Home | Actueel | Congressen | 2016 | IMVO Convenant bancaire sector – mensenrechten

Ondertekening IMVO Convenant bancaire sector – mensenrechten

Vrijdag 28 oktober 2016 | Nieuwspoort Den Haag
Inloop: 8.00 uur | Programma: 9.00-10.00 uur


In de afgelopen periode is door partijen in de bankensector, de overheid, vakbonden en ngo’s gewerkt aan de totstandkoming van afspraken met betrekking tot Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de bancaire sector. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Prof. Jacqueline Cramer en gefaciliteerd door de SER, hebben deze besprekingen geleid tot de ‘Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights’ (het ‘IMVO convenant bancaire sector – mensenrechten’).

Op vrijdag 28 oktober a.s., zal het convenant kort worden toegelicht en worden ondertekend door de partijen (Nederlandse Vereniging van Banken, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Financiën, FNV, CNV, Oxfam Novib, Amnesty International en Pax) en door de aangesloten banken. De bijeenkomst vindt plaats in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag en begint om 09.00 uur. Het duurt tot (uiterlijk) 10.00 uur. Afgesproken is dat voorafgaand aan de ondertekening aan media of andere derden geen inhoudelijke informatie wordt verstrekt met betrekking tot het convenant (ook niet onder embargo).