Oproep benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad

De SER heeft in de Staatscourant een oproep geplaatst aan organisaties om zich uiterlijk 17 september 2021 te melden als ze menen recht te hebben op het benoemen van leden van de raad.

Animatie Werkgevers en werknemers © SER

Adviesaanvraag minister

Aanleiding is een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft de raad gevraagd vóór 1 januari 2022 te adviseren over de samenstelling van de SER in de nieuwe zittingsperiode van 1 april 2022 tot 1 april 2024. Hij wil weten of de SER grond ziet voor wijzigingen in de aanwijzing van organisaties die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de raad. Ook wil hij weten of er volgens de SER grond bestaat wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen.

De SER krijgt elke twee jaar een adviesaanvraag over de samenstelling van de raad voor de komende periode, dat is wettelijk zo geregeld. Bij de advisering houdt de SER rekening met de bepalingen in het Besluit beleidsregels representativiteit.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met René Gilhuijs (070 – 3499 560).