Zon houdt duurzame productie overeind

Zonne-energie zorgde in februari dat de productie van duurzame energie nog iets groeide. Met name de laatste twee weken van de maand droeg zon flink bij.
Zonne-energie © Shutterstock

In vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden werd er 30 procent meer zonne-energie geproduceerd. Dit compenseerde de lagere productie van wind op land. Dit blijkt uit de februaricijfers van Energieopwek.nl.

De zon-productie kwam uit op 0,8 PJ. Vorig jaar was dat 0,6 PJ. Er zijn het afgelopen jaar veel zonnepanelen bijgekomen. Daardoor kon de productie stijgen ondanks dat februari 2018 zonniger was dan de afgelopen maand.

Rustig en toch record

Net als februari vorig jaar was het een rustige windmaand. De molens op land produceerden 10 procent minder, nl. 2,2 PJ. Op zee bleef de productie vrijwel op peil met 1 PJ. Toch werd er een record gezet. Op 9 februari produceerden de molens meer dan 4000 MW elektriciteit. Zoveel windstroom op één dag heeft Energieopwek.nl nog nooit geregistreerd.

17 procent duurzame stroom

Samen scoorden wind en zon 4 PJ. Dat is 10,5 procent van alle elektriciteit die Nederland in februari gebruikte. Daarnaast was er nog ruim 6 procent elektriciteitsproductie uit biomassa. In februari was dus 17 procent van elektriciteit hernieuwbaar opgewekt.

Vier maanden koken op groen gas

Biogas zorgde deze maand voor 0,9 PJ hernieuwbare energie. Dat is ongeveer evenveel als wind op zee. Per jaar wordt ongeveer 350 miljoen m3 biogas geproduceerd. Daarmee zouden 250.000 huizen kunnen worden verwarmd. Als je ze goed isoleert wellicht een half miljoen. Biogas wordt op verschillende manieren geproduceerd. Ongeveer 20 procent komt van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Nog eens bijna 40 procent uit co-vergisting van mest en bijna net zoveel van vergisting van plantaardig afval. Tot slot wordt nog een paar procent gewonnen op oude vuilnisbelten. 
Een groot deel van het biogas wordt gebruikt op de plaats waar het geproduceerd wordt. Soms wordt er dan elektriciteit van gemaakt, soms worden gebouwen ermee verwarmd en soms een combinatie van allebei. Ongeveer 1/3 van al het biogas wordt op ‘Groningen kwaliteit’ gebracht en in het aardgasleidingnetwerk geïnjecteerd. Dat noemen we “groen gas”. Dit is op dezelfde wijze te kopen als groene elektriciteit. Echter, alleen groen gas dat in Nederland wordt geproduceerd komt in aanmerking. Afgelopen jaar is op deze wijze een recordhoeveelheid van 115 miljoen m3 groen gas gecertificeerd. Om een indruk te geven: heel Nederland kan daar 4 maanden op koken.

Alle bronnen

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.