Home | Actueel | Congressen | Verwey-Jonker/SER Lezingenreeks

Verwey-Jonker/SER Lezingenreeks

Deze lezingenreeks is in 2008 van start gegaan ter gelegenheid van de honderdjarige geboortedag van Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). Zij was het eerste vrouwelijke raadslid van de SER en zij verleende haar naam aan het in 2003 nieuw gevormde onderzoeksbureau Verwey-Jonker Instituut. Bovendien was zij een opvallende persoonlijkheid met een grote gedrevenheid voor maatschappelijke thema’s.
De door het VJI en de SER gezamenlijk georganiseerde lezingenreeks gaf, in de geest van Hilda Verwey-Jonker, gedurende vijf achtereenvolgende jaren steeds een nieuwe impuls aan het debat over maatschappelijke samenhang en vernieuwing met een ferm, gedreven betoog met oprechte zorg en betrokkenheid, dat opriep tot discussie.

V: Goed leven in crisistijd

Goed leven of ‘het goede leven’ - een klassiek filosofische opgave, die heeft geresulteerd in veel denkwerk over idealen, deugdzaamheid, zingeving, geluk en stabiliteit. Er zijn vele collectieve antwoorden op gevonden, maar ook is steeds meer gezocht naar individuele realisatie. Zingevende begrippen als betekenis en geluk zijn bovendien verdwenen uit het openbare leven. Is economie dan nog het enige wat ons boeit en bindt? Waar vinden we de wortels van ‘goed leven’ als morele armoede samengaat met economische armoede? 
Ga verder naar de lezing van 11 oktober 2012

IV: Namens wie spreek jij eigenlijk?

Onze maatschappelijke ordening is voor een belangrijk deel gebaseerd op het spreken en handelen namens anderen. Volksvertegenwoordigers, zaakwaarnemers en belangenbehartigers treden op namens collectieve identiteiten. De vanzelfsprekendheid van representatie lijkt echter steeds meer onder druk te staan. 
Ga verder naar de Verwey-Jonker/SER Lezing van 17 november 2011

III: Kenniseconomie en emotiecultuur

Onze hoogmoderne samenleving leunt sterk op onderzoek en kennis. Daarnaast speelt emotie een steeds grotere rol, met meer focus op individuele belangen en beleving. Tussen kennis(productie) en emotiecultuur doen zich spanningen voor, die zich uiten in scepsis en wantrouwen. Maar ook lijken zij twee kanten van dezelfde medaille te zijn. 
Ga verder naar de Verwey-Jonker/SER Lezing van 4 november 2010

II: Nieuwe maakbaarheid

Een verkenning van motivaties en verwachtingen bij ‘maakbaarheid’ van de samenleving. Verder: welke rol heeft de overheid wel of juist niet, en: wat is het verschil in attitude tussen de generaties ten opzichte van de overheid? Reflecties over de positie van de overheid, en over de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers. 
Ga verder naar de Verwey-Jonker/SER Lezing van 8 oktober 2009

I: Sociaal vertrouwen, een kwestie van durf

‘Sociaal vertrouwen’ is gebaseerd op een fijnzinnig samenspel van politiek, instituties, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en burgers. Zonder sociaal vertrouwen geen samenleving. Maar is iedereen zich hiervan voldoende bewust? En welke eisen stelt dit aan de verschillende actoren? Onder welke voorwaarden kan sociaal vertrouwen gedijen? 
Ga verder naar de Verwey-Jonker/SER Lezing van 3 september 2008