Home | Actueel | Congressen | 2017 | Nationale Skills Strategie

Bijeenkomst Nationale Skills Strategie

Donderdag 20 april 2017 | TechniekFabriek Amsterdam


Wat?

Op 20 april 2017 presenteert de OECD het Diagnostic Report met de skills-uitdagingen voor Nederland. Het rapport benoemt niet alleen de belangrijkste uitdagingen, maar geeft ook aanbevelingen om de vaardigheden van de beroepsbevolking verder te ontwikkelen, effectiever te benutten en te activeren.
De OECD heeft in haar rapport goed gebruik gemaakt van de inbreng van velen van u tijdens de drie dialoogbijeenkomsten die door de SER in samenwerking met de ministeries OCW, EZ, SZW en Financiën zijn georganiseerd. Graag delen we met u alvast een rijke oogst aan praktijkvoorbeelden die we tijdens dit traject hebben opgehaald.

Programma

De ochtend staat in het teken van de presentatie en officiële aanbieding van het Diagnostic Report van de OECD aan minister van OCW Jet Bussemaker en SER-voorzitter Mariëtte Hamer.
In de middag luidt SER-voorzitter Mariëtte Hamer de actiefase in: de skills-uitdagingen voor Nederland vragen om daadkracht. Daarom wil de SER met hulp van de deelnemers komen tot een actieagenda met voorstellen voor een gerichte aanpak van de uitdagingen, die na de zomer aan het nieuwe kabinet worden aangeboden. Het precieze programma wordt later bekend gemaakt.

Voor wie?

De uitnodiging is gericht aan iedereen die wil bijdragen aan de totstandkoming van een actieagenda om de Nederlandse beroepsbevolking beter toe te rusten op de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals: bedrijven en brancheorganisaties, opleidingsfondsen, sociale partners, onderwijsinstellingen, arbeidsmarktinstellingen (zoals UWV, Leerwerkloketten), maatschappelijke organisaties en overheden.

Waar?

De bijeenkomst vindt plaats op een unieke locatie waar werken en leren en leren en werken bij elkaar komen: de TechniekFabriek in Amsterdam.

Meer weten over de Nationale Skills Strategie?

Het kabinet heeft de OECD gevraagd om de belangrijkste uitdagingen op skills-gebied voor Nederland te inventariseren. Een aantal andere landen ging ons voor, zoals Noorwegen, Spanje en Oostenrijk. Nederland heeft een langetermijnagenda nodig gericht op het versterken van de kwaliteit en inzet van de beroepsbevolking om Nederland tot een lerende en inclusieve samenleving te maken. Snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden ertoe dat een uitstekende opleiding alleen onvoldoende is om je werk goed te kunnen blijven doen. Up-to-date blijven, op-, om- en bijscholen, informeel leren in verschillende leeromgevingen, een goede leercultuur; dit alles is onmisbaar om duurzaam inzetbaar te blijven op de dynamische arbeidsmarkt van de toekomst. Het gaat daarbij niet alleen om (vak)kennis en cognitieve skills, maar ook om persoonlijke ontwikkeling, sociale en communicatieve vaardigheden, creativiteit, leren leren, motivatie, zelfreflectie en identiteit. Kijk hier voor meer informatie.