Home | Actueel | Congressen | 2017 | Praktijkbijeenkomst Combinatiebanen

Praktijkbijeenkomst Combinatiebanen

Donderdag 11 mei 2017 | Mammoni, Mariaplaats 14, Utrecht


Op de Nederlandse arbeidsmarkt is er een groep mensen die meerdere banen tegelijk heeft: combinatiebanen. De SER is bezig met een analyse van de arbeidsmarkt en de arbeidsomstandigheden van combinatiebanen. Om hoeveel mensen gaat het, waarom hebben mensen meerdere banen, en wat ervaren zij als voordelen en nadelen? Om de analyse te toetsen aan de praktijk organiseert de SER op donderdag 11 mei een Praktijkbijeenkomst Combinatiebanen.

Programma

Tijdens deze ochtend zal Louise Gunning als voorzitter van de SER-commissie Combinatiebanen een toelichting geven op de stand van zaken rond de verkenning die tot dusver is uitgevoerd. Daarna gaan deelnemers in twee ronden met elkaar in gesprek om de analyse te toetsen en te verrijken met praktijkervaringen.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor praktijkervaringsdeskundigen, wetenschappers en voor de leden van de SER-commissie Combinatiebanen.

De vele kanten van banen combineren
Alles over het thema