Home | Actueel | Congressen | 2017 | Congres SER-werk voor medezeggenschap

Congres SER-werk voor medezeggenschap

Dinsdag 9 mei 2017 | Mariënhof Amersfoort


Dinsdag 9 mei organiseerde de SER in Amersfoort een symposium voor OR-leden en bestuurders over SER-werk voor medezeggenschap. Veel SER-adviezen zijn ook voor ondernemingsraden relevant. Daarom werd in dit congres de link gelegd tussen enkele SER-adviezen en de dagelijkse praktijk van de medezeggenschap. Daarnaast werd ingegaan op de taak van de SER bij het bevorderen van medezeggenschap.

Leven lang leren

Na een welkomstwoord door SER-voorzitter Mariëtte Hamer werden twee recente adviezen besproken: over robotisering en over leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Mariëtte Hamer lichtte het laatstgenoemde advies toe. Zij gaf aan dat het belangrijk is dat mensen blijven leren, dat zij daarmee zo vroeg mogelijk beginnen en dat er voor de huidige werkenden een inhaalslag moet worden gemaakt. Een leven lang leren zorgt ervoor dat werkenden weerbaar en wendbaar blijven. OR-leden zouden volgens haar als leerambassadeurs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een positieve leercultuur in hun bedrijf. Mariëttte Hamer riep de OR'en op hierover in gesprek te gaan met de bestuurder en met collega’s. Leren moet net zo gewoon worden als eten en drinken.

Robotisering

Het andere onderwerp – robotisering – werd besproken door SER-kroonlid Romke van der Veen. Hij signaleerde dat door de technologische ontwikkelingen het middensegment in de arbeidsmarkt aan het verdwijnen is en dat tegelijkertijd de concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt toeneemt. Maar technologisering zorgt ook voor nieuwe werkgelegenheid. Hij adviseerde OR'en zich proactief op te stellen. Denk op tijd na over de consequenties van robotisering voor de functies en de functieopbouw in je bedrijf, aldus Van der Veen. Dat zijn geen vaststaande gegevenheden, volgens hem, maar zaken waarin je keuzes kunt maken. Zijn tweede advies aan de OR was te zorgen dat de huidige medewerkers een plaats kunnen krijgen in de nieuwe organisatie of extern en dat de OR een rol neemt bij de begeleiding van het transformatieproces. Voor de mensen wiens baan dreigt te verdwijnen, moet gezorgd worden dat zij tijdig worden voorbereid en ondersteund, bijvoorbeeld via scholing.

Tool voor OR’en

De SER is bezig een tool te ontwikkelen die OR'en kan helpen bij het bepalen van zijn rol bij technologische ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het moment waarop en hoe een OR in actie kan komen. De SER wil graag weten waar OR 'en in dit kader behoefte aan hebben. Ook hoort de SER graag aan welke vorm men behoefte heeft: brochure, webpagina, app? De SER doet daarom een oproep aan OR’en hierover input te geven via Anita van den Bosch.

Medezeggenschap

Na de pauze gaf SER-kroonlid Evert Verhulp een presentatie over de taken van de SER op het gebied van medezeggenschap. Naast het geven van tips, adviezen en aanbevelingen voor het goed functioneren van de medezeggenschap, ondersteunt de SER twee bedrijfscommissies voor de marktsector die bemiddelen bij conflicten tussen OR en bestuurder. Verder heeft de SER een onafhankelijke stichting opgericht die certificaten uitreikt aan kwalitatief goede OR-opleidingen: SCOOR. En de SER fungeert als vraagbaak over medezeggenschap en de Wet op de ondernemingsraden.
Verhulp benadrukte het belang van proactief optreden door de OR en van een goed samenspel met de bestuurder. Goede medezeggenschap is in het belang van het goed functioneren van het bedrijf.