Home | Actueel | Congressen | 2016 | Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen

Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen

Arbeidsmarkt in de culturele sector

Dinsdag 19 april 2016


Op dinsdag 19 april organiseren de Raad voor Cultuur en de SER gezamenlijk een bijeenkomst met als doel bouwstenen te verzamelen voor een langetermijnvisie op arbeidsmarkt en inkomen in de culturele sector.

Verkenning

De aanleiding voor de bijeenkomst is de ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ van de Raad voor Cultuur en de SER. Hieruit blijkt onder meer dat werknemers en zelfstandigen in de culturele sector vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie hebben. De verkenning geeft aanleiding om verder te denken over oplossingrichtingen voor zowel de korte als de langere termijn.

Programma

De bijeenkomst begint om 13.30 uur en zal worden geleid door Felix Rottenberg. Hij gaat samen met de deelnemers op zoek naar mogelijkheden om de sector te versterken.

In het eerste deel van de bijeenkomst lichten Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER en Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur, de gezamenlijke verkenning toe. Hierna gaat Felix Rottenberg in gesprek met een aantal ‘ervaringsdeskundigen’ uit de sector.

In het tweede deel van de bijeenkomst schuiven de deelnemers aan aan één van de discussietafels, waar onderwerpen zoals de positie van starters, inkomensborging en sociale dialoog aan de orde komen.  

We sluiten de middag af met een plenaire discussie naar aanleiding van de onderwerpen die tijdens de tafelgesprekken bediscussieerd zijn.