Adviesaanvraag effecten werkgelegenheid energietransitie

Ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) vragen de SER advies over de effecten van de energietransitie op werkgelegenheid. Bewindslieden willen in het advies aanbevelingen over hoe de centrale en decentrale overheden en sociale partners de kansen van de energietransitie kunnen grijpen en de negatieve gevolgen kunnen beperken.
Fundering windmolen. Energietransitie en Werkgelegenheid. © Branko de Lang

Aanleiding voor de adviesaanvraag

Het kabinet heeft op 7 december de Energieagenda uitgebracht waarin perspectief richting een C02-arme economie in 2050 wordt gegeven. Hiervoor zal de uitstoot van broeikasgassen drastisch moeten worden verminderd. De energietransitie vraagt inspanningen van bedrijven, overheden en burgers, en daarnaast ook forse investeringen. Maar de energietransitie biedt ook kansen voor de Nederlandse samenleving en economie.

De bewindslieden vragen de SER antwoord te geven op de betekenis van de energietransitie voor de verschillende sectoren en economische regio’s. Ook willen zij weten hoe overheden, werkgevers en werknemers het beste kunnen inspelen op de kansen en de bedreigingen. De bewindslieden willen het advies uiterlijk in het najaar van 2017 ontvangen.

Download Adviesaanvraag effecten energietransitie op werkgelegenheid (PDF, 131 kB)