29 november 2001

SER in ontwerpadvies: Kerntaken van pensioenfondsen moeten duidelijk worden

22 november 2001

SER krijgt nieuwe directeur bestuurszaken

19 november 2001

Verslag raadsvergadering 16 november

16 november 2001

Briefadvies over de herziening van de WRO: Meer intergemeentelijke samenwerking nodig

8 november 2001

SER-commissie brengt briefadvies uit over globalisering

19 oktober 2001

SER in ontwerpadvies NMP-4: plan van aanpak nodig voor overgang naar duurzame energiehuishouding

11 oktober 2001

Verslag raadsvergadering 21 september

21 september 2001

Databank MAC-waarden nu op Internet

18 september 2001

SER-Commissie Sociaal-Economische Deskundigen: veranderende arbeidspatronen vereisen een samenhangend beleid

12 september 2001

SER gaat toezicht houden op gemoderniseerde fusiegedragsregels

4 september 2001

SER in ontwerpadvies: Vijfde nota nog niet af

27 augustus 2001

SER over gelijke behandeling gehandicapte en chronisch zieke werknemers

28 mei 2001

Verslag raadsvergadering 18 mei 2001

18 mei 2001

Nieuw openbaar register Wabb

7 mei 2001

Ontwerpadvies Nieuwe Pensioenwet: witte vlek pensioenen verkleinen via arbeidsvoorwaardenoverleg

19 april 2001

SER-commissie voor Consumentenaangelegenheden: overheid moet meer aandacht geven aan consumenteneducatie

27 maart 2001

SER-Geschillenregeling bedrijfstakpensioenfondsen van start: prof. Vermaat benoemd als bemiddelaar

1 maart 2001

Ontwerpadvies over natuurbeleid: evenwichtig en gelijktijdig investeren in economie en ecologie

22 februari 2001

Verslag raadsvergadering 16 februari 2001

16 februari 2001

Ontwerpadvies SER: instemming met kilometerheffing als onderdeel mobiliteitsmarkt

30 januari 2001

Verslag raadsvergadering 19 januari 2001

19 januari 2001

Ontwerpadvies SER over structuurregeling: geef aandeelhouders en ondernemingsraad meer invloed op samenstelling Raad

4 januari 2001

Ontwerpadvies SER: beroepsondewijs op koers naar betere prestaties

19 december 2000

Verslag raadsvergadering 15 december 2000

15 december 2000

Ontwerpadvies SER: Europese Unie moet resterende belemmeringen voor arbeidsmobiliteit wegnemen

12 december 2000

Ontwerpadvies SER over gezondheidszorg: pleidooi voor een algemene zorgverzekering

5 december 2000

SER voltooit hergroepering bedrijfscommissies

21 november 2000

Ontwerpadvies SER: maatschappelijk ondernemen: de kern van de zaak

21 november 2000

Verslag raadsvergadering 15 september 2001

15 september 2000

Ontwerpbriefadvies SER over grondbeleid voor nieuwe bouwlocaties

7 september 2000

Ontwerpadvies SER: huren differentiëren naar kwaliteit en lokale omstandigheden

6 september 2000

Ontwerpadvies SER: levensloopbenadering als uitgangspunt voor het emancipatiebeleid

25 juli 2000

Subcommissie SER adviseert over wettelijke blootstellingsnorm endotoxinen

10 juli 2000

Verslag raadsvergadering 16 juni 2001

16 juni 2000

Advies SER-commissie: Europese Unie moet partij worden bij Europees Verdrag Rechten van de Mens en Europees Sociaal Handvest

7 juni 2000

Pensioenregelingen stuk beter dan in 1987

24 mei 2000

Verslag raadsvergadering 19 mei 2000

19 mei 2000

SER in ontwerpadvies over middellangetermijnbeleid: investeren in kennis en kwaliteit

19 mei 2000

SER stemt in met herstructurering productwetgeving

2 mei 2000

Verslag raadsvergadering 28 april 2000

28 april 2000

SER in ontwerpadvies: regering moet werken aan Europese emissiehandel

19 april 2000

SER site (www.ser.nl) ingrijpend vernieuwd

13 april 2000

SER jaarverslag: investeren in kwaliteit

13 april 2000

SER bepleit in ontwerpadvies ruimere pensioenvrijlating in bijstand voor immigranten met onvolledige AOW

6 april 2000

Etnische minderheden op de arbeidsmarkt: kansen geven, kansen nemen

5 april 2000

Verslag raadsvergadering vrijdag 17 maart 2000

17 maart 2000

Verslag raadsvergadering vrijdag 18 februari 2000

18 februari 2000

SER in ontwerpadvies : effectieve betrokkenheid sociale partners bij Europese beleidscoördinatie van groot belang

15 februari 2000

SER gaat fusiecode wijzigen

15 februari 2000

SER-voorzitter Wijffels opent SER-scriptieservice op www.ser.nl

2 februari 2000

Zoeken in nieuwsberichten
  Zoeken
SER Persberichten