Home | Actueel | Congressen | 2017 | Selecteren op psychische gezondheid bij aanstellingskeuringen

Selecteren op psychische gezondheid bij aanstellingskeuringen

Wat kan wel en niet?

30 november 2017 | SER-gebouw, Den Haag
13.30 uur inloop & registratie | 14.00 – 18.00 uur programma


Bij werving en selectie zijn werkgevers op zoek naar de beste kandidaat met de juiste kennis en vaardigheden. Dit wordt steeds vaker onderzocht met behulp van selectie-assessments. Werkgevers, HR-medewerkers, psychologen en bedrijfsartsen handelen met de beste intenties, maar sollicitanten voelen zich er niet altijd goed bij. Mag de werkgever een kandidaat selecteren op psychische gezondheid? De Wet op de medische keuringen geeft hier handvatten voor, maar er blijven onduidelijkheden. Waarover kun je doorvragen bij een sollicitant, en waarover niet? Welke bijzondere functie-eisen kunnen worden gesteld? Hoe kun je psychische belastbaarheid meten? En hoe kunnen risico’s voor werknemers èn werkgevers worden beheerst? Wat kan wel en niet?

Over deze dilemma’s organiseert de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen van de SER deze werkconferentie. 

Voor wie

De werkconferentie is bedoeld voor werkgevers, HR professionals, werving en selectie medewerkers, (assessment-)psychologen, bedrijfsartsen, arbodiensten, beleidsmedewerkers, juristen en wetenschappers.

Programma

13.30 uur
Inloop en registratie
14.00 uur
Opening werkconferentie door dagvoorzitter Anouschka Laheij
14.05 uur
Interview met CKA-voorzitter prof. dr. J.R. (Han) Anema MD PhD
14.10 uur
Presentatie Wet op de medische keuringen en psychische gezondheid door prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal
14.30 uur Rondetafelgesprekken over drie nagespeelde casussen
16.15 uur
Paneldiscussie
16.45 uur
Afronding en borrel
18.00 uur
Einde programma