Wat kun je doen bij hitte op het werk? Voorkom hittestress!

"Het gebouw waar ik werk bestaat grotendeels uit metaal en is niet goed geïsoleerd. Er is geen airco en de ventilatie is slecht. Als de zon schijnt wordt het binnen erg warm. Zo warm, dat veel van mijn collega’s er last van krijgen en daardoor niet goed kunnen functioneren. De klanten in de winkel klagen er ook over. Hoe kunnen wij onze werkgever overtuigen om maatregelen te nemen?"

Hitte tijdens het werken

Bespreken met je werkgever

Als jij en je collega’s zoveel last hebben van de warmte op het werk dat jullie er gezondheidsklachten door krijgen of niet goed kunnen functioneren, probeer dat met je leidinggevende te bespreken. Elke werkgever is verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving en moet dus ook zorgen voor een werkomgeving die niet ongezond warm is. Het kan inderdaad zo zijn dat het bedrijf extra maatregelen moet nemen om jou en je collega’s te beschermen tegen de warmte. Zeker als jullie, maar ook jullie klanten, al klachten ondervinden.

“Als de zon schijnt, wordt het binnen zo warm dat zelfs de klanten erover klagen.”

Extra maatregelen

Om bedrijfsongevallen en productiviteitsverlies door hitte op de werkvloer te voorkomen, kun je denken aan de volgende maatregelen:

  • Voorbereiding - Houd rekening met weersverwachting en maak een hitteplan;
  • Neem pauzes - Korte pauzes (2-5 min/uur) kunnen gezondheidsrisico’s verminderen;
  • Drink voldoende - Zorg dat drinkwater altijd beschikbaar is via aftappunten, waterflessen etc;
  • Pas het werk aan - Plan werk in de zon en zwaar werk op koelere momenten van de dag;
  • Pas kleding aan - Zorg voor uniformen of beschermende bedrijfskleding die los, luchtig en ademend is.

Wil je meer informatie over de aanpak van hitte op de werkvloer? 

Het EU-programma voor onderzoek en innovatie, HEAT-SHIELD, heeft een Work Heat Action Plan (WHAP) en infographics gemaakt. Deze zijn er voor diverse sectoren en in verschillende talen.  


Wat doe je als het gesprek met je werkgever niks oplevert?

Heb je het probleem aangekaart bij je werkgever, maar zonder resultaat? Dan zijn er nog meer opties:

  • Bespreek het met de ondernemingsraad of met de preventiemedewerker. Zij kunnen de situatie met de werkgever bespreken.
  • Neem contact op met de arbodienst van jouw bedrijf. Daar kun je de situatie dan uitleggen en de arbodienst kan dan de situatie ter plaatse beoordelen.

In het uiterste geval kun je ook contact opnemen met de Inspectie SZW. Zij kunnen beoordelen of de werkplek te heet is. Ook kan de hulp worden ingeschakeld van een vakbond. Mogelijk kunnen die ook ondersteuning geven bij deze situatie.

Wanneer is het te warm om te werken?

Of het te warm is om te werken hangt van verschillende factoren af. Het gaat niet alleen om de temperatuur. Ook bijvoorbeeld de luchtvochtigheid, kleding en hoe fysiek zwaar het werk is spelen een rol.

Iemand merkt het vaak snel genoeg als de warmte ongezond is. Hij of zij kan dan bijvoorbeeld last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid of kramp. Het is belangrijk dat iedereen het werk zonder gezondheidsklachten kan doen. De werkgever moet werknemers daarom beschermen tegen de risico’s van werken in de warmte. Deze risico’s op de werkvloer, dus ook werken in de warmte, moeten in een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) komen te staan. In het plan van aanpak staat dan hoe je werkgever die risico’s gaat aanpakken.

Wat zegt de wet?

De Arbowetgeving geeft niet specifiek aan wanneer het te warm is om te werken. In de wet staat wel dat werknemers geen schade aan de gezondheid mogen krijgen door de temperatuur op de arbeidsplaats. Er zijn ook wetenschappelijke normen die aangeven wanneer het ongezond warm is.

Wil je weten wat de rol is van de preventiemedewerker in jouw bedrijf? Lees de handreiking preventiemedewerker.

Ga voor meer informatie over hitte in het algemeen naar de themapagina van het Arboportaal.

 

Arbocatalogus

Veel sectoren hebben een eigen arbocatalogus. Daarin staan maatregelen voor bepaalde gezondheidsrisico’s binnen de sector. Sommige arbocatalogi bieden ook maatregelen tegen werken in de hitte.

Kijk op Arboportaal en zoek naar je eigen arbocatalogus.

Handige klimaatapp

Wil je weten of jouw werksituatie gezond is of niet? Vakbond FNV en TNO hebben samen de FNV werkklimaat app ontwikkeld waarmee je kunt nagaan of het werkklimaat te warm is.

Bekijk de website van de FNV.