Nieuwe online tool: de ‘Werk en longen check’

Met de ‘Werk en longen check’ kunnen werknemers nagaan of ze te maken hebben met stoffen die gevaarlijk zijn voor de longen. De website www.werklongencheck.nl check geeft inzicht in risico’s en maatregelen om blootstelling te voorkomen. De tool is ontwikkeld door het Longfonds en Long Alliantie Nederland.
Houtbewerking met schaaf © Pixabay

Longziekten door gevaarlijke stoffen

Jaarlijks sterven er 4100 mensen aan beroepsziekten. Bij 3000 mensen komt dit door blootstelling aan stoffen op het werk. Longziekten zoals astma, COPD en longkanker, kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. 

Niet alleen asbest

Het gaat niet alleen om giftige lasdampen of asbest. Ook ogenschijnlijk onschuldige stoffen en kunnen tot gezondheidsproblemen leiden. Denk aan schoonmaakmiddelen, houtstof, kleurstoffen en graanstof. Met de ‘Werk en longen check’ kunnen werknemers zelf aan de hand van 6 vragen nagaan of ze op het werk worden blootgesteld aan deze stoffen. 

Meer informatie: