Zoveel werkstress bij jongeren. Hoe kan dat?

Veel mensen werken op dit moment thuis. Dat geldt ook voor veel jonge professionals, werkenden tot 35 jaar, die vrijwel de hele week thuis zijn en hun collega’s alleen online zien. De grenzen tussen werk en privé vervagen en het vasthouden van focus en concentratie is moeilijk, laat staan het wegwijs worden binnen een organisatie. Tegelijkertijd wordt er veel van jonge professionals verwacht. De druk om goed te presteren is hoog.
Thuiswerken en werkstress bij jongeren © Shutterstock
Als gevolg daarvan geeft een grote groep jong professionals aan werkstress te ervaren of tegen een burn-out aan te zitten.

Oorzaken van werkstress bij werkenden tot 35 jaar

  • Het ontstaan van werkstress bij jongere werknemers kan mede ontstaan doordat jongeren thuis vaak geen werkplek hebben waar ze ongestoord kunnen werken;
  • Ze zich, vooral bij het begin van de coronacrisis, vaak eenzaam voelden tijdens een werkdag

Lees meer over ’de impact van de COVID-19 crisis op werknemers’ (website TNO)

Algemene cijfers over werkstress en werkdruk uit de Monitor van de Arbeid:

  • 1,3 miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2019 burn-outklachten.
  • 37 procent van de werknemers geeft werkdruk of werkstress als reden voor verzuim.
  • Kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn 3,1 miljard euro per jaar (2018).

Lees meer over de Monitor van de Arbeid en download het factsheet werkstress. (website TNO)

Maatregelen om gezondheidsschade door hoge werkdruk te voorkomen

Schade door ziekteverzuim en langdurige uitval kan heel groot zijn. Ook voor jonge ondernemers. Werkdruk en werkstress valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze werkgerelateerde gezondheidsklachten voorkomt of beperkt.

Week van de Werkstress 2020: Blijf in balans!

Het thema van de Week van de Werkstress is dit jaar ‘Blijf in Balans!’. Een goede balans helpt om werkstress tegen te gaan. Op de website van de Week van de Werkstress staan tips en adviezen die mogelijk kunnen helpen de balans te vinden en te behouden. En hoe je anderen daarbij kunt helpen.
Ga voor meer informatie naar: Week van de werkstress 2020

Meer over dit onderwerp:

Werkdruk en burn-outklachten (website Arboportaal)
Psychische aandoeningen en beroepsziekten 2020 in cijfers
We werken thuis (website Center for People and Buildings (CfPB)

SER-publicaties

Algemene handreiking Covid-19
Belevingsonderzoek thuiswerken
Advies Hoge Verwachtingen : Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als het aankomt op lichamelijke of psychosociale belasting op het werk. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?