Eerste workshop leefbaar loon textielconvenant

Op 9 mei 2017 organiseerde de werkgroep ‘leefbaar loon’, voor de bij het convenant duurzame Kleding en Textiel aangesloten bedrijven, NGO’s en vakbonden, een workshop over het thema ‘leefbaar Loon’. Dit onderwerp is één van de 9 prioritaire thema’s die specifiek zijn benoemd in het convenant.
Workshop leefbaar loon, convenant duurzame Kleding en Textiel.
Ook spraken de partijen af om binnen het convenant zoveel mogelijk gebruik te maken van elkaars expertise. Deze praktische workshop is het eerste voorbeeld van deze aanpak. De inhoudelijke expertise werd grotendeels geleverd door Fair Wear Foundation, expert op het gebied van leefbaar loon.

De circa 45 deelnemers oefenden aan de hand van casuïstiek met onderwerpen als risico analyse en het berekenen van de werkelijke kosten van arbeid. Deze praktische benadering helpt bedrijven bij het uitvoeren van hun due diligence op dit gebied en bij het maken van plannen van aanpak. Onderzocht wordt of de workshop op termijn kan worden herhaald.