Wouter Kuin (Universiteit Leiden) winnaar SER-Scriptieprijs 2018

Wouter Kuin (bestuurskunde, Universiteit Leiden) heeft met zijn masterscriptie ‘Passion for Sustainable Fashion’ de SER-Scriptieprijs 2018 gewonnen. Hij krijgt de prijs vanwege de grote relevantie voor het SER-werk, het gedegen onderzoek, het hoge analytische niveau en de goede leesbaarheid. Hij krijgt 2000 euro en mag een dagje meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mocht hij vanochtend de raadsvergadering toespreken.
Wouter Kuin winnaar SER-Scriptieprijs 2018 samen met de twee andere genomineerden, Steffie van den Bosch en Jorien Fase. © Dirk Hol
De twee andere genomineerden, Steffie van den Bosch en Jorien Fase, krijgen elk een geldbedrag van 500 euro. De scriptie van Steffie van den Bosch (Ondernemingsrecht, Tilburg University) gaat over het juridisch-normatieve kader voor de doorstart van een bedrijf bij een naderend faillissement. De scriptie van Jorien Fase (Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft als onderwerp de factoren die van invloed zijn op de participatie van middelbaar opgeleiden aan een leven lang leren.

Passion for Sustainable Fashion

De scriptie van Wouter Kuin gaat over de motieven van bedrijven om het Internationaal MVO-convenant Kleding en Textiel te tekenen. Naast erkenning van duurzaamheid als nieuwe norm blijkt ook steeds meer de vraag van consumenten naar duurzaamheid een belangrijke rol te spelen, méér dan druk vanuit de politiek of vrees voor extra wetgeving. Bedrijven waarderen daarnaast de mogelijkheid om in het kader van IMVO te leren van andere bedrijven en om lastige thema’s gezamenlijk aan te pakken.
Het is een goed leesbare en goed opgebouwde scriptie. Het gaat om een voor het SER-werk zeer actuele en bruikbare vraagstelling, want meer inzicht in de motivatie van bedrijven zal nuttig zijn voor de totstandkoming van toekomstige convenanten. Bovendien is het een gedegen kwalitatief en kwantitatief onderzoek, waarschijnlijk het eerste in zijn soort naar dit type convenanten.

Jury

De jury bestaat uit SER-voorzitter Mariëtte Hamer, VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en FNV-voorzitter Han Busker. Voor deelname aan de SER-Scriptieprijs 2018 hebben 35 studenten zich aangemeld.

Wouter Kuin  winnaar SER-Scriptieprijs 2018.

© Dirk Hol