Home | Actueel | Adviesaanvragen

Adviesaanvragen

Regering en parlement kunnen de SER om advies vragen. De meeste adviesaanvragen komen van het kabinet. Ieder jaar geeft het kabinet rond Prinsjesdag een aantal onderwerpen aan waarover het in het komende parlementair jaar advies wil hebben. De overige aanvragen komen in de loop van het jaar binnen.

Looptijd advies aanvragen

Het kabinet vraagt de SER doorgaans een advies binnen enkele maanden af te ronden. Soms wordt er wat meer tijd voor gegeven. De SER kan ook ongevraagd advies uitbrengen.

Recente adviesaanvragen

SER-gebouw

Actuele informatie over lopende en te verwachten adviesprojecten