Inspectie SZW publiceert rapport Werk in Coronatijd

Vanaf het moment dat de COVID-19 pandemie zich begin maart 2020 ook in Nederland aandiende, heeft de Inspectie SZW haar geplande activiteiten en werkwijzen op de nieuwe omstandigheden aangepast (bron: Tweede Kamer).

Werken op kantoor tijdens de coronacrisis © Shutterstock

Over de waarnemingen die het sindsdien bij bedrijven heeft gedaan is nu een rapport gepubliceerd. Vragen die daarin aan de orde komen gaan over hoe de geïnspecteerde bedrijven omgaan met de COVID-19 maatregelen:

  • Volgen deze bedrijven de coronamaatregelen voldoende op?
  • Zijn zij op de hoogte van die maatregelen?
  • Hebben zij hun Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of plan van aanpak daarop aangepast?

Download het rapport Werk in Coronatijd

Tot half november 2020 ontving de Inspectie SZW ongeveer 6000 meldingen van werkenden over problemen rondom corona op het werk. Zo’n 90 tot 95 procent van de werkgevers waarover deze meldingen binnenkwamen, heeft (uiteindelijk) maatregelen getroffen om blootstelling aan coronavirus te voorkomen.
Daar waar toch overtredingen plaatsvonden, ging het om zaken als:

  • Onvoldoende afstand houden;
  • Onvoldoende beschermingsmiddelen;
  • Onvoldoende voorlichting en instructie;
  • Het ontbreken van de risicobeschrijving corona in de risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

Handreiking COVID-19: hulpmiddel bij de RI&E

Inspecteurs zien tijdens hun onderzoeken dat werkgevers in eerste instantie vooral praktische maatregelen nemen. Ze formuleren hun instructies op basis van de RIVM-richtlijn en denken er niet direct aan deze te verwerken in hun RI&E en plan van aanpak. Voor deze en andere bedrijven kan de Algemene Handreiking COVID-19 een hulpmiddel zijn bij het maken van de RI&E.
Deze handreiking is door werkgevers- en werknemersorganisaties samen opgesteld met daarin praktische maatregelen om gezond en veilig werken tijdens de coronacrisis mogelijk te maken. De handreiking COVID-19 is gericht op alle bedrijven en geeft praktische informatie en advies over arbeidsomstandigheden om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken.

Lees de handreiking

Arboplatformdossier COVID-19

In het dossier COVID-19 op het Arboplatform staan verwijzingen naar actuele informatie, Nederlandse maatregelen, kennisdocumenten en nieuwsbrieven. Hiermee kunnen werkgevers, werknemers en arbo-deskundigen maatregelen nemen om ook tijdens de coronapandemie veilig en gezond te kunnen doorwerken.

Heb je vragen over coronamaatregelen? Stel ze aan het SER Arboplatform.

Wat is een RI&E?

Besmetting met het coronavirus kan ook bij medewerkers in jouw bedrijf plaatsvinden. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?
Ga naar het dossier RI&E