Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Grafische weergave diversiteit met op de achtergrond mensenhanden © SER

Quotum

Dit wetsvoorstel bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste wordt een quotum ingevoerd van minimaal een derde vrouwen en mannen in de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen bij beursvennootschappen.

Streefcijfers

Daarnaast worden grote vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’ Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling aan de Eerste Kamer verzonden.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “De SER zal bedrijven graag ondersteunen om aan de slag te gaan met het realiseren van meer diversiteit in hun bedrijf. Daar zijn wij klaar voor."

Lees het advies

Bekijk het advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling