SER op werkbezoek bij ROC Mondriaan

Feeling houden met de praktijk en informatie verzamelen voor het advies over toekomstbestendig beroepsonderwijs.
SER-commissie Arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken op werkbezoek bij ROC Mondriaan.
Dat waren de aanleidingen voor een werkbezoek van SER-voorzitter Mariëtte Hamer en de SER-commissie Arbeidsmarkt en onderwijsvraagstukken aan het ROC Mondriaan in Den Haag. De delegatie bezocht daar gisteren de afdeling ICT en Techniek.

Anticiperen op veranderingen

De SER schrijft momenteel een advies over de rol van het beroepsonderwijs bij het zo goed mogelijk voorbereiden van studenten op de snel veranderende arbeidsmarkt. Een van de zorgen daarbij is het praktijkleren in de beroepsbegeleidende leerwegen (bbl). In de veranderende arbeidsmarkt daalt het aantal plekken voor bbl de afgelopen jaren. Maar juist de bbl-plek is voor studenten op mbo niveau 2 en een deel van de studenten op niveau 3 een belangrijke route naar de arbeidsmarkt.
Tijdens het werkbezoek concludeerden de ROC-delegatie en de leden van de SER-commissie gezamenlijk dat het bbl meer moet anticiperen op veranderingen, zoals de economische crisis. Dit voorkomt leegloop bij opleidingen en een slechte aansluiting op de arbeidsmarkt. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Praktijkleren is een belangrijke voelspriet voor de arbeidsmarkt.”

Samenwerking MBO en bedrijfsleven

Ook is het volgens de aanwezigen tijdens het werkbezoek van belang dat het mbo samenwerkt met het bedrijfsleven. Op die manier kunnen beide partijen sneller en beter inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Deze samenwerking is bij het ROC Mondriaan volop aan de orde. Tijdens het werkbezoek waren dan ook een aantal bedrijven aanwezig waar het ROC mee samenwerkt, zoals ANWB, Weboma en Siemens.

In oktober vindt bij de SER de vaststelling plaats van het advies over het toekomstbestendige beroepsonderwijs.