Kijk naar jouw bedrijf zoals Inspectie SZW dat doet met de vernieuwde zelfinspectietools

Met de vernieuwde zelfinspecties van Inspectie SZW (I-SZW), kunnen werkgevers eenvoudig zelf onderzoeken of hun bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken en op welke punten zij binnen hun bedrijf nog actie moeten ondernemen.

Inspectie door mannen in fabriek met veiligheidskleding © Shutterstock
Door de zelfinspecties te vernieuwen kunnen werkgevers sneller en eenvoudiger zelf onderzoek doen. De zelfinspecties zijn bovendien beter vormgegeven en makkelijker te gebruiken op telefoon of tablet.

Naar zelfinspectie.nl voor de inspectietools

De inspectietool behandelt alle onderwerpen waarop I-SZW toezicht houdt, namelijk:

  • Gezond & Veilig werken;
  • Eerlijk Werken;
  • Werken met gevaarlijke stoffen;
  • Werkdruk en ongewenst gedrag.

Elk onderwerp (zelfinspectie) doorloopt vragen die met ‘ja’, ‘nee’ of ‘nog checken’ worden beantwoord. De gegeven antwoorden resulteren in een overzicht met verbeterpunten. Werkgevers krijgen daarmee een duidelijk beeld van de situatie in hun bedrijf en op welke punten zij al dan niet nog actie moeten ondernemen. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers met de zelfinspecties inderdaad sneller maatregelen om hun arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Vrijwillige deelname

Bedrijven zijn niet verplicht om zelfinspecties te doen. De gegevens die zij invullen blijven geheim en de antwoorden zijn niet toegankelijk voor I-SZW. Aan het invullen van een zelfinspectie kunnen geen rechten worden ontleend (zie: disclaimer)

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als het aankomt op lichamelijke of psychosociale belasting op het werk. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?