Programma: Arbeidsmarkt en regie Werkloosheidswet: sociale partners aan de knoppen - lessen uit het buitenland

Conferentie over betrokkenheid van sociale partners bij socialezekerheidsregelingen in enkele EU-landen
Woensdag 5 februari 2014, SER-gebouw, Den Haag
ontvangst 12.30, aanvang 13.00, afsluiting 17.15 uur

12.30 uur Ontvangst
13.00 uur

Begroeting door dagvoorzitter Sandra Rottenberg

Welkom door Wiebe Draijer, voorzitter SER

Onderzoek naar uitvoering van de sociale zekerheid in een aantal EU-lidstaten(1)
Frans Pennings, hoogleraar sociaal recht Universiteit Utrecht en Universiteit van Göteborg

De relatie tussen de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in Frankrijk 
Carole Tuchszirer - senior onderzoeker bij CEE
(Centre d'études de l'emploi, een publiek onderzoekscentrum op het terrein van de arbeid in Frankrijk)

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in Zweden
Mats Essemyr, senior onderzoeker bij TCO
(Vakcentrale voor hoger opgeleiden in Zweden)

Ervaringen met de uitvoering van de werkloosheidsverzekering en activering van werklozen in België
Ann Van Laer, Nationaal Secretaris ACV
(Algemeen Christelijk Vakverbond in België)

15.00 uur Pauze
15.30 uur Workshops: 3 parallelsessies

Workshop 1: (vrijwillige) werkloosheidsverzekering uitgevoerd door vakbondskassen en re-integratie van werklozen, met Mats Essemyr als gast.

Workshop 2: Werkloosheidsverzekering geregeld en uitgevoerd door sociale partners tezamen en preventie van werkloosheid, met Carole Tuchszirer als gast.

Workshop 3: Stelsel van sociale verzekeringen uitgevoerd door sociale partners en relatie met andere arbeidsvoorzieningsdiensten, met Ann van Laer als gast.
16.45 uur Plenaire slotbeschouwing
17.15 uur Netwerkborrel

 

 (1)Frans Pennings, Thomas Erhag, Sara Stendahl, Non-public Actors in Social Security Administration. A Comparative Study, Kluwer Law International, Alphen a/d Rijn, 2013.